Menu Zavřeno

Rozbor interního testování v oficiálním livestreamu

Shrnutí a rozbor obsahu představeného v livestreamu 12. 11.

Tato stránka slouží jako shrnutí a analýza toho, co jsme viděli v livestreamu 12. listopadu 2020 z interního testování nadcházejícího rozšíření hry. Vše, co je zde uvedeno, vychází jen a pouze z Amperionova pozorování, může (a pravděpodobně bude) před vydáním na produkční servery upraveno.

Lišta schopností

Prvním šokujícím zjištěním byla nová spodní lišta, do které můžeme vložit jen šest schopností. Tři do akčních slotů, jednu na levé a druhou na pravé tlačítko myši a jednu na tabulátor. Výsledná podoba této lišty není ještě jistá a lze očekávat, že na produkční servery se dostane lišta s více sloty.

Body života a zdroje (v tomto případě zlost) budou nyní namísto kulatých baněk vyjádřeny vodorovnými ampulemi. Sloty pro nápoje a buffy byly zachovány stejně tak jako sloty pro esence. Jesse se zároveň vyjádřil, že vak na esence zatím není v rámci rozšíření plánován.

Level postavy nyní může být až 100. Došlo také k navýšení maximálního levelu znalostí na 300 ze současných 200.

Talentový strom

Trošku blíže se zaměříme na nový systém schopností. Množství kombinací, které nyní vznikly je opravdu zajímavé, takže si pravděpodobně každý přijde na své. Pokusím se vám poskytnout zevrubnou představu o tom, jak bude tento systém fungovat na základě toho, co jsme včera viděli ve streamu. Na následujícím screenu můžete vidět nové talentové okno rozdělené do několika částí.

Talenty jsou rozděleny do několika kategorií:

 • aktivní schopnosti – můžeme nasadit na spodní lištu schopností, investování bodů posiluje bonus u dané schopnosti
 • pasivní schopnosti – poskytují bonusy všem aktivním schopnostem na stejném řádku
 • elementární talenty – modifikují některé existující schopnosti, aby způsobovaly elementární efekty, poskytuje hráči odolnosti vůči danému elementu za cenu snížení odolností vůči ostatním elementům
 • specializace herní třídy – každá herní třída si bude moct zvolit jednu ze dvou specializací, která blíže určí profilaci hráče (např. více obrany s tankovacími talenty či více zranění se specializací damage dealera)

Aktivní talenty

Aktivní talenty si přiblížíme například pomocí schopnosti Bojová zástava.

Bojová zástava
 • schopnosti v ní nespotřebovávají zlost
 • za každého protivníka, který se nachází v bojové zástavě v okamžiku jejího položení obržíš efekt Bojové opojení (navyšuje zranění způsobené vzteklým švihem o 2% a brutálním obloukovým úderem o 5%), který trvá 10 sekund a lze kumulovat až do desítinásobné hodnoty

Za jeden bod v zástavě obdržíš:

 • sníží rychlost pohybu všech protivníků v bojové zástavě o 20%

Za každý další bod obdržíš:

 • sníží cooldown zástavy o 1 vteřinu
 • +2% ke zranění vzteklým švihem za každého protivníka v zástavě
 • +5% ke zranění brutálním obloukovým úděrem za každého protivníka v zástavě

Novou mechanikou je tzv. Synergie. Efekt některých schopností je umocněn, pokud jsou investovány body do schopností, které jsou s původní schopností v symbióze. Je proto

Synergie:

 • za každý bod v Brutální obloukovém úderu sníží je cooldown zástavy o 1 vteřinu
 • za každý bod v Zlostném výkřiku snižuje rychlost pohybu všech protivníků v bojové zástavě o dalších 5%

Talentové body z předmětů a setů

Některé unikátní předměty a sety zároveň mohou poskytovat bonus k talentům. Například Bearachův instinkt nově poskytuje bonus +2 ke schopnosti Brutální obloukový úder.

To, že je hodnota talentu ovlivněna některým předmětem či setem je znázorněno zeleným číslem v hodnotě talentu.

Pasivní talenty

Aktivní schopnosti mohou být vylepšeny za pomoci pasivních talentů. Tyto talenty vylepšují bonusy aktivních schopností na stejném řádku (s výjimkou posledního řádku). Například tento talent navyšuje zranění u železného čela a seismické vlny.

Na tomto screenu můžeme vidět talent snižující spotřebu zlosti u drtivého úderu, brutálního obloukového úderu a mocného obloukového úderu.

Elementární talenty

Elementární talenty nám propůjčují možnost podmanit si jednotlivé elementy – oheň, jed, led a blesk. Některým schopnostem umožňují způsobovat elementární zranění a upravují odolnosti vůči elementům. Například mistr ohně umožňuje schopnosti výpad, zlostný bojový výkřik a seismická vlna aplikovat efekt hoření, který způsobuje 1% protivníkových životů jako zranění ohněm po dobu tří vteřin. Hoření lze kumulovat až do padesátinásobné hodnoty.

Zároveň nám tento talent navýší odolnosti vůči ohni o 50%, ale sníží odolnosti vůči ostatním elementům o 25%.

Specializace herní třídy

Poslední jsou pak specializace herní třídy. Každá herní třída má k dispozici dvě a lze si vybrat vždy jednu. První je tankovací či spíše defenzivní specializace. Navýší zbroj o 25% a o 50% zvýší zisk zlosti za utržené zranění. Na levelu 2 poté navýší zbroj o dalších 25% a pokud tvé životy klesnou pod 33%, navýší tvou zbroj o 100% na 10 vteřin.

Druhý talent je pak zaměřen více na škody. navyšuje rychlost útoku a zisk zlosti ze všech schopností, které generují zlost.

Znalosti

Nový maximální level znalostí bude 300. Limity pro současné jednotlivé bonusy byly navýšeny.

Skupinové talenty

Kromě talentů schopností nám byly ukázány i některé skupinové talenty. Jediné, co zůstává ze současného systému jsou skupinové aury. Skupinový efekt byly nahrazeny za talenty, které skupině navyšují… drop znalostí a zkušeností.

Skupinová hybnost byla nahrazena za talenty navyšující skupině drop temných mincí, zlata a sférických fragmentů.

Unikátní předměty a sety

Unikátní předměty a sety, které nyní používáme budou upraveny. Většina jich bude poskytovat bonus k jednotlivým talentům. Například Heroldova ohnivá bouře (Q7 zbraň) u rytíře řádu draka nyní poskytuje odolnosti vůči ohni a navyšuje talent Bojová zástava o jeden bod.

Tajemné krychle

Kostky budou nyní padat v různých raritách v závislosti na obtížnosti, kde je dropneme. Na smrtící obtížnosti můžeme získat zelené krychle.

Drop plášťů

Z poražených protivníků lze nyní získat pláště různých rarit.

Ofenzivní štíty pro rytíře řádu draka

Novinkou jsou ofenzivní štíty pro rytíře řádu draka. Ostatní herní třídy už mají ofenzivní ruku v podobě toulce (ranger), knihy (mág) a kleští (paromechanikus).

Přehled statů postavy

Přehled statů bude nyní poskytovat mnohem podrobnější informace. Nalezneme zde třeba bonusy pro drop temných mincí, bodů zkušeností, ale i rychlost pohybu naší postavy.

Drahokamy

Drahokamy mají nové stupně či spíše pojmenování stupňů. Po královských drahokamech máme nyní lichoběžníkové drahokamy:

 • královský drahokam (takový, který znám už nyní)
 • lichoběžníkový drahokam (pravděpodobně obměna zelených královských drahokamů)
 • čistý lichoběžníkový drahokam (obměna modrých královských drahokamů)
 • oslnivý lichoběžníkový drahokam
 • vynikající lichoběžníkový drahokam

A nové drahokamy skutečně svým tvarem připomínají lichoběžníky.

Zároveň budeme moct udělat diamanty, které budou poskytovat odolnosti vůči konkrétním elementům.

Drahokamy se nově vylepšují za pomoci zářivého prachu.

Povšimněme si i dvou nových drahokamů. Zirkon, který navyšuje rychlost útoku a je náhradou za runy rychlosti útoku.

Rhodolit navyšuje rychlost pohybu a je náhradou za runy akcelerace.

Runy

Runy a klenoty se budou nyní vkládat do tzv. trinketů (cetek), které nalezneme ve speciální záložce inventáře.

Runy, které nyní poskytují bonus (u tohoto předmětu) budou nově poskytovat celkový bonus. Runy síly tak třeba dávají celkově zranění namísto zranění u předmětu.

Runy devastace, které v současnosti přidávají kritické zranění, budou nově dávat hodnotu kritických zásahů. Stejně tak to vypadá, že kritické zranění bude převedeno na hodnotu kritických zásahů u předmětu.

Nové mapy

Z roztříštěného Cardhunu vede nový portál do předměstí Cardhunu. Jedná se o mapu divočiny, která se přizpůsobuje průměrnému levelu hráčů ve skupině.

Z této oblasti se můžeme dostat do mnoha dalších map.

%d bloggers like this: