Menu Zavřeno

Slavnost duchů

Neoficiální průvodce eventem Slavnost duchů.

Neoficiální průvodce eventem Slavnost duchů.

Obsah

Obecné informace

 • vstup na Oldfield a splň úkoly pro otevření Strašidelného hradu
 • poražením všech protivníků na mapě vyvolej strážce Morvena (jeho eliminací získáš Sophiin lék)
 • využij Sophiiny léky pro vstup na Cestu temným hvozdem (druhá mapa)
 • projdi hvozdem a pokračuj na Strašidelný hrad
 • probij se Strašidelným hradem až k závěrečnému bossovi Gwenfaře (monstra na hradě a Gwenfara jsou imunní, abys je zranil, budeš potřebovat světelnou esenci, která padá na Oldfieldu a Cestě temným hvozdem

Videoprůvodce

VelveteenDuck vytvořila podrobného videoprůvodce tímto eventem. S jejím svolením jsem vytvořil české titulky k tomuto videu.

Slavnost duchů a Návrat mrtvých

Slavnost duchů (zvaná Gwenfara) má i druhou část zvanou Návrat mrtvých (obecně známý pod názvem Wendigo). Návrat mrtvých začne týden po spuštění Slavnosti duchů. Oba tyto eventy jsou spolu propojeny, jelikož Wendigo se nachází na Cestě temným hvozdem a stejně jako na Gwenfaru je tudíž na jeho splnění třeba nasbírat Sophiiny léky. Pro plnění Návratu mrtvých zároveň potřebujeme Přízračné ohně (surovina, která padá na Strašidelném hradě) a Životní síly (lze získat z Gwenfary).

Postupové lišty a odměny

Celkem nás čekají čtyři postupové lišty, které jsou stejné pro všechny hráče nezávisle na jejich úrovni a bodech úspěchu. Jakožto postup do eventu sbíráme Spasené duše, které nám mohou vypadnout ze strážce na Oldfieldu, protivníků na Cestě temným hvozdem a Strašidelném hradě. Nejvíce postupu poté padá z Gwenfary.

Oldfield

Vesnice Oldfield je první lokací, kam dobrodruhové zavítají. Vstup na ni se nachází v severovýchodní části Kingshillu (nad eventovým tržištěm).

Vstup na Oldfield

Navštivte Sophii, stařešinu vesnice, která vás zasvětí do tamějších poměrů. Zároveň od ní obdržíte řadu úkolů, které je třeba splnit pro otevření Strašidelného hradu.

Strážce Morven

Poražením všech protivníků na Oldfieldu dojde k vyvolání strážce Morvena. Poznáte to podle toho, že se na mapě objeví spousta blouznivých duší, které vás začnou napadat. Lokace Morvena je na minimapě zvýrazněna ikonou červené lebky.

Strážce Morven

Jeho eliminací obdržíme vždy jeden Sophiin lék (nezávisle na obtížnosti).

Sophiin lék v dropu

Nechutné ostatky přisluhovače

Z poražených protivníků nám vypadávají Nechutné ostatky přisluhovače. Tento předmět je vyžadován pro opakovatelný úkol u Sophie. Za 35 ostatků od ní obdržíme jeden Sophiin lék. Množství dropnutých ostatků se zvedá v závislosti na obtížnosti.

Nechutné ostatky v dropu

Cesta temným hvozdem

Cesta temným hvozdem představuje druhou eventovou mapu. Během Návratu mrtvých na ní zároveň můžeme čelit Wendigovi. Vstup do této lokace zároveň vyžaduje Sophiin lék, který lze získat ze strážce na první mapě, odevzdání opakovatelného úkolu na ostatky či ze slavnostních amfor za klíče.

Sophiin lék

Na této mapě zároveň narazíme na Larpalona (nachází se zhruba v polovině mapy), který nám zadá druhou část úkolů pro otevření Strašidelného hradu.

Larpalon

Sestra Morana, kterou můžete znát z úkolové linie Stíny minulosti, po nás zároveň bude chtít nasbírat nějaké pružné větve a dřevěné kmeny. Tento úkol se plní právě na Cestě temným hvozdem. Odměnou nám vždy je 25 stříbrné esence, 5 drakenů a 25 spasených duší (postup do eventu).

Sestra Morana

Na konci temného hvozdu se nachází Strážce hradu. Jeho poražením se nám zpřístupní vstup na Strašidelný hrad. Strážce hradu se objevuje jen v případě, že máme splněny všechny úkoly u Sophie (na Oldfieldu) a u Larpalona (na Cestě temným hvozdem).

Strážce hradu

Strašidelný hrad

Na Strašidelný hrad se dostaneme skrze Temný hvozd. Zároveň můžeme využít sférických cest na Strašidelný hrad (1ks stojí 25 sférických fragmentů). Použití sférické cesty není podmíněno splněnými úkoly u Sophie a Larpalona.

Strašidelný hrad

Světelná esence

Pro to, abyste mohli zranit protivníky na Strašidelném hradě je třeba mít nasazenou světelnou esenci (lze získat z protivníků na Oldfieldu a Cestě temným hvozdem).

Na začátku Strašidelného hradu nás přivítá nemrtvý strážce Ward, který nám poskytne úkoly na průzkum hradu a Bludičky. Průzkum hradu lze splnit intuitivně s pomocí úkolové navigace, ale Bludičky mohou být trošku ošemetnější, proto je zde více popíšeme.

Bludičky

Bludičky jsou protivníci, které se nacházejí na třech místech hradu (jsou dostupné jen během úkolu). Po vkročení do místnosti s bludičkou nás bude pomaličku následovat (a zraňovat).

Bludička

Naším úkolem je Bludičku postupně dovést k příslušné hematitové láhvi. Ve skupině pronásleduje Bludička vždy nejbližšího hráče.

Hematitová láhev

Poté, co se Bludička přiblíží dostatečně blízko láhve, objeví se její pravá podoba, kterou je třeba porazit pro splnění úkolu.

Nenapravená duše

Gwenfara

Gwenfara je hlavním bossem eventu Slavnost duchů. Nachází se v samostatné místnosti v severní části hradu. Vypadnout nám z ní, krom eventového postupu, může i několik unikátních předmětů, a těmi jsou jednoruční zbraň, off-hand (kniha, toulec, kleště, štít) a plášť. Krom toho nám z ní může vypadnout i klenot duševní síly, který se používá v Gwenfařiných předmětech.

Boj s ní probíhá ve třech fázích. První fáze představuje čarodějnou královnu, které nelze nalomit zbroj/odolnosti.

Gwenfara – I. fáze

V druhé části boje s bossem (po poražení první Gwenfary) se pak zjeví jakožto Gwenfařin hněv, který má malou výdrž, ale způsobuje hráčům více škod.

Gwenfara – II. fáze

Ve třetí a závěrečné fázi pak opět budeme čelit Gwenfaře, které už lze nalomit zbroj/odolnosti.

Gwenfara – III. fáze
Postup z Gwenfary v závislosti na obtížnosti
 • normální: 50 bez roucha, (75 s rouchem)
 • bolestivá: 75 bez roucha, (113 s rouchem)
 • trýznivá: 100 bez roucha, (150 s rouchem)
 • smrtící: 125 bez roucha, (188 s rouchem)
 • pekelná: 200 bez roucha, (300 s rouchem)
 • nemilosrdná: 300 bez roucha, (450 s rouchem)
 • krveprolití: 400 bez roucha, (600 s rouchem)

Unikátní předměty

Z Gwenfary můžeme získat tři unikátní předměty – zbraň, off-hand (kniha/toulec/kleště/štít) a plášť. Tyto předměty netvoří set. Jednoručka a vedlejší ruka umožní některým schopnostem stackovat Duševní energii a 25 energie poté spustí efekt duševní síla, který navýší naše zranění a sníží zranění protivníků.

Unikátní hůlka z Gwenfary:

Veškeré unikáty (nejenom z Gwenfary) naleznete v DSO databázi unikátních předmětů na stránce velveteenduck.com.

Drahokamy

V postupových lištách eventu se nachází dva drahokamy duševní síly. Další drahokamy nám pak mohou vypadnout z Gwenfary na obtížnosti pekelná a vyšší. Přidává nám hodnotu kritických zásahů a navyšuje bonus u efektu Duševní síla (z Gwenfařiny zbraně a vedlejší ruky). Maximálně můžeme používat tři drahokamy duševní síly.

Eventové roucho

Eventové roucho Slavnosti duchů poskytuje 50% bonus k dropu postupu ve Slavnosti duchů a Návratu mrtvých. Zároveň není třeba mít světelná esenci pro porážení protivníků na Strašidelném hradě a Mločí žár (bonus potřebný u Wendiga) má prodlouženu dobu trvání na dvojnásobek původního času.

Tipy a triky

Farmení Sophiiných léků

Sophiiny léky lze farmit několika různými způsoby. Nejčastěji používanou technikou je rychlé běhání normální obtížnosti za účelem farmení strážce mapy. Druhým způsobem, který lze v letošní verzi eventu realizovat, je farmení pekelných obtížností za účelem sběru většího množství ostatků (čím vyšší obtížnost, tím více ostatků získáme) a jejich následným odevzdáváním u Sophie.

Pro splnění úkolu potřebujeme vždy 35 ostatků.

Prasátka

Prasátka jsou malé schované předměty na mapách. Jejich rozkliknutím obdržíme předměty spojené s eventem (zpravidla eventový postup či eventovou esenci). Poznáme je tak, že po najetí na prase se zobrazí nápis „???“. Nachází se pouze na Strašidelném hradě.

Mapa prasátek na Strašidelném hradě

Následující mapa ukazuje pozici všech prasat na mapě.

Detailnější mapu prasátek a jejich rozmístění naleznete na stránce Prasátka (Strašidelný hrad).

Jullovův barel

Ve středu hradu můžeme nalézt podezřelý barel, ve kterém se skrývá Jullov (a jeho povedená rodinka). Rozkliknutím barelu se postupně objeví všichni rodinní příslušníci, jejichž poražením můžeme získat značné množství generického dropu a postupu.

Podezřelý barel
(zdroj: DSO Wiki)
%d bloggers like this: