Menu Zavřeno

R250 – podrobný překlad poznámek

Podrobný neoficiální překlad poznámek k patchi 250.

Podrobný neoficiální překlad poznámek k patchi 250.

Drazí hrdinové Dracanie,

patch 250 přináší mnoho změn zaměřených na schopnosti, talenty a monstra. Uvádí zároveň i novou mechaniku eventových odměn, kterou si budete moct vyzkoušet v eventu Zamořené Kingshillské stoky.

Úprava schopností a talentů cílí především na to, aby učinila elementární talenty a talenty herních tříd hratelnými a nabídla tak hráčům víc možností experimentovat s různými nastaveními. Rangerové se slušným zraněním, obratností a rychlostí. Paromechanikusové s dobrým zraněním (zvláště pokud kombinují schopnosti) a slušnými odolnostmi. Čarodějové se značnými škodami, rychlými útoky a schopností způsobovat značné plošné škody. Rytíři se slušným zraněním při boji zblízka a vysokou zbrojí a odolnostmi. Všechny tyto změny jsme nasadili na základě dotazů a zpětné vazby od hráčské komunity na Discordu a oficiálním fóru hry.

PS: Vylepšení a změny přidané na základě zpětné vazby hráčů byly označeny symbolem hvězdy (★).

Změny / novinky

Elementární talenty

Talenty elementárních specializací se dočkaly úpravy. Nově do nich budeme moct investovat až deset bodů namísto původních dvou. První bod stojí 5 talentových bodů, každý další pak stojí 2 talentové body.

Všechny herní třídy sdílí stejný obecný bonus v závislosti na tom, jakou elementární specializaci si zvolí.

Nyní si představíme elementární talenty jednotlivých tříd. Následující tabulky obsahují pouze změny oproti současným talentům.

Paromechanikus

Ranger

Rytíř řádu Draka

Čaroděj kruhu

Talenty herní specializace

Herní specializace prošly také úpravami. Namísto původních dvou bodů do nich můžeme investovat až pět bodů a poskytují nyní mnohem větší bonusy.

Paromechanikus – talenty

Ranger – talenty

Rytíř řádu Draka – talenty

Čaroděj kruhu – talenty

Schopnosti

Řada schopností se v rámci R250 dočkala úprav.

Paromechanikus – schopnosti

Rychlá střela

 • základní zranění navýšeno ze 100% na 115%
 • 1 bod: Každý úspěšný zásah navyšuje rychlost útoku o 2% na 5 sekund (lze kumulovat pětkrát)

Plamenomet

 • byl navýšen dosah plamenometu

Katalyzátor páry

 • základní regenerace bodů života byla navýšena na 2%
 • regenerace životů byla navýšena z 0,5% na 1% za každý bod
 • délka trvání regenerace byla navýšena o 0,5 sekundy za každý bod
 • spotřeba páry byla navýšena na 50
 • doba dobíjení byla navýšena na 6 sekund

Speciální střela

 • pokud je aktivní Skákající trpaslík, stojí o 10 páry

Granát

 • snížena doba dobíjení na 0,5 sekundy
 • snížena prodleva do výbuchu granátu

Mechanická věž

 • byla navýšena rychlost útoku Mechanického děla
 • navýšeno základní zranění ze 100% na 120%

Ultrarezonanční raketa

 • nalomení zbroje bylo navýšeno na 20%
 • každý investovaný bod navýší nalomení zbroje o 2%

Mina

 • detonuje se nyní i na statických bossech
 • byl odstraněn původní postih zpomalení
 • byl přidán nový postih krvácení (aplikuje 5 vrstev)
 • základní zranění schopnosti navýšeno ze 100% na 150%
 • každý investovaný bod navýší nalomení zbroje o 5%

Taktická věž

 • došlo k odebrání základních informací o schopnosti z popisu schopností

Skákající trpaslík

 • způsobuje nyní fyzické zranění

Železný trpaslík

 • navýšeno zranění Železného úderu z 20% na 25%
 • navýšeno zranění Železné pěsti z 10% na 15%

Došlo také úpravě některých talentů:

Železný dron

 • základní zranění bylo navýšeno ze 100% na 150%
 • rychlost pohybu drona byla navýšena
 • životnost drona byla navýšena

Dvojitá akce

 • v jednu chvíli lze mít aktivní dvě mechanická děla

Ranger – schopnosti

Smrtící švih

 • základní zranění navýšeno ze 145% na 150%
 • navýšení zranění schopnosti za každý bod z 1,5% na 2%

Tanec čepelí

 • základní zranění schopnosti navýšeno ze 100% na 120%
 • trvání buffu pro navýšení zranění Smrtícího švihu navýšeno ze 3 sekund na 6 sekund

Adrenalin

 • doba dobíjení snížena ze 25 sekund na 20 sekund
 • Adrenalin nyní navyšuje rychlost útoku o 20% (+2% za každý bod) (lze kumulovat 5x)

Precizní střela

 • základní zranění schopnosti navýšeno ze 125% na 175%
 • navýšení zranění schopnosti za každý bod z 1,5% na 2%
 • snížena spotřeba koncentrace z 35 na 20

Roj sršňů

 • zranění Roje sršňů navýšeno ze 125% na 175%
 • sníženo trvání z 15 sekund na 10 sekund

Trnová stěna

 • snižuje hodnotu zbroje zasažených protivníků o 20% (+2% za úroveň talentu)

Rozptylová střela

 • základní zranění sníženo ze 150% na 130%
 • doba dobíjení navýšena na 0,5 sekund
 • spotřeba esence navýšena ze 3 na 5
 • spotřeba koncentrace navýšena ze 33 na 40

Strom života

 • regenerace bodů života navýšena z 1% na 5%

Lovecká past

 • radius pro spuštění navýšen tak, aby ji šlo spustit i na statickém bossovi

Dravý pták

 • trvání postihu snížení zranění protivníka navýšeno z 5 sekund na 10 sekund

Výbušný šíp

 • bylo odstraněno nalomení zbroje
 • snížena doba dobíjení z 10 sekund na 5 sekund

Probodnutí

 • základní zranění navýšeno z 500% na 550%
 • navýšení zranění schopnosti za každý bod navýšeno ze 3,5% na 5%

Smečka vlků

 • bylo odebráno navýšení počtu vyvolaných vlků dle počtu bodů
 • základní zranění vlků navýšeno ze 100% na 150%
 • navýšení zranění vlků za každý bod bylo navýšeno ze 2% na 5%
 • snížena regenerace životů ze 60% na 5%

Talent, který dříve způsoboval, že vlci nemizeli časem byl upraven.

Přátelské pouto

 • namísto tří vlků vyvolá jednoho silnějšího vlka
 • silnější vlk má 200% zranění normálního vlka
 • silnější vlk má 400% bodů života normálního vlka
 • navyšuje hráčovo zranění o 25% pokud je silnější vlk poblíž
 • silnější vlk může zavýt a označit všechny protivníky okolo

Rytíř řádu Draka – schopnosti

Vzteklý švih

 • 1 bod: Snižuje zranění zasažených protivníků o 5% (+2% za každý bod)

Bojový skok

 • vyžaduje 0 zlosti, pokud má hráč méně, než 33% bodů života

Výpad

 • snížena spotřeba zlosti z 50 na 40

Drtivý úder

 • základní zranění schopnosti navýšeno z 200% na 250%

Brutální obloukový úder

 • základní zranění schopnosti navýšeno ze 125% na 175%
 • dosah schopnosti byl navýšen

Mocný obloukový úder

 • základní zranění schopnosti navýšeno ze 100% na 150%
 • navýšení zranění za každý bod navýšeno z 2% na 5%
 • schopnost má rychlejší animaci
 • snížena doba dobíjení z 2 sekund na 0,5 sekundy
 • snížena spotřeba zlosti z 50 na 40

Zlostný bojový řev

 • navýší hráčovo zranění o 30% (+2% za každý bod)

Výbuch hněvu

 • bylo odstraněno nalomení zbroje
 • nově nalamuje 20% odolností
 • nově snižuje rychlost útoku protivníků o 10%

Dračí kůže

 • trvání Dračí kůže navýšeno z 5 na 10 sekund
 • regenerace bodů života navýšena z 10% na 20%

Železné čelo

 • nalomení zbroje navýšeno ze 30% na 50%
 • byl navýšen dosah schopnosti takže nyní může zasáhnout víc, než jeden cíl

Dračí hněv

 • navýšeno zranění výbuchu ze 100% na 200%
 • snížení doby dobíjení za každý bod bylo sníženo z 2 sekund na 1 sekundu

Bojová zástava

 • redukce protivníkovy rychlosti útoku byla navýšena z 20% na 40%

Čaroděj kruhu – schopnosti

Ledový výpad

 • regenerace bodů života byla navýšena z 5% na 10%
 • za každého zasaženého protivníka navyšuje zbroj o 2% (+2% za každý bod v talentu)

Úder blesku

 • základní zranění schopnosti navýšeno ze 135% na 150%
 • doba dobíjení snížena z 10 sekund na 5 sekund

Ledová koule

 • snížena doba dobíjení z 5 sekund na 2,5 sekundy

Blesková koule

 • základní zranění schopnosti navýšeno ze 115% na 125%
 • zranění statického pole bylo navýšeno z 50% na 100%
 • doba dobíjení schopnosti snížena z 5 sekund na 3 sekundy
 • za každého zasaženého protivníka snižuje dobu dobíjení Úderu blesku o 0,5 sekundy

Strážce

 • zvýšeno základní zranění z 60% na 100%

Plamenný strážce

 • zvyšuje zranění ze 100% na 130%
 • zvyšuje délku života z 10 sekund na 25 sekund

Destrukce

 • základní zranění navýšeno z 500% na 550%
 • rychlost animace byla navýšena

Mrazivá vlna

 • synergie s Ledovou koulí byla snížena z 10% na 2% za každý bod

Ohnivý výbuch

 • synergie s Plamenným strážcem navyšuje zranění výbuchu o 5% za každý bod ve strážci
 • navyšuje množství vrstev hoření z 5 na 10
 • rychlost animace byla navýšena

Trojice talentů pro destrukci a mrazivou vlnu se dočkala přepracování.

Elementární překvapení

 • navyšuje zranění Destrukce o 50%
 • snižuje dobu dobíjení Destrukce o 2 sekundy za každého protivníka, který zemře Destrukcí

Magma

 • aplikuje 5 vrstev hoření namísto 1 vrstvy
 • navyšuje zranění ohnivého výbuchu o 100%

Průrazná nova

 • množství námrazy navýšeno 1 vrstvy na 5 vrstev

Vybavení / předměty

 • bylo přidáno několik samostatných unikátních předmětů (více informací níže)

Kořist

 • došlo k úpravě v šanci na zisk předmětů tak, aby častěji padala ozdoba zbraně ★

Sběratelská torna

 • byl přidán dekorativní efekt Jedovatý odér

NPC

 • obchodnice Grima (obchoduje s drakeny) byla přidána na eventové tržiště v Kingshillu

Eventy

 • v eventu Zamořené Kingshillské stoky byl přidán nový systém odměn (více informací níže)
 • Vargulf je nyní boss ★

Eventové roucha

 • cena eventového roucha pro Zamořené Kingshillské stoky byla upravena (více informací níže)

Úspěchy

 • došlo k úpravě okna úspěchů (více informací níže)

Přizpůsobení / transmog

 • cena za aplikování nového přizpůsobení se nyní škáluje podle hráčova levelu
 • byly přidány vzhledy eventových rouch (zpřístupní se zakoupením daného eventového roucha)

Monstra

 • došlo k úpravě ve škálování monster
 • monstra mají snížené zranění (zvláště na nižších obtížnostech)
 • monstra mají snížené body života (zvláště na nižších obtížnostech)
 • monstra na úrovni 128 a výše mají nyní o něco více bodů života v závislosti na své hodnotě (normální monstrum, šampion, strážce…)
 • byla odstraněna penalizace, která znemožňovala hráčům, kteří ve skupině poráželi monstra o více než 45 levelů, aby dostávali body zkušeností

Opravy chyb

Výbava

 • chyba způsobující, že se Q9 amulet zobrazoval jako možná odměna při vstupu na některé mapy Q10 byla opravena
 • chyba způsobující, že mohly zmizet ikony některých Temných harpií ve Sběratelské torně, byla opravena

Monstra

 • chyba způsobující, že některá monstra v jedovém doupěti nedropovaly předměty, byla opravena
 • chyba způsobující, že strážce v Panoltiacké síni měl na minimapě špatnou ikonu, byla opravena
 • chyba způsobující, že monstra vyvolaná Sigrismarrem neútočila, byla opravena
 • chyba způsobující, že kostěný drak byl imunní vůči útokům během svého vyvolávání, byla opravena

Úkoly

 • chyba způsobující, že vchod do Panoltiacké síně se nezobrazovala hráčům s levelem nižším, než 55, byla opravena
 • chyba způsobující, že některé úkoly v Sargonově eventu měly chybějící popisy při použití úkolové navigace, byla opravena
 • chyba způsobující, že drop hromového bukového dřeva během úkol Údržba strojů (4/4) byl minimální, byla opravena
 • chyba způsobující, že některá monstra v úkolu Stíny minulosti měly špatný level, byla opravena

Ponk

 • chyba způsobující, že nešlo vyrobit torzo ze Sigrismarra, byla opravena

Dungeony

 • chyba způsobující, že teleportační kameny v těchto dungeonů nefungovaly správně, byla opravena:
  • Královská krypta
  • Žalář duší
  • Teganovo útočiště
  • Dračí kaverny
  • Skrytá svatyně
  • Atlantida před potopením
  • Jeskyně pokladů
 • chyba způsobující, že monstra na těchto mapách útočili hráče hned po příchodu na mapu, byla opravena:
  • Hagastova kaverna
  • Královská krypta
  • Věčný háj
  • Rokle trollů¨
  • Pevnost Teganswall
  • Dračí kaverny
  • Skrytá svatyně
  • Bouřlivé hory
  • Vulkán Suvius
  • Delta Žabí řeky
  • Okeanova opálová svatyně
  • Fjarnilovo útočiště mrazu
  • Věčně zelená oáza
  • Údolí ostnů
  • Fyeborough
  • Tywyll Dail

Detailní sekce

V Sargonově pevnosti stínů půjde získat nové unikátní předměty.

Helma – Bezeslovný teror

Základní staty

 • kritická hodnota
 • body života
 • hodnota odolností vůči ohni

Jedinečné očarování

 • +24,365% hodnoty kritických zásahů u tohoto předmětu
 • Pokaždé, když porazíš protivníka existuje šance, že vyvoláš poblíž Sféru teroru. Sebráním sféry navýšíš své body života o 30%, ale ztratíš 20% zdrojů na 10 sekund. Cooldown: 20 sekund

Plášť – Nemilosrdný teror

Základní staty

 • body života
 • hodnota zbroje
 • hodnota odolností vůči blesku

Jedinečné očarování

 • +44,15% bodů života u tohoto předmětu
 • Pokaždé, když porazíš protivníka existuje šance, že vyvoláš poblíž Sféru teroru. Sebráním sféry navýšíš své body života o 30%, ale ztratíš 20% zdrojů na 10 sekund. Cooldown: 20 sekund

Nárameníky – Strašlivý tribunál

Základní staty

 • hodnota zbroje
 • hodnota blokování
 • hodnota odolností vůči ledu

Jedinečné očarování

 • +24,184% hodnoty blokování u tohoto předmětu
 • Pokaždé, když porazíš protivníka existuje šance, že vyvoláš poblíž Sféru teroru. Sebráním sféry navýšíš svou hodnotu blokování o 30%, ale ztratíš 20% rychlosti útoku na 10 sekund. Cooldown: 20 sekund

Torzo – Velký teror

Základní staty

 • hodnota kritických zásahů
 • hodnota zbroje
 • hodnota odolností vůči temnotě

Jedinečné očarování

 • +26,832% hodnoty zbroje u tohoto předmětu
 • Pokaždé, když porazíš protivníka existuje šance, že vyvoláš poblíž Sféru teroru. Sebráním sféry navýšíš svou hodnotu zbroje o 30%, ale ztratíš 20% rychlosti pohybu na 10 sekund. Cooldown: 20 sekund

Rukavice – Vláda teroru

Základní staty

 • zranění
 • hodnota zbroje
 • rychlost útoku

Jedinečné očarování

 • +44,221% zranění u tohoto předmětu
 • Pokaždé, když porazíš protivníka existuje šance, že vyvoláš poblíž Sféru teroru. Sebráním sféry navýšíš své zranění o 30%, ale ztratíš 20% hodnoty zbroje na 10 sekund. Cooldown: 20 sekund

Boty – Smrtící teror

Základní staty

 • rychlost pohybu
 • hodnota zbroje
 • hodnota odolností vůči jedu

Jedinečné očarování

 • +25,558% rychlosti pohybu u tohoto předmětu
 • Pokaždé, když porazíš protivníka existuje šance, že vyvoláš poblíž Sféru teroru. Sebráním sféry navýšíš svou rychlost pohybu o 30%, ale ztratíš 20% hodnoty blokování na 10 sekund. Cooldown: 20 sekund

Obouruční zbraň – Exekutor

Základní staty

 • zranění
 • rychlost útoku

Jedinečné očarování

 • +46,895% rychlosti útoku u tohoto předmětu
 • Pokaždé, když porazíš protivníka existuje šance, že vyvoláš poblíž Sféru teroru. Sebráním sféry navýšíš svou rychlost útoku o 30%, ale ztratíš 20% kritické hodnoty na 10 sekund. Cooldown: 20 sekund

Prsten – Strašlivý strach

Základní staty

 • zranění
 • body života
 • hodnota všech odolností

Jedinečné očarování

 • +27,198% odolností u tohoto předmětu
 • Pokaždé, když porazíš protivníka existuje šance, že vyvoláš poblíž Sféru teroru. Sebráním sféry navýšíš svou hodnotu odolností o 30%, ale ztratíš 20% bodů života na 10 sekund. Cooldown: 20 sekund

Nový dekorativní efekt

Byl přidán nový dekorativní efekt Jedovatý odér, který lze zakoupit u Grimy za drakeny.

Nový systém odměn

V postupových lištách Zamořených Kingshillských stok nalezneme nyní jen a pouze drakeny.

Tyto drakeny můžeme vyměnit za odměny u nové obchodnice – Grimy. Množství předmětů v nabídce je omezeno.

Pro nákup za drakeny však nemusíte pokaždé cestovat za Grimou. V eventovém okně (přístupném pod klávesou E) se nachází nové tlačítko, které otevře nabídku obchodu.

Proč došlo k této změně?

 • cílem je učinit z drakenů univerzální eventovou měnu
 • hráči budou mít možnost zvolit si předměty, o které sami stojí nejvíce
 • hráči mohou navíc sbírat drakeny v různých eventech, a pak je utrácet v eventech, které jim přijdou zajímavější

Dodatečné informace

 • předměty, které již máte (např. ve sběratelské torně) nebudou v předměty zobrazeny či budou zašedlé (např. rozšíření inventáře pokud již máte rozšířen inventář napln)

Změna ceny eventového roucha

Cena eventového roucha pro event Zamořené Kingshillské stoky se změnila z 49,99 Eura na 19,99 Eura (v CZK se může měnit).

Okno úspěchů

Okno úspěchů nyní umožňuje zobrazovat více odměn, které obdržíte po získání úspěchu.

Balíčky podporovatele Dracanie

Tento balíček bude dostupný krátce po vydání R250. Jeho zakoupením za reálnou měnu obdržíte nový unikátní alchymistický kruh, unikátní transmog ploště, 3 000 temných mincí a titul podporovatele Dracanie.

Co nás čeká dál?

Grima se rozhodla se stát pěstitelkou speciálního plemene koní.

Nové klenoty

Následující patche přinesou zároveň několik nových klenotů.

Letní slavnost

Horké letní měsíce se pomalu, ale jistě blíží. Těšit se tak můžete na nové úkoly, nové odměny, nové protivníky a úpravy některých miniher.

Nový event

Před nějakou dobou jsme oznámili, že uvedeme kompletně nový event. Připravte se na plavbu, která pohltí celý svět Dracanie neb se blíží pirátský event!

%d bloggers like this: