Menu Zavřeno

V. ponkování s přenosem

Pokud vložíme čtyři předměty stejného druhu, pak dojde k vytvoření předmětu téhož druhu, avšak vyšší rarity a očarování se přenáší, takže:

boty + boty + boty + botyboty

Oproti random ponkování tento proces lze resetovat stistknutí tlačítka Resetovat na ponku. Po tomto resetování se nám navrátí předměty v slotech 1 a 2 zatímco předměty ve třetím a čtvrtém slotu zaniknou. Důležité u ponkování s přenosem je, že se zde očarování přenášejí. To jak funguje přenášení tohoto očarování si nyní vysvětlíme.

Každý předmět obsahuje podle své rarity daný počet očarování, jmenovitě je to:

  • vylepšený předmět (1 očarování)
  • kouzelný předmět (2 očarování)
  • neobyčejný předmět (3 očarování)
  • legendární předmět (4 očarování)

V této situaci bude lepší využít názorného příkladu na kterém si vysvětlíme jak se vlastně očarování přednášejí mezi raritami.

Na vstupu máme čtyři modré předměty stejného druhu, každý má dvě očarování. Na první a druhé pozici jsou předměty, která mají jedno (mohou však mít i více) zlatých očarování. Přesně tato dvě očarování se snažíme přenést do výsledného předmětu.

Postupně vkládáme na ponk vkládáme předměty stejného druhu a rarity jako předměty, ze kterých ponkuje, a to na pozice 3 a 4. Po stisknutí tlačítka Zkombinovat a uhrazení příslušné částky dojde ke složení předmětů. V případě že jsme s výsledkem spokojeni, tak klikneme na tlačítko Přijmout. V případě, že jsme nespokojeni, klikneme na tlačítko Resetovat, ztratíme předměty na pozici 3 a 4 (označované též jako předměty na spálení), ale zachovají se nám naše vstupní předměty na pozicích 1 a 2.

Jakmile získáme předmět, který vyhovuje našim kritériím, tak jej můžeme přenést do unikátu.

🡒 pokračujte na VI. – ponkování platin