Menu Zavřeno

Zamořené Kingshillské stoky

Od minulého eventu stok se toho poměrně dost změnilo, a proto jsem vytvořil tohoto neoficiálního průvodce eventem Zamořené Kingshillské stoky. Průvodce budu postupně doplňovat.

Obecné info

 • porážejte krysy v dungeonech a sbírejte Klíče ke stokám
 • použijte klíče k tomu abyste vstoupili na některou ze tří map – Stoky pod tržištěm, Stoky pod přístavem a Stoky pod královskou kryptou
 • porážejte monstra ve stokách,  sbírejte postup (bronzové odznaky instalatérů) do hlavního eventu
 • posbírejte rukojeť, čep, pružinu a uzávěr, ze kterých vyrobíte ventil umožňující vstup do Stok pod hradem (pro každý vstup na mapu je třeba vyrobit nový ventil)
 • splňte úkoly u sira Hardyho, abyste otevřeli novou mapu – Opuštěnou chodbu stok
 • porážejte monstra na Opuštěné chodbě stok a sbírejte postup (stříbrné odznaky instalatérů) do eventu Toxické výpary (druhý event)
 • porazte bosse Mhorblika pro získání nových run a vrtáků
 • využijte vrtáky v nových minivýzvách a sbírejte postup (zlaté odznaky instalatérů) do postupových lišt minivýzev

Tři eventy v jednom

Letošní event Zamořené stoky se skládá ve skutečnosti ze tří eventů. Prvním z nich je samotný event Zamořené stoky. Druhým eventem jsou Toxické výpary a třetím jsou Běsnící červi, což jsou minivýzvy k hlavnímu eventu Zamořené stoky.

Klíče ke stokám

Ve škálovatelných dungeonech Dracanie (mimo mezisvět a s výjimkou Velké pouště) můžeme nalézt kanálové krysy, ze kterých nám padají klíče do stok. Tyto klíče potřebujeme pro vstup na mapy a funguje pro ně autosběr, takže se nemusíme obtěžovat jednotlivým klikáním na klíče. Potřebný počet klíčů se nezvedá v závislosti na obtížnosti mapy, kterou jdeme.

Kanálové krysy (vlevo)
Klíče ko stokám (vpravo)

Pro sběr klíčů doporučuji například Bouřlivé hory.

Bouřlivé hory a rozmístění krys

Esence protijedu

Pro to abychom mohli porazit monstra na následujících mapách je třeba speciální esence protijedu:

 • Opuštěná chodba stok
 • Skrytá jeskyně
 • Stoky pod hradem
 • všichni červi (běsnící červi na minieventech, toxičtí smrtící červi)

Tyto esence můžeme získat následujícím způsobem:

 • drop (z postupových lišt eventů)
 • složením na ponku
Ingredience pro výrobu esence protijedu

Složením následujících ingrediencí na ponku Temný prach (30x), Odpadní parazit (25x), Krysí návnada (10x), Noční lilie (20x) vyrobíme 999x esenci protijedu, která nám zvyšuje zranění o 100% a neutralizuje toxiny (umožní nám zranit monstra na mapách). Tyto ingredience můžeme získat v dungeonech během eventu, některé z nich padají přímo z monster, jiné je třeba sbírat manuálně.

 • v obchodě za temné mince
  Za každý kus jednotlivých ingrediencí zaplatíme 20 temných mincí.

Vrtáky

Vrtáky jsou předměty potřebné na minivýzvách (Běsnící červi) pro vyvolání červů a získání Zlatých odznaků instalatéra (postup do lišty). Získat je můžeme z amfor, zakoupením v obchodě za temné mince či z nového bosse – Mhorblika.

Ruční kolo

Ruční kolo je interaktivní předmět, který po svém rozkliknutí otevře přilehlou trubku z níž vytečou splašky. Mimo to, že je to pěkně nechutné, zanechají splašky na místě dopadu slavnostní amforu či skupinu nepřátel, které můžeme pobít pro získání odměn.

Ruční kolo (vlevo), Amfora po rozkliknutí ručního kola (vpravo)
(zdroj: Shearly)
Ruční kola na Stokách pod tržištěm
Kola na Stokách pod kryptou
Ruční kola na Stokách pod přístavem

Zamořené stoky

Zamořené stoky představují hlavní event. Sestávají se ze čtyř map – Stoky pod tržištěm, Stoky pod přístavem, Stoky pod královskou kryptou a Stoky pod hradem, přičemž poslední mapu (Stoky pod hradem) je třeba otevřít poskládáním Ventilu hradních stok. Ingredience na tento ventil (rukojeť, čep, pružina a uzávěr) lze nasbírat na zbylých třech stokách.

Zamořené stoky
(20. 9. – 25. 10. 2019)

Postupová lišta

Postup do tohoto eventu představují Bronzového odznaky instalatéra, které získáváme jako drop z monster na jednotlivých mapách Stok (pod hradem, tržištěm, přístavem). Čeká nás zde celkem osm lišt, přičemž lišty se otevírají postupně (pro otevření lišty bolestivé obtížnosti je třeba nejdříve splnit lištu normální obtížnosti, postup na lištu bolestivé padá pouze na bolestivé a vyšší).

Lokace

Hlavní event Zamořené stoky nás zavede do čtyř oblastí – Stoky pod přístavem, Stoky pod tržištěm, Stoky pod královskou kryptou a Stoky pod hradem, přičemž vstup na poslední mapu musíme otevřít.

Kingshill během eventu Zamořené stoky

Stoky pod tržištěm

potřebný počet vstupů: 6 klíčů
můžeme zde získat:

 • Bronzový odznak instalatéra (postup)
 • Rukojeť ventilu
 • Uzávěr ventilu
 • Krysí návnada (na esenci protijedu)
 • Stylová myška (společník)
 • Krysí král (společník)
 • Rukavice krotitele jedu

Stoky pod přístavem

potřebný počet vstupů: 12 klíčů
můžeme zde získat:

 • Bronzový odznak instalatéra (postup)
 • Čep ventilu
 • Uzávěr ventilu
 • Odpadní parazit (na esenci protijedu)
 • Stylová myška (společník)
 • Krysí král (společník)
 • Rukavice krotitele jedu

Na stokách pod přístavištěm můžeme sbírat Noční lilie, které jsou potřebné pro výrobu esence protijedu. Přikládám mapku, kde lze nalézt lilie.

Mapa Nočních lilií

Stoky pod královskou kryptou

potřebný počet vstupů: 18 klíčů
můžeme zde získat:

 • Bronzový odznak instalatéra (postup)
 • Pružina ventilu
 • Uzávěr ventilu
 • Temný prach (na esenci protijedu)
 • Noční lilie (na esenci protijedu)
 • Stylová myška (společník)
 • Krysí král (společník)
 • Rukavice krotitele jedu

Stoky pod hradem

potřebný počet vstupů: 1 ventil
můžeme zde získat:

 • Bronzový odznak instalatéra (postup)
 • Vrták
 • Slzy stvořitelky
 • Zbraň krotitele jedu (2H)

Pro vstup na tuto mapu potřebujeme ventily, které můžeme skládat na ponku za využití surovin nasbíraných na všech ostatních mapách stok.

Suroviny potřebné pro složení ventilu

Po poražení protivníků v hlavní čtvercové místnosti se nám otevře průchod do pravé boční místnosti na jejimž konci se nachází bedna, kterou můžeme otevřít. Tato bedna obsahuje odměny v podobě drahokamů, vrtáků, neobyčejných a legendárních předmětů nebo zajímavý typ nápoje. 

Boční místnost Stok pod hradem
(zdroj: Shearly)

Tento nápoj, krom toho, že obnovuje 65% bodů života, zároveň navyšuje hodnotu zbroje o 25% na 15 sekund.

Nový nápoj obnovující životy a přidávající zbroj
(zdroj: Shearly)

Toxické výpary

Toxické výpary představují druhý event v rámci Kingshillských zamořených stok. Tento event nás zavede na novou mapu – Opuštěnou chodbu stok. Pro to, abychom otevřeli tuto mapu musíme splnit tři úkolové linie a v půlce čtvrté úkolové linie (Šokující zjev) se nám otevře vstup na tuto mapu. Zbytek čtvrté úkolové linie nás zavede na Mhorblika, nového bosse.

Toxické výpary
(25. 09. – 25. 10. 2019)

Postupová lišta

Jakožto postup do lišt Toxických výparů sbíráme Stříbrné odznaky instalatéra, které padají na mapě Opuštěná chodba stok. Čekají na nás celkem tři lišty, které se otevírají postupně a obsahují převážně drakeny, sférické fragmenty, čtyřlístky a součásti na vytvoření mounta.

Úkolová linie

Pro to, abychom otevřeli tuto Opuštěnou chodbu stok musíme splnit příslušné úkolové linie. Na DSO Wiki naleznete  screeny všech úkolů a toho jak se plní.
1. úkol: https://drakensangonline.fandom.com/wiki/The_Armpit_of_Kingshill
opakovatelný: https://drakensangonline.fandom.com/wiki/Finding_the_Citizens
opakovatelný: https://drakensangonline.fandom.com/wiki/Enemy_Below
2. úkol: https://drakensangonline.fandom.com/wiki/Shocking_Eyesight (pouze během eventu Toxické výpary)

Lokace

Opuštěná chodba stok

Opuštěná chodba stok je nová mapa, která se nám zpřístupní po splnění úkolové linie. Nalézt ji můžeme v pravé spodní části Kingshillu (vedle vstupu do Hagastovy kaverny). Na této mapě můžeme sbírat Stříbrné odznaky instalatéra (postup do lišt Toxických výparů). 

Mapa (1) se sestává z přední části a zamořených zadních šesti chodeb (jsou pokryté jedem, který nám ubírá 7,5% bodů života za sekundu). Na konci každé chodby je červ (2), kterého musíme porazit. Po poražení červa se objeví tělo mrtvého občana (3), které můžeme rozkliknout pro získání odměn (4). Po vyčištění všech šesti červů se nám otevře vstup do Skryté jeskyně kde můžeme čelit Mhorblikovi (5).

(1) Mapa Opuštěné chodby stok
(2) Nakažený červ
(3) Mrtvý občan
(4) Rozkliknutí Mrtvého občana
(5) Otevřený vstup do Skryté jeskyně

Běsnící červi (minievent) 

Běsnící červi představují minieventy eventu Zamořených stok. Celkem na nás čeká 48 minivýzev, do kterých sbíráme jako postup Zlaté odznaky instalatéra. Tento postup získáváme z běsnících červů, kteří se objevují vždy ve vybraných dungeonech Dracanie (mimo mezisvět). Lokace, ve které se zrovna nacházejí červi je zveřejněna předem.

Postupová lišta

V postupové liště můžeme krom esence protijedu nalézt i drakeny a wyrmí jed, který potřebujeme 35x pro výrobu Amuletu odvrácení.

Červi

Na vyvolání červů potřebujeme vrtáky, které můžeme získat z Mhorblika či amfor. Na každém škálovatelném dungeonu (mimo mezisvět) se nachází pět těchto kupek hlíny (zelená hlína v pozadí screenu), přičemž jednu z nich můžeme rozkliknout. Z této kupky poté může vylézt červ jehož poražením získáme postup do eventu.
Na každé mapě můžeme rozkliknout pouze jednu hromadu hlíny.

Hromada hlíny
(zdroj: Vapon)

Mapy s červy

Následující slideshow zobrazuje jednotlivé pozice, na kterých se nacházejí červové. Na každé mapě se nachází pouze jeden červ. Mapy budu postupně přidávat.

Mhorblik (nový boss)

Mhorblik

V rámci eventu Zamořené Kingshillské stoky můžeme poměřit své síly s novým bossem – Mhorblik.
Pro to, abychom se mohli k Mhorblikovi dostat potřebujeme splnit určité podmínky.
Zaprvé je třeba splnit úkolovou linii (4 úkoly), kterou nám zadá Sir Hardy. Tím, že mu pomůžeme porážet monstra, která se nacházejí pod Kingshillskými stokami nám otevře skrytý průchod. Po splnění všech čtyř úkolů dostaneme úkol, který nás zavede přímo na Mhorblika.

Oblast (Skrytá jeskyně) 

Skrytá jeskyně

Skrytá jeskyně je nová oblast (místnost s bossem). Uprostřed místnosti se nachází Mhorblik. Ve spodní části místnosti (po pravé a levé straně máme dva kameny, které můžeme využít pro schování se před jednou z jeho schopností.

Kámen za který se dá schovat (vpravo dole)

Schopnosti

Doporučuji podívat se na velmi hezky zpracované krátké video prezentující Mhorblikovy schopnosti. Krom níže uvedených schopností Mhorblik zároveň pravidelně zaplavuje místnost jedem.

Stalaktitová střela
Mhorblik vystřelí paprsek energie ke stropu místnosti a způsobí částečný kolaps a pád několika kamenů. Zpočátku jsou kameny cíleny na hráče (zasažení hráči jsou omráčení), nicméně jakmile boss klesne pod 60% svých bodů života, tak budou kameny cílit i na některé náhodné pozice v místnosti.

doba dobíjení: 7 sekund

Střela smrtícího mrknutí
Mhorblik vyšle několik svých posluhovačů přímo k hráči, aby jej nakazil. Pokud je hráč zasažen tak obdrží debuff, který po krátké chvíli způsobí explozi (50% zranění fyzické, 50% zranění jedem). Všichni hráči zasaženi touto explozí (vyjma hráče, který byl nakažen) dostanou efekt Umlčení a dostanou stejný debuff (čili po chvíli sami explodují). Vzhledem k tomu, že toto může vézt k nekonečnému řetězci umlčování, tak musí hráči reagovat a hýbat se rychle.

doba dobíjení: 8 sekund

Toxický výbuch
Boss začne nabíjet jedový výbuch, který všem zasaženým hráčům ubere 80% jejich bodů života. Doporučuji schovat se za kameny v pravé a levé spodní části mapy.

doba dobíjení: 25 sekund

Unikátní předměty

Nový set Krotitele jedu můžeme získat v různých oblastech na eventu.

Set Krotitele jedu
1. řada – mág
2. řada – ranger
3. řada – war
4. řada – paromechanikus

Jednotlivé obranné části (helma, ramena, torzo, rukavice a boty) mají jakožto jedinečné očarování +5 zdrojů (zlost, koncentrace, mana, pára) a +640 odolností vůči jedu. Zbraň má jedinečné očarování +5 zdrojů a +36% zranění u tohoto předmětu.

Následující tabulka znázorňuje odkud padají jednotlivé části unikátní výstroje.

Unikátní předmětJak lze získat
HelmaRozběsnění nakažení červi (minievent)
RamenaBlouzniví nepřátelé
ZbrojMhorblik
RukaviceZ monster po použití ručního kola
BotyZ mrtvých občanů v Opuštěné chodbě stok
ZbraňKanální smrtící červ (Stoky pod hradem)

Setový bonus

 • (2) +10% odolností vůči jedu
 • (3) +10% rychlosti útoku
 • (4) Zasažení protivníci obdrží efekt Jedový náboj, který jim způsobí až 1000% základního zranění jakožto zranění jedem.
  Za každý udělený zásah získá hráč jeden stack (náboj), který zvyšuje zranění Jedového náboje o 5%. Celkové množství zranění je závislé na počtu stacků, které hráč nasbírá během 10 sekund od prvotního zásahu monstra.
 • (5) Za každé zasažení protivníka získá hráč efekt Vytrvalost. Jakmile hráč nasbírá 100 stacků efektu Vytrvalost, tak obdrží buff Jedovatá síla, která hráči navýši zranění o 150% na 10 sekund.
 • (6) Bonusové zranění efektu Jedová síla je navýšeno ze na 300%.

Níže uvedení Blouzniví protivníci reprezentují set bořiče jedu pro jednotlivé herní třídy a slouží pro demonstraci nového setu. Zároveň mohou dropnout jednu z části setu.

(zleva – trpaslík, mág, ranger, war
zdroj: EN fórum DSO)

Tyto protivníky můžeme nalézt na následujících mapách:

 • Stoky pod tržištěm
 • Stoky pod přístavem
 • Stoky pod královskou kryptou

Amulet odvrácení
Amulet odvrácení můžeme vytvořit zkombinováním legendárního amuletu, 35x wyrmího jedu, 80x zlověstné divoké růže a menší runy odolnosti proti jedu. Tento amulet ruší negativní efekt Runy jedovatých trnů.

Amulet odvrácení
(zdroj: EN fórum DSO)

Runy

Menší runu odolností vůči jedu můžeme získat z kanálních smrtících červů. Menší runu jedovatých trnů můžeme získat z Mhorblika.

Runa odolnosti vůči jedu, Runa jedovatých trnů

Společníci

Smrtící mrknutí
Můžeme získat poražením nového bosse, Mhorblika.

Smrtící mrknutí
(zdroj :EN fórum DSO)

Tento společník zvyšuje rychlost útoku a hodnotu kritických zásahů.

 • Vylepšený: +4% rychlosti útoku, +3% hodnoty kritických zásahů
 • Kouzelný: +7% rychlosti útoku, +7% hodnoty kritických zásahů
 • Neobyčejný: +11% rychlosti útoku, +11% hodnoty kritických zásahů
 • Legendární: +13% rychlosti útoku, +15% hodnoty kritických zásahů

Stylová myška
Po použití ručního kola může dojít k vyvolání stylové myšky jakožto protivníka, po jejím poražení ji můžeme získat jako společníka.

Stylová myška
(zdroj: EN fórum DSO)

Tento společník zvyšuje odolnosti vůči jedu.

 • Vylepšený: +6% odolností vůči jedu
 • Kouzelný: +12% odolností vůči jedu
 • Neobyčejný: +18% odolností vůči jedu
 • Legendární: +24% odolností vůči jedu

Krysí král
Krysí král může být získán po použití ručního kola. Je třeba jej porazit abychom ho získali jako společníka. Krysí král se může objevit pouze pokud je viditelný v Kingshillu před některou z map.

Krysí král

Příklad: Když použijeme ruční kolo na Stokách pod tržištěm, tak se zde může krysí král objevit pouze pokud jsme jej spatřili v díře v zemi před vstupem do Stok pod tržištěm. To stejné platí i pro zbylé dvě mapy.

Mějte proto na paměti: Pouze pokud je krysí král vidět před některým z dungeonů, tak je v tomto dungeonu šance na jeho zisk z ručního kola!

Krysí král

Tipy a triky

Prasátka

Přikládám tyto dvě mapy prasátek z map Stoky pod přístavem a Stoky pod kryptou. Na těchto mapách se nachází vždy pět prasátek (jedna dvojice, jedna trojice). Dvojice jsou označeny písmenem X a trojice písmenem O. Stačí tedy najít vždy jedno prase X a druhé prase O. Poté už podle příslušných barev vyvodíte na jakých místech se nacházejí zbývající prasata.

Stoky pod přístavem
(zdroj: EN fórum)
Stoky pod královskou kryptou
(zdroj: EN fórum)

Černá amfora

Na mapách Stoky pod přístavem a Stoky pod královskou kryptou lze nalézt černou amforu. Tato amfora se od obyčejných amfor liší tím, že nám vyvolá monstrum na jehož poražení máme pouze 30 sekund času. Pokud bychom to nestihli, tak monstrum i jeho odměny nenávratně zmizí. Odměnou z amfory nám je velké množství postupu, stejně jako případné vrtáky a esence protijedu. Doporučuji proto amforám věnovat patřičnou pozornost.

Černé amfory
(vlevo) Stoky pod kryptou (zdroj: 22mato66)
(vpravo) Stoky pod přístavem (zdroj: DSO Wiki)

Speciální bossové jednotlivých map

Na Stokách pod přístavištěm a Stokách pod královskou kryptou můžeme narazit na instance map, ve kterých můžeme vyvolat čtyři speciální bosse – Stahovače, Matku červů, Loutkaře a Chovatele mazlíčků . K tomuto je třeba zpravidla buď rozklikat nějaké interaktivní objekty (například klece či bedny) nebo pobít nějaká monstra. Poražením bossů můžeme získat postup, neobyčejné předměty a počítají se nám do opakovatelného úkolu Nepřítel pod zemí.

Loutkař (Stoky pod královskou kryptou)

Pro vyvolání loutkaře je třeba v levé a pravé boční místnosti zničit pověšené kostlivce. Poté se nám uprostřed vyvolá Loutkař.
(zdroj: 22mato66)
Matka červů (Stoky pod přístavem)

Matka červů se nám objevu v horní části mapy. Občas ji můžete nalézt také po rozkliknutí potrubí.
(zdroj: DSO Wiki)
Chovatel mazlíčků (Stoky pod královskou kryptou)

Pro vyvolání Chovatele mazlíčků je třeba rozklikat klece v kruhové místnosti.
(zdroj: DSO Wiki)
Stahovač (Stoky pod přístavem)

Stahovač se objevuje v jedné z místností po pravé straně. Pro jeho vyvolání je třeba rozkliknout zlatou truhlu (nachází se v pravé části místnosti i screenu).
(zdroj: DSO Wiki)

Staré buffy

Hráči, kteří mají ještě starých buffů z předchozího eventu Zamořené Kingshillské stoky, jich mohou využít. Tyto buffy zvyšují drop bronzových odznaků instalatéra na jednu hodinu a jsou ovlivněny efektem Sprcha odznaků (+50% odznaků na 30 minut), který získáme za dokončení každé postupové lišty.

Buffy na odolnosti vůči jedu

Většina bossů (a některá monstra) způsobují zranění jedem. Není proto od věci zauvažovat nad pořízením buffů na odolnosti vůči jedu (prodávají se městské oblasti Hiraja) pro zmenšení utržených škod. Stejně tak rangerové mohou zvážit, zda své skupině nepřidají odolnosti vůči jedu skrze své skupinové talenty.

Hon na „Krysího krále“

Podmínkou pro to, aby bylo možno získat Krysího krále (společník), je jeho zobrazení před vchodem na některou z map stok (pod tržištěm, pod přístavem, pod královskou kryptou). Pokud jej zde vidíme, pak je šance na jeho získání na příslušné mapě.
Krysí král se objeví po rozkliknutí ručního kola. Existuje však poměrně malá šance na jeho zjevení, nicméně pokud se nám poštěstí a najdeme jej, tak jej po jeho poražení obdržíme jako společníka.
Doporučuji proto sestavit vícečlennou skupinu a během lovu na krysího krále běhat vícero obtížností téže mapy. Jakmile jej jeden z hráčů najde, dá vědět ostatním, a ti k němu přiskočí na mapu, aby jej získali všichni. Spolupráce je v tomto klíčem k úspěchu.

korektura: Governess