Menu Zavřeno

Poraz neporazitelné

Obecné info

 • Vyměň sférické fragmenty za sférické cesty na Cirkus Monstrorum nebo za sférické cesty do boss místností.
 • Porážejte tyto bosse a sbírejte odznaky cti.
 • Sbírejte odznaky cti a plňte postupně postupové lišty.
 • Využijte sférické cesty na Cirkus Monstrorum a prostřednictvím oltářů vyvolávejte bosse.
 • Porážejte bosse v Cirkusu Monstrorum a získejte těla jejich loutek.
 • Použijte portál do boss místnosti (po poražení bossů v Cirkusu Monstrorum).
 • Poražením bosse v jeho místnosti získejte klíče porazitelnosti (od INF3 i klíče neohrožených).
 • Otevírejte truhly neporazitelnosti či truhly triumfu.
 • Navštivte tajná doupata, pomocí oltářů vyvolávejte bosse a získejte postup.
 • Otevřete bednu neohrožených za 200 klíčů neohrožených.

Postupové lišty a odměny

Body postupu v rámci eventu Poraz neporazitelné představují odznaky cti, které získáváme za porážení bossů (z cirkusu Monstrorum). Event má celkově 9 postupových lišt (jednu pro každou obtížnost, dvě pro INF4) a lišty se otevírají postupně, takže například pro možnost plnit lištu bolestivé obtížnosti, je třeba nejdříve splnit lištu normální obtížnosti.

V jednotlivých lištách můžeme najít poměrně pestré a zajímavé odměny. Poslední postupová lišta pak obsahuje celkem 200 (10x 20) klíčů neohrožených, které nám slouží k otevření bedny neohrožených.

Následující tabulka udává, kolik postupu získáme na jednotlivých obtížnostech.

 • M1 – cirkus Monstrorum (počet postupu za jednoho bosse)
 • M2 – místnost s bossem
 • M3 – tajné doupě

Po splnění každé lišty zároveň získáme buff „Příval odznaků cti“, který nám vydrží jednu hodinu a zvyšuje nám zisk postupu o +5 %.

buff „Sprcha odznaků cti“
zdroj: DSO Wiki

(za asistenci při tvorbě přehledu odměnu z jednotlivých lišt děkuji Governess)

Sférické cesty a jejich ceny

Pro získání postupu je třeba nakoupit cesty na cirkus či cesty k jednotlivým bossům. Tyto cesty (porty) lze zakoupit u Thaba v libovolné městské oblasti. Jednotlivé obtížnosti vyžadují odlišný počet sférických cest.

 • Normální: 1
 • Bolestivá: 1
 • Trýznivá: 1
 • Smrtící: 2
 • Pekelná I: 3
 • Pekelná II: 3
 • Pekelná III: 3
 • Pekelná IV: 4

Níže uvedený přehled udává cenu za jeden portál (SC) k bossovi ve sférických fragmentech (SF):

 • 1x SC na Cirkus Monstrorum: 10 SF
 • 5x SC na Cirkus Monstrorum: 49 SF
 • 10x SC na Cirkus Monstrorum: 98 SF
 • SC k jednotlivým bossům: 16 SF

Cirkus Monstrorum

Cirkus Monstrum je kruhová aréna, ve které se nacházejí čtyři svatyně, každá pro jednoho bosse. Začneme vyvoláním bosse prostřednictvím levé horní svatyně.

Bossové v jednotlivých svatyních:

 1. Heredur / Krvavý mág
 2. Arachna / Karabossa / Magotina
 3. Bearach / Asar
 4. Medusa / Nefertari

pozn. Z těchto bossů mohou padnout jejich loutky, nepadají z nich však jejich unikáty!

Po poražení bosse v cirkusu získáme postup a můžeme vyvolat dalšího bosse pomocí nově otevřené svatyně. Jakmile porazíme všechny čtyři bosse, tak se nám otevře portál do místnosti s bossem.

vstup do místnosti s bossem
(zdroj: DSO Wiki)

Na cirkusu můžeme také nalézt čtyři bedny neohrožených, přičemž každá bedna stojí 200 klíčů neohrožených.

Bedna neohrožených
(zdroj: DSO Wiki)

Bedna neohrožených

Vyžaduje 200 klíčů neohrožených (screen vpravo). Dává nám velmi hezké odměny v podobě týdenního premium, 100 pozlacených čtyřlístků, jedné loutky na neobyčejné úrovni, dvou posvátných drahokamů, dalších vyšších drahokamů (broušených a normálních), unikátních předmětů, drakenů a případných klenotů. Stupeň předmětů v odměnách z bedny neohrožených je dán obtížností, na které bednu otevřeme.

odměny z beden porazitelnosti
(zdroj: DSO Wiki)

Místnosti s bossy

Místnost s bossem nám nabízí standardní boss fight po kterém se nám otevřou bedny, které lze otevřít za klíče porazitelnosti.

Jak získáme klíče porazitelnosti?
Klíče porazitelnosti nám padají z bossů (v jejich místnostech), ale můžeme je získat také v denní výzvě. Množství získaných klíčů porazitelnosti z bosse se zvedá s obtížností.

Truhla neporazitelnosti

Vyžadují jeden klíč porazitelnosti. Nabízí nám odměny v podobě nižších stupňů drahokamů (zpravidla surové či odštípnuté), surovin pro výrobu loutek, neobyčejných předmětů, drakenových jader a občasných drakenů či malých run pokořitele. Počet beden k otevření se zvedá s obtížností.

Bedna porazitelnosti
(zdroj: DSO Wiki)

Truhla triumfu

Vyžaduje deset klíčů porazitelnosti. Nabízí nám odměny v podobě drahokamů, surovin pro loutky a menších run pokořitele, ale především 50 (až 100) drakenů.

Zářivá bedna porazitelnosti
(zdroj: DSO Wiki)

Tajné doupě

V tajném doupěti, které se nám otevře po poražení eventového bosse v jeho místnosti, můžeme v kruhových místnostech čelit bossům, kteří dávají postup do postupových lišt a bonusové čtyřlístky. V doupěti můžeme zároveň získat menší eventové runy (runy, které se dají koupit u Gnoba za drakeny)

Svatyně s bossem
(zdroj: DSO Wiki)

Následující tabulka udává počet čtyřlístků z bossů na jednotlivých obtížnostech.

Po vyčištění celého doupěte se nám objeví bedna doupěte, která nám dává další čtyřlístky.

tip: Nezapomeňte před otevřením truhly nasadit Helionský amulet

Unikátní předměty

Na Poraz neporazitelné můžeme získat dva unikátní předměty, a to plášť neporazitelnosti a ozdobu pokořitele.

Plášť neporazitelnosti
Jedná se o plášť, který zvyšuje rychlost nasedání na jízdní zvířata o 50 %. Pro jeho složení je potřeba získat zlatem prošívanou látku, kterou lze získat z beden porazitelnosti.

Ozdoba pokořitele
Ozdoba pokořitele má jakožto své jedinečné očarování možnost sbírat stacky za každého poraženého protivníka až do 100 stacků (stacky vydrží jednu minutu). Za každý stack získáme +0,01 hodnoty kritických zásahů a +0,02 kritického zranění. Tento kumulativní efekt můžeme ještě navýšit pomocí run pokořitele.

pozn. Runy pokořitele fungují jen a pouze pokud jsou umístěny v ozdobě pokořitele.

Loutky (společníci)

Loutky jsou společníci, které můžeme získat na eventu Poraz neporazitelné. Pro výrobu loutky potřebujeme její tělo (lze získat z bossů), 30x pero gryfa, 60x srdce novorozence, které můžeme získat z bosse v jeho místnosti a z beden za klíče porazitelnosti, a 40x fénixův plamen (lze získat z postupových lišt).

Jednotlivé loutky přidávají různé bonusy od navýšení hodnoty kritických zásahů či zranění až po snížení jednotlivých elementárních odolností a zbroje bossů.

Tipy a triky

Poměr bodů postupu na jednotlivých obtížnostech

Pokud se snažíme splnit event s co nejmenšími spotřebami sférických fragmentů, pak je pro nás nejlepší splnit celý event na Cirkusu Monstrorum.

Níže uvedený přehled udává, kolik bodů postupu získáme v poměru na potřebný počet sférických cest na cirkus. Bereme v potaz situaci, kdy projdeme Cirkusem Monstrorum, místností s bossem a poté zamíříme do tajného doupěte. V přehledu není zahrnut 5% buff, který získáme po splnění každé lišty, jelikož množství kol, které během tohoto buffu odběháme, je individuální.

 • Normální: 120 postupu (120 postupu/port)
 • Bolestivá: 149 postupu (149 postupu/port)
 • Trýznivá: 178 postupu (178 postupu/port)
 • Smrtící: 211 postupu (105,5 postupu/port)
 • Pekelná 1: 294 postupu (98 postupu/port)
 • Pekelná 2: 374 postupu (124,6 postupu/port)
 • Pekelná 3: 434 postupu (144,6 postupu/port)
 • Pekelná 4: 511 postupu (127,75 postupu/port)

Nejvhodnější strategií, co do efektivity postupu, se proto vyplatí plnit lišty nejdříve na trýznivé, poté na pekelné 3, a poté na pekelné 4.

Možnost zisku Dragana či Gwenfary

Během Poraz neporazitelné máme zároveň možnost nakoupit sférické cesty do Draganova útočiště anebo na Strašidelný hrad abychom zde získali unikáty z Dragana či Gwenfary. V případě, že nám chybí tyto sety, tak můžeme zvážit, zda se je zde nepokusit dropnout.

Rád bych zdůraznil, že co se týká čistě postupu, tak portovat bosse není nejoptimálnější volba.

Tajná doupata a bonusové čtyřlístky

V tajných doupatech máme možnost v kruhových místnostech čelit bossům, ze kterých získáváme nejenom postup, ale i pozlacené čtyřlístky.

V případě, že zabíjíte tohoto bosse či se chystáte otevřít bednu po vybití celého doupěte, tak nezapomeňte na Helionský amulet, který vám zvyšuje zisk čtyřlístků.

Ohnivé doupě a plášť legendárního krále

Mnoho hráčů zapomíná na skutečnost, že v ohnivém doupěti lze získat plášť legendárního krále. A když už získají několikátý plášť, tak jej bez rozmyslu prodají. Sám jsem to také kolikrát udělal. Nicméně nezapomeňme, že plášť legendárního krále lze na ponku rozložit na 10 zlaté příze.

Truhly z doupěte na Pekelné I

Na všech doupatech můžeme čas od času nalézt truhly z doupěte. Vyskytují se občas v kruhových místnostech po zabití bosse z oltáře (nikoli bosse ze svatyně, který dává postup) či v bočních místnostech namísto bedny za paklíče.

Na obtížnosti Pekelná I tyto bedny dávají čtyřlístky.

Zářivé a normální bedny porazitelnosti

Zářivé bedny porazitelnosti je lepší otevírat chcete-li mít jistotu na zisk drakenů. Obyčejné bedny je oproti tomu lepší otevírat na drakenová jádra.

Denní nabídka a odměny z ní

V denní nabídce můžeme nalézt v prostřednictvím sloupci stříbrnou a zlatou výzvu, které nás pošlou do Cirkusu Monstrorum. Za poražení bossů zde získáme 500 esence síly (modrá) jakožto stříbrnou odměnu a 5 klíčů porazitelnosti jako zlatou odměnu.