Menu Zavřeno

Předměty v CE

Předměty v Dark Legacy projdou značnými změnami. Základní staty v jednotlivých předmětech budou víceméně náhodné.

Můžeme tedy získat jeden opasek s kombinací body života, hodnota zbroje a rychlost pohybu, zatímco druhý opasek, který nám vypadne, bude mít v základních statech kombinaci zranění, bodů života a hodnoty odolností. Zbraně mají vždy v základních statech zranění a ozdoby zbraně padají s hodnotou kritických zásahů.

Level předmětů

Úroveň předmětu se odvozuje z levelu monstra, ze kterého předmět vypadnul. V případě, že je level hráče například 100 a porazí monstrum v mezisvětě na krveprolití (krveprolití v mezisvětě obsahuje monstra o 45 levelů vyšší, než je level hráče), obdrží předmět na levelu 145.

Zastaralé předměty

Unikátní předměty, které nebyly před rozšířením naponkovány, nebudou moct být použity na ponku. Skutečnost, že předmět nelze na ponku použít je zobrazena červeným textem v popisu předmětu.

Zlaté a platinové základní staty

V závislosti na hodnotě základních statů může být základní stat nejenom zlatý, jak je tomu nyní, ale i platinový. Platinové základní staty odpovídají nejvyšším hodnotám základních statů.

Zelené hodnoty očarování

Novinkou v rámci rozšíření hry jsou zelená čísla v očarování předmětů. Vezměme si například následující opasek, který obsahuje očarování Body života (u tohoto předmětu). Opasek jako takový nám v základních statech přidává 5031,290 bodů života. Očarování zvedá tuto základní hodnotu o 11,881%, přičemž 11,881% ze základu opasku (+ drahokamů, které zde však nejsou) představuje výslednou hodnotu 597,783, která je zobrazena zeleným číslem.

Zelená čísla zobrazují hodnotu (základních statů), kterou nám přidávají konkrétní očarování.

Jedinečná očarování

Unikátní předměty obsahují jedinečná očarování, která nám nově mohou poskytovat bonus k talentovým bodům. Například Heroldova ohnivá bouře pro Rytíře řádu draka poskytuje bonus +1 k Bojové zástavě. Tento bod může jít i nad maximální množství bodů v talentu. V případě, že bychom měli 6/6 bodů v Bojové zástavě a měli nasazenu ještě Q7 zbraň, vyskočila by výsledná hodnota talentu na 7/6 bodů.

Setové bonusy

Předměty, které poskytují setové bonusy už zpravidla neobsahují jedinečné očarování. Zároveň došlo k přepracování či zrušení některých stávajících setů jako je například Q4 set či Q7 set.

%d bloggers like this: