Menu Zavřeno

Tabulka zlomů rychlosti útoku

Zlomy rychlosti jsou mechanika DSO, která určuje zlomové body rychlosti, ve kterých je animace schopnosti rychlejší. Níže uvedená tabulka shrnuje základní zlomy rychlosti (údaje získány subjektivním pozorováním). Berte je proto pouze jako orientační.

Všechny zbývající schopnosti, které nejsou uvedeny v tabulce nemají zlomy rychlosti.