Menu Zavřeno

Eventové klenoty

Speciální drahokamy, či klenoty, představují drahokamy, které existovaly ve hře dříve jakožto určité eventové runy, ale v rámci R221 byly předělány na drahokamy, které se vkládají do slotů pro drahokamy. Podíváme se na to, co všechno s nimi můžeme dělat a jaké poskytují bonusy. Všechny informace pocházejí z poznámek k patchi 221 a novinek představených na fóru hry.

Všechny speciální drahokamy mají tři stupně – běžný, vylepšený a magický, stejně jako při vylepšování drahokamů. Při vylepšování těchto drahokamů používáme novou výrobní surovinu zvanou Lesklý prach (budeme o něm hovořit později). Nyní se podíváme na jednotlivé speciální drahokamy.

Klenot podpory

Klenot podpory
(zdroj: CZ/SK DSO fórum)

Dříve znám jako Hvězda zimního slunovratu, tento drahokam lze nyní vložit do bot a zvyšuje pevně body života (závislé na herní třídě, údaj bude doplněn později) a množství zdrojů. Klenot má tři stupně.

 • Běžný: +(234/198/180)* bodů života, +10 zdrojů
 • Vylepšený: +(341/289/263)* bodů života, +12 zdrojů
 • Magický: +(448/380/345)* bodů života, +14 zdrojů

* – body života pro Rytíře řádu Draka / Rangera / Čaroděje kruhu & Paromechanikuse

Za každou původní Hvězdu zimního slunovratu získá hráč jeden klenot podpory. Za každou Krystalickou hvězdu zimního slunovratu získá hráč tři klenoty podpory. Tento klenot lze získat během eventu Slavnost zimního slunovratu.

Klenot oživení

Klenot oživení
(zdroj: CZ/SK DSO fórum)

Dříve znám jako Onyxová lebka, tento drahokam lze vložit do helmy a krom pevné hodnoty bodů života zvyšuje regeneraci života. Klenot má tři stupně.

 • Běžný: +(234/198/180)* bodů života, +100 bodů života za sekundu
 • Vylepšený: +(341/289/263)* bodů života, +150 bodů života za sekundu
 • Magický: +(448/380/345)* bodů života, +200 bodů života za sekundu

* – body života pro Rytíře řádu Draka / Rangera / Čaroděje kruhu & Paromechanikuse

Za Onyxovou lebku, Zesílenou Onyxovou lebku i Mocnou onyxovou lebku získá hráč jeden klenot oživení.

Klenot hněvu

Klenot hněvu
(zdroj: CZ/SK DSO fórum)

Klenot hněvu přidává hráči hodnotu kritických zásahů a jde vložit do ozdoby zbraně. Zároveň poskytuje efekt, že při zasažení protivníka existuje šance, že na 10 sekund zvedne kritické zranění a rychlost útoku.

 • Běžný: 20% šance na efekt (10% kritického zranění, 5% rychlosti útoku)
 • Vylepšený: 25% šance na efekt (15% kritického zranění, 10% rychlosti útoku)
 • Magický: 30% šance na efekt (20% kritického zranění, 15% rychlosti útoku)

Za starý Klenot hněvu či Drahokam věčného hněvu získáme jeden Klenot hněvu.

Klenot povzbuzení

Klenot povzbuzení
(zdroj: CZ/SK DSO fórum)

Klenot povzbuzení lze získat v rámci akce Poraz neporazitelné ze stříbrné heroické truhly za 60 klíčů. Klenot se vkládá do pláště.

Při způsobení zranění nepříteli existuje (10/12,5/15)% šance na aktivaci bonusu Zvýšené povzbuzení na dobu 10 sekund. 
Tento bonus navyšuje tvé zdroje o (5/7,5/10)% a všem členům skupiny (kromě tebe) obnovuje 5 % bodů života za sekundu. Bonus nelze kombinovat.

Rytíř řádu Draka

 • Běžný: +234 bodů života
 • Vylepšený: +341 bodů života
 • Magický: +448 bodů života

Ranger

 • Běžný: +198 bodů života
 • Vylepšený: +289 bodů života
 • Magický: +380 bodů života

Čaroděj kruhu & Paromechanikus

 • Běžný: +180 bodů života
 • Vylepšený: +263 bodů života
 • Magický: +345 bodů života

Klenot přínosu

Klenot přínosu
(zdroj: CZ/SK DSO fórum)

Klenot povzbuzení lze získat v rámci akce Poraz neporazitelné ze stříbrné heroické truhly za 60 klíčů. Klenot se vkládá do pláště.

Při způsobení zranění nepříteli existuje (10/12,5/15)% šance na aktivaci bonusu Cenný přínos na dobu 10 sekund. 
Tento bonus navyšuje tvé body zdraví o (5/7,5/10)% a všem členům skupiny (kromě tebe) obnovuje 5 % zdrojů za sekundu. Bonus nelze kombinovat.

Rytíř řádu Draka

 • Běžný: +234 bodů života
 • Vylepšený: +341 bodů života
 • Magický: +448 bodů života

Ranger

 • Běžný: +198 bodů života
 • Vylepšený: +289 bodů života
 • Magický: +380 bodů života

Čaroděj kruhu & Paromechanikus

 • Běžný: +180 bodů života
 • Vylepšený: +263 bodů života
 • Magický: +345 bodů života

Vylepšování klenotů

Klenoty vylepšujeme za využití Lesklého prachu. Pro získání vylepšeného stupně musíme investovat 250 lesklého prachu. Pro získání magického stupně musíme investovat 750 lesklého prachu.

→ pokračujte na Kombinované drahokamy (klenoty koalescence)