Menu Zavřeno

VII. přenos do unikátu

Podařilo se nám poskládat požadovaný předmět, který by mohl být označen cedulkou “Vhodný k přenášení”? Bezvadné, pak se posouváme k dalšímu kroku a to k tomu, že takový předmět přeneseme do námi vybraného unikátu.

schéma přenosu očarování z lega do unikátu

K tomuto procesu musíme na ponk vložit náš unikátní předmět, lego obsahující očarování, která chceme přenést, křišťálová jádra a jádra spojená s daným unikátem. Po stistknutí tlačítka zkombinovat dojde k přepsání očarování v unikátním předmětu očarováními, která jsme si vybrali a poskládali do předmětu legendurního.

K tomuto úkonu budeme potřebovat využívat tzv. jádra, jejich přehled a vysvětlení naleznete zde.

🡒 pokračujte na VIII. – zvyšování stupně unikátu