Menu Zavřeno

Vzpoura rakeťáků

Tento příspěvek slouží jako neoficiální průvodce eventem Vzpoura rakeťáků (Novoroční event).

Vzpoura rakeťáků (1. 1. 2020 00:00 – 12. 1. 2020 23:59)

Obecné info

 • promluv si s profesorem Jullovem na eventovém tržišti v Kingshillu
 • porážej rakeťáky ve vybraných dungeonech Dracanie* (mimo mezisvět) a sbírej mixtury pro vstup na eventovou mapu
 • splň úkoly u Jullova a otevři vstup na eventovou mapu
 • na eventové mapě porážej továrny na kráčející bomby
 • zabraň kráčejícím bombám, aby zničili hromadu a bedny s rachejtlemi (uprostřed mapy)
 • po poražení všech továren posbírej postup z hromady a beden s rachejtlemi

* – Věčný háj, Pevnost Teganswall, Věčná stráž, Chrámová čtvrť, Bouřlivé hory, Delta Žabí řeky, Údolí ostnů

Příběh

Profesor Jullov chce zlepšit svou už tak docela pochroumanou reputaci po spolupráci s Draganem. Byl proto osloven, aby zprostředkoval a vytvořil netradiční ohňostroj pro oslavy nového roku v Kingshillu. Bohužel Jullovův malý synovec (jménem také Jullov) je po svém strýci také fascinovaným návrhářem rachejtlí a chtěl světu předvést, že on to svede lépe! Zabarikádoval se proto v laboratoři profesora Jullova a spustil všechny jeho přístroje.

Pochopitelně, věci neprobíhaly tak plynule a skvostně jak si je malý Jullov naplánoval. Strýcovi stroje se vymkly kontrole a „rakeťáci“ začaly zaplavovat celé království.

Je načase abychom zachránili drakanijský lid a Jullova z jeho mizérie.

Postupové lišty a odměny

Vzpoura rakeťáků obsahuje čtyři postupové lišty, které nejsou svázány s obtížností (celkem 50 000 postupu, lze splnit na libovolné obtížnosti). Přijít si můžeme k zajímavým odměnám (některé z nich uvedu níže) a 1 700 drakenům. Postup získáváme plněním úkolů, opakovatelných úkolů, a především na eventové mapě – laboratoř profesora Jullova.

Množství postupu

Zajímavé odměny

Tajemný svitek

Tajemný svitek je součástí poslední postupové lišty (za 35 000 postupu). Janus Liška (na nadcházejícím eventu Návrat Dragana) by nám snad mohli osvětlit jeho význam. Můžeme pravděpodobně čekat otevření bonusové úkolové linie se zajímavými odměnami.

Lišta klávesových zkratek

Otevře další lištu klávesových zkratek na spodním panelu, do kterého vkládáme naše schopnosti či případně transportační svitky. Tato odměna se nachází na třetí postupové liště (za 6 750 postupu).

Rozšíření inventáře

Otevře 7 nových slotů v inventáři. Nachází se třetí postupové liště za 5 550 postupu. Pokud máte již plně otevřen inventář (8 karet, každá po 28 slotech), tak toto rozšíření inventáře nelze aktivovat.

Klenot zesíleného léčení

Nově přidány klenot, který lze získat ze třetí postupové lišty za 7 500 postupu. Vkládá se do opasku a poskytuje bonusy po sebrání sféry léčení.

Drakanijská raketa (mount)

Osedlejte si svou raketu a vyrazte na epický roadtrip Dracanii. Sice si na ní neusmažíte vajíčko a nevydrží ani výstřely ze vzduchovky, ale rozhodně vypadá skvěle. Jen tento event za exkluzivních 4050 postupu ve třetí postupové liště!

Rakeťáci

Obskurní stvoření nechtěně vytvořená v laboratoři profesora Jullova se nacházejí v následujících dugneonech Dracanie:

 • Věčný háj (Durie)
 • Pevnost Teganswall (Teganswall)
 • Věčná stráž (Nordland)
 • Chrámová čtvrť (Atlantida)
 • Bouřlivé hory (Myrdosch)
 • Delta Žabí řeky (LorTac)
 • Údolí ostnů (Qaizah)

Po vstupu na některou z výše uvedených map se nám začnou na minimapě objevovat ikony zaměřovačů označující lokace jednotlivých rakeťáků.

Jejich poražením získáváme olejovou směs, kterou v počtu 24 kusů potřebujeme pro vstup na eventovou mapu.

Laboratoř profesora Jullova

Laboratoř profesora Jullova je novou exkluzivně přidanou mapou pro tento event. Sestává se ze čtvercového středu, ve kterém se nachází hromada rachejtlí a čtyři přilehlé bedny s petardami. Naším cílem je za cenu našeho života ochránit toto ožehavé místo od odpálení. Zničení hromady a beden by vedlo k tomu, že z mapy neobdržíme postup do eventu. Hromada má však svou výdrž a k jejímu zničení je třeba více bomb.

Ze středové místnosti vybíhají čtyři chodby na jejíchž koncích se nacházejí továrny na kráčející bomby (symboly červené lebky bosse), které je třeba zničit. Továrny postupně vypouštějí kráčející bomby, které mají za cíl jediné – zničit hromadu a bedny s rachejtlemi a zmařit nám tak získání postupu.

Mapa laboratoře profesora Jullova

Továrny

Továrny se nacházejí konci čtyř chodeb vedoucích ze středové místnosti. Po jejich aktivaci v pravidelných časech vypouštějí kráčející bomby.

Továrna

Vyvolávání továren
Továrny se na mapě vyvolávají postupně s určitým zpožděním. Toto zpoždění je závislé na obtížnosti mapy a počtu členů skupiny. Pokud továrna zničená, následující je vyvolána okamžitě. Níže uvedená tabulka znázorňuje časové zpoždění (v sekundách) pro vyvolání jednotlivých továren. Jakožto referenční čas (T0) se bere okamžik překročení bariéry oddělující vstup k mapě od samotné mapy.

Tabulka se zpožděním vyvolávání továren

Nebezpečné rachejtle
Po zničení továrny na nás čas od času zamíří rachejtle, která způsobuje zranění. Zvláště v pozdější fázi (zničení třetí továrny) mohou mít dopadající rakety smrtící účinek.

Nebezpečná rachejtle

Kráčející bomby

Kráčející bomby jsou postupně vypouštěny továrnou a kráčí směrem k hromadě s rachejtlemi. Naším úkolem je tyto bomby zastavit a zabránit, aby zničili hromadu s rachejtlemi.

Bomby jsou vyvolávány v určitém časovém intervalu a lze je vidět na minimapě.

Bomba na minimapě

Pasti

Pasti (na mapě výše znázorněny modrou ikonou) lze aktivovat za využití 1ks olejové směsi. Po jejich aktivaci dojde k zapálení země (viz. screen vpravo), která zraňuje nejenom procházející bomby, ale i hráče. Aktivované pasti pak na minimapě mají ikonu bílého plamene.

Páčka na spuštění pastí
Aktivované pasti
Ikona aktivní pasti na minimapě

Bedny a hromada s rachejtlemi (postupem)

Ve středové části mapy se nacházejí čtyři bedny s rachejtlemi, které je třeba ochránit. Jejich otevřením (po zničení všech továren) získáme postup do eventu.

Bedna s postupem

Vedle každé bedny se nachází také trubka, jejíž aktivací (stojí 3 olejové směsi) opravíme poškozenou bednu.

Trubky pro obnovu krabic

Po zničení všech čtyř továren se nám na minimapě objeví ikony beden, které můžeme otevřít. Posbíráme se proto odměny a polášíme zpět na novou mapu.

Otevřením beden získáme nejenom postup, ale i malé odměny v podobě předmětů a drakenových jader (závislé na obtížnosti).

Úkoly

Event obsahuje jednu úkolovou linii sestávající se ze tří úkolů. Po jejich splnění je možno plnit opakovatelný úkol. Úkoly zadává profesor Jullov na kingshillském eventovém tržišti.

Nepřátelské převzetí (1/3)

 • posbírej 400 střelného prachu z rakeťáků v některém z dungeonů Dracanie

odměna: 100 temných mincí, 150 postupu do eventu, 20 drakenů

Nepřátelské převzetí (2/3)

 • ukaž profesoru Jullovovi 40 olejových směsí

odměna: 200 temných mincí, 150 postupu do eventu, 50 drakenů

Nepřátelské převzetí (3/3)

 • vstup do laboratoře profesora Jullova
 • poraz továrnu č. 1 v laboratoři profesora Jullova
 • poraz továrnu č. 2 v laboratoři profesora Jullova
 • poraz továrnu č. 3 v laboratoři profesora Jullova
 • poraz továrnu č. 4 v laboratoři profesora Jullova
 • seber rachejtle z hromady rachejtlí
 • promluv si s Jullovem v laboratoři profesora Jullova
 • promluv si s profesorem Jullovem v Kingshillu

odměna: 500 temných mincí, 150 postupu do eventu, 50 drakenů, eventové roucho (3 hodiny)

Nepřátelské převzetí (opakovatelný)

 • poraz 2 500 rakeťáků v laboratoři profesora Jullova
 • poraz 20 továren I – IV v laboratoři profesora Jullova
 • poraz 20 minibossů v laboratoři profesora Jullova

odměna: 1 000 postupu do eventu, 50 drakenů

Tipy a triky

Mapy s rakeťáky

Rakeťáky můžeme farmit v různých dungeonech Dracanie. Osobně preferuji Údolí ostnů. Jedná se o víceméně kruhovou mapu, kde se dobře kličkuje mezi monstry a není třeba nikam moc zabíhat. Mapy se generují podle několika předem daných rozvržení pozic rakeťáků.

Údolí ostnů

Pokud chcete vyzkoušet některou z jiných map, věnujte pozornost přehledu map s rakeťáky.