Menu Zavřeno

Stupně run

Runy mají celkově čtyři stupně, přičemž čím vyšší je stupeň runy, tím lepší bonusy nám poskytuje.
Jednotlivé stupně run směrem od nejvyšší po nejnižší jsou:

stupně run

Vyšší stupně run získáváme kombinací nižších run.

zvyšování stupně run

→ pokračujte na Runy za čtyřlístky