Menu Zavřeno

Dwarf – Trptrooper

Transmog tohoto týdne představí vzhled „Trptroopera“.

Trptroopeři jsou standardními vojáky Myrdoschského impéria se specializací pro boj ve vysoké trávě. Slouží na pozemních i podzemních základnách v severovýchodním kontinentu a jedná se zpravidla o špičkové vojáky. Při vstupu do řad jednotky TT (Trptrooperů) prokazují jedinci svou fyzickou zdatnost stejně jakožto maximální přípustnou výšku.

Seznam použitých předmětů

  • Helma černého panoše (bílá)
  • Nárameníky strojmistra (bílá)
  • Srdce strážce chrámu – Fjarnilovo útočiště ledu (bílá)
  • Skvostné durijské rukavice (bílá)
  • Boty z vrstvené kůže (bílá)
  • Parní flinta (černá)
  • Plášť (skrytý)
%d bloggers like this: