Menu Zavřeno

Talenty v CE

Informace o talentech v Dark Legacy

Veškeré informace na této stránce vycházejí z testovacího serveru (verze 245_10). Výsledná podoba rozšíření nemusí být definitivní a může být upravena!

Klávesou (S) otevřeme okno obsahující nejenom schopnosti, ale i talenty, které vylepšují bonusy jednotlivých dovedností. Body můžeme do jednotlivých talentů vložit kliknutím levým tlačítkem. Kliknutí pravým tlačítkem zobrazí posuvník, který nám umožní vložit více bodů najednou (např. až deset bodů najednou), což nám ušetří mnoho klikání.

K dispozici máme až čtyři talentové sestavy, mezi kterými můžeme přepínat klikáním na ikony s římskými číslicemi. První dvě jsou dostupné všem, třetí se otevře hráčům s aktivním premium statusem a čtvrtá je určena pro hráče s deluxe premium. Před dalším přepnutím sestavy je třeba vyčkat 300 sekund nebo navštívit městskou oblast.

Resetovat talenty můžeme za pomoci tlačítka s ikonou ozubeného kola. Cena resetování je přímo úměrná množství talentů, které byly v dané sestavě zvoleny. Resetujeme vždy pouze aktivní sestavu.

Aktivní schopnosti

Představují jednotlivé schopnosti, které můžeme nasadit do spodní lišty. Na následujícím příkladu vidíme Magickou střelu, která působí fyzické zranění, spotřebuje jednu esenci, nestojí žádnou manu a nemá žádnou dobu dobíjení.

První investovaný bod umožní obnovit si 10% bodů života za každého protivníka, kterého dorazíme Magickou střelou. Za každý další investovaný bod navýšíme tuto regeneraci o 1% a Magická střela bude způsobovat o 1% více zranění.

Některé unikátní předměty mohou poskytovat bonusové talentové body, které mohou jít nad limit samotných schopností. Vezměme si například Bearachovu zlobu, která přidává +1 k Železnému čelu. Pokud bychom měli investovaných 10/10 bodů v železném čele a nasazenou Q4 zbraň, zobrazovala by nám hodnota 11/10 bodů.

Některé předměty přidávají talentové body

To, že některý talentový bod pochází z vybavení je zobrazeno zeleným číslem v přehledu talentů. Trnitý štít na následujícím screenu obsahuje jeden ze dvou či oba body z některého předmětu ve výbavě.

Synergie schopností

Některé aktivní schopnosti (zpravidla schopnosti v posledním řádku) mají mezi sebou vzájemnou synergii. Například na následujícím screenu je Mrazivá vlna, která má synergii s Mrazivým výbuchem a Ledovou koulí. Za každý level schopnosti Mrazivý výpad obdrží Mrazivá vlna +5% ke zranění. Za každý level Ledové koule, pak získá +10% k dodatečnému zranění výbuchem mrazivé vlny. Je proto vhodné využívat schopnosti, které mají mezi sebou vzájemnou synergii.

Pasivní schopnosti

Poskytují bonusy všem aktivním schopnostem ve stejné kategorii. Do společné kategorie patří vždy schopnosti, které jsou na stejném řádku (s výjimkou posledního řádku).

Například talent Vzrůstající odvaha navyšuje zranění schopnostmi Bojový skok (Rage Jump) a Výpad (Charge) o 1%. Pokud si povšimneme, tak je tento pasivní talent na stejném řádku (ve stejné kategorii) jakožto obě dvě aktivní schopnosti – bojový skok i výpad.

Schopnosti na posledním řádku jsou odlišné. Aktivní talent Dračího hněvu je ovlivněn pouze pasivním talentem Dračího hněvu. Stejně tak je to i se zbylými dvěma schopnostmi a talenty.

Elementární talenty

Propůjčí hráči moc nad elementy a umožní některým jeho schopnostem způsobovat elementární postihy. Podmanit si můžeme celkem čtyři elementy, a to jed, oheň, led a blesk. Vybrat si z nich můžeme vždy jen jeden.

Do jednotlivých talentů můžeme investovat až dva body. První level nám navýší odolnosti vůči danému elementu (v tomto případě jedu) o 50%, ale zároveň sníží odolnosti o 25% vůči ostatním elementům.

Některé schopnosti (v tomto případě Magická střela, Meteor a Ledová koule) aplikují efekt Otrava, který způsobí 2% bodů života protivníka jakožto zranění jedem. Tento efekt lze kumulovat až do padesátinásobné hodnoty. Efekt se aplikuje za celou skupinu (pokud má více hráčů zvolen stejný element, mohou maximální hodnotu postihu Otrava aplikovat na bosse rychleji).

Druhý investovaný bod odemyká další pasivní elementární efekty (například šanci na vyvolání jedových šipek za každého poraženého protivníka).

Elementární postihy

Otrava
Každou sekundu působí 2% bodů života protivníka jakožto zranění jedem. Trvá 2 sekundy a lze kumulovat až do 50násobné hodnoty.

Elektrifikace
Schopnosti zraňující bleskem způsobují o 5% větší zranění. Tento efekt trvá pět sekund a lze kumulovat až 50násobné hodnoty.

Mráz
Za každou vrstvu postihu mráz sníží protivníkovu rychlost pohybu o 5% a rychlost útoku o 2%. Námraza trvá 5 sekund a lze kumulovat až do 50násobné hodnoty.

Hoření
Každou sekundu působí 1% bodů života protivníka jakožto zranění ohněm. Trvá tři sekundy a lze kumulovat až do 50násobné hodnoty.

Specializace herní třídy

Každá herní třída má na výběr jednu ze dvou specializací. Specializace poskytují možnost, jak hlouběji určit zaměření vaší postavy. Například čarodějové kruhu si mohou zvolit z možnosti stát se buď Krvavým mágem (jejich schopnosti pak nespotřebovávají manu, ale ubírají životy) nebo Arkánistou (základní projektily obnovují více many a obdrží manu za poražené protivníky).

Do elementární specializace můžeme investovat až dva body. Druhý investovaný bod poskytne více bonusů (např. v případě defenzivní specializace rytíře řádu draka poskytne více zbroje a bonus ke zbroji, pokud body života klesnou pod určitou hodnotu).

%d bloggers like this: