Menu Zavřeno

VI. ponkování „platin“

Platiny jsou novinkou uvedenou v R213/214. Jedná se o očarování, která jsou až o 20% silnější než maximální zlatá očarování. Většina hráčů se tedy bude snažit po vytvoření předmětů se čtyřmi zlatými očarováními zdokonalit své postavy ponkováním tzv. platinových očarování.

Odlišnost mezi platinovými a zlatými očarováními není pouze v hodnotách příslušných očarování, ale také v tom, že platinová očarování padají pouze na neobyčejné předměty. Negenerují se na legendární předměty jako je tomu u zlatých očarování, proto platinová očarování lze ponkovat pouze přenosem.

ponkování platin z neobyčejných předmětů

Platiny bohužel věštinou padají pouze po jedné. Je proto třeba většinou postupovat takto:

  1. Vytvořit lego se dvěma platinami (přenosem z neobyčejných po jedné platinách)
  2. Vytvořit lego se třemi platinami (přenosem z legendárních po dvou platinách)
  3. Vytvořit lego se čtyřmi platinami (přenosem z legendárních po třech platinách)

Je nutno poznamenat, že ponkování platinových očarování je finančně mnohem náročnější než třeba náhodné ponkování zlatých očarování. U některých předmětů se můžeme spokojit i 3+1 (třemi platinami a jedním zlatým očarováním), nicméně třeba na zbrani či ozdobě zbraně bych v tomto nešetřil a snažil se ponkovat na čtyři platiny neb ústupek v těchto předmětech představuje značný rozdíl.

🡒 pokračujte na VII – přenos do unikátu