Menu Zavřeno

R248 – poznámky k patchi

Neoficiální překlad poznámek k R248.

Drazí hrdinové,

patch 248 řeší některé z aktuálních problémů jako například drop run, nižší obtížnosti, boj s Mortisem, drop prastarých znalostí a debuffy z obtížností Nemilosrdná a Krveprolití. Navíc cílí na zjednodušení stávajícího systému ponkování a přidává několik vylepšení a oprav chyb.

Změny / Novinky

Obtížnosti

 • zranění a body života u monster na bolestivé a trýznivé obtížnosti bylo sníženo

Kořist

 • runy mohou nyní padnout od bolestivé obtížnosti
 • vylepšené runy mohou nyní padnout na nemilosrdné obtížnosti
 • kouzelné runy mohou nyní padnout na obtížnosti krveprolití

Draganův návrat (event)

 • došlo ke změně v počtu postupových lišt
 • došlo ke změně v dropu zakletých perel
 • došlo ke změně v dropu elementárních perel
 • došlo ke změně v dropu havraních perel
 • došlo k úpravě odměn v jednotlivých postupových lištách

Jarní slavnost (event)

 • množství postupových lišt bylo změněno
 • došlo ke změně chování u eventových monster (velikonočních trollů)

Vybavení

 • byl přidán Zářivý safírový set (obsahuje nárameníky a torzo)

Mortis (boss)

 • u Mortise došlo k navýšení šance na drop unikátního nebo setového předmětu
 • dosah útoku Mortisovy kosy byl snížen
 • došlo k navýšení prodlevy mezi jednotlivými útoky Mortise

Debuffy

 • debuffy způsobované rychlými smrtmi na nemilosrdné a krveprolití se nyní resetují po změně mapy

Prastaré znalosti

 • byla navýšena šance na dropnutí prastarých znalostí
 • množství získaných prastarých znalostí se nyní škáluje s obtížností

Schopnosti

Ranger

 • radius pro spuštění Lovecké pasti byl navýšen

Čaroděj kruhu

 • intenzita vizuálního efektu ohnivých koulí při použití pláště Nerozbitné magma byla snížena

Tajemné krychle

 • měna obsažená v rámci tajemných krychlí se bude nyní rovnou přidávat do vaku s měnou či sloupce znalostí ve znalostním stromu
 • zlato bude stále třeba manuálně rozkliknout pro přidání do vaku s měnou

Úspěchy

 • došlo k přesunutí několika úspěchů do kategorie Odkaz
 • úspěchy na ingredience z bossů a eventových bossů byly zařazeny do kategorie Výroba a vybavení

PvP

 • čas pro přijetí zápasu byl snížen na 10 sekund

Ingredience

 • všechny rudy byly generalizovány na jeden typ rudy
 • všechny bylinky byly generalizovány buď na Listy nebo Rostlinou šťávu
 • všechny přísady byly generalizovány na tři kategorie – Ohlodané kosti, Sušené maso a Prokletá krev
 • každý boss (včetně eventových) má nyní svou charakteristikou ingredienci
 • v každém dungeonu nyní mohou padnout základní ingredience

Ponk

 • pomocí ponku lze nyní vyrábět unikátní a setové předměty

Sety

 • sety of Mortise obdržely vylepšení a způsobují nyní více zranění
 • set of Sargona obdržel vylepšení, vyžaduje méně stacků pro aktivaci a došlo k odstranění doby dobíjení efektu

Opravy chyb

Mapy a úkoly

 • došlo k opravě chyb v rámci Mortisova exilu
 • v některých dungeonech byli hráči prostřednictvím teleportačního kamene přemístěni na normal namísto původní obtížnosti
 • teleportační kámen po vybití mapy Údolí ostnů nyní přemístí hráče na správné místo
 • v Hagastově kaverně se nyní prastaří válečníci (potřební pro úkol Užitečné tretky) budou objevovat i na obtížnostech vyšších, než normální
 • v Deltě Žabí řeky se nyní poražení Toltacové správně započítávají do úkolu Svatý artefakt
 • v Kolébce života došlo k opravě míst, kde se mohli hráči a monstra zablokovat
 • byla opravena chyba způsobující, že mapa Opuštěný hrad neměla žádný popis
 • chyba způsobující, že démoni nedropovali předměty potřebné pro úkolu Zlodějští démoni (1/2) byla opravena
 • chyba způsobující, že hráč nemohl mluvit s Petrem Bassingtonem během úkolu Děsivá audience (1/1) byla opravena

Monstra / Bossové

 • chyba způsobující, že někteří strážci se neobjevovali s plnými životy, byla opravena
 • chyba způsobující, že Sigrismarr v normálním světě aplikoval starou verzi ledového debuffu byla opravena
 • chyba způsobující, že větší verze Sargona občas zaujala pozici písmene T, byla opravena
 • chyba způsobující, že větší verze Sargona se mohla občas objevit mimo původní pozici, byla opravena
 • chyba způsobující, že některé Sargonovy schopnosti měly delší dosah, než měly mít, byla opravena
 • chyba způsobující, že Vzpomínka na Balora nepoužívala své základní útoky, byla opravena

Denní výzvy

 • chyba způsobující, že hráči na nižším levelu mohli získat denní výzvu na poražení monster na obtížnosti, na kterou nemohli vstoupit, byla opravena

Schopnosti

 • došlo k opravě v zaokrouhlování u popisu některých schopností (ledová střela, drtivý úder, seismická vlna)
 • chyba způsobující, že některé schopnosti navyšující zranění jiných schopností zobrazovaly základní placeholder Locale, byla opravena
 • chyba způsobující, že buff Smrtící vítr neměla žádnou ikonu, byla opravena
 • chyba způsobující, že debuff Slabost neměla žádnou ikonu, byla opravena

Talenty

 • chyba způsobující, že talent Blízko věže u paromechanikuse nebyl aktivní po celou dobu automatické životnosti automatické věže, byla opravena

Kořist

 • chyba způsobující, že strážce v Jeskyni divokých srdcí nedropoval klíče statečnosti, byla opravena

Předměty

 • chyba způsobující, že Mortisovo znamení mělo v popisu zobrazenou prodejní cenu, byla opravena
 • chyba způsobující, že Klenot pouště ve Fahidově obchodu měl špatnou raritu, byla opravena

Výroba

 • chyba způsobující, že některé předměty byly vyrobeny na levelu 1, byla opravena

Runy

 • runy na znalosti v kombinaci s jinými runami navyšovaly efekt daných run, tato chyba byla opravena

Detailnější poznámky

Draganův návrat

 • množství postupu potřebné pro splnění čtvrtých postupových lišt bylo sníženo
 • průměrný drop Zakletých perel byl v rámci každé obtížnosti navýšen
 • průměrný drop Elementární nabitých perel byl v rámci každé obtížnosti navýšen
 • šance na zisk Mocné zakleté perly z většiny zdrojů byla navýšena

Havraní perly

 • oproti předchozí verzi došlo k navýšení dropu havraních perel v kořisti

Postupové lišty

Celkové množství času, které musí hráč investovat pro to, aby získal všechny odměny, bylo na všech obtížnostech sníženo. Stejně tak však bylo sníženo i množství temných mincí v odměnách postupových lišt. Navíc jsme aktualizovali odměny, které může hráč získat v rámci každé postupové lišty. 2000 zlata bylo skvělé pro hráče na levelu 20, ale hráči na levelu 100 místo toho zpravidla cílí na vyšší rarity drahokamů, run, zářivé/runového prachu. Snažili jsme se jim proto vyjít vstříc.

Úpravy setů

Temný osud (Mortis)

 • útok kostlivého draka bude nyní způsobovat 500% základního zranění jakožto zranění temnotou v prostoru před hráčem
 • protivníci na začátku a konci útoku utrží 800% základního zranění

Temný exil (Mortis)

 • vyvolaná kosa nyní způsobuje 400% základního zranění jakožto zranění temnotou a aplikuje jednu vrstvu debuffu krvácení

Stínová vláda (Sargon)

 • hráč musí nastackovat už jen 16 stacků
 • exploze nyní způsobuje 1200% základního zranění jakožto zranění temnotou
 • buff z exploze nyní krom uvolnění od negativních účinků, obnovení životů, doplní kompletně životy a resetuje všechny cooldowny

Vylepšení výroby

Základní výroba

 • základní ingredience (láhev, filtrační papír…) bude definovat typ předmětu (nápoj, elixír, tinktura…)
 • bylinky (list, rostlinná šťáva) budou určovat typ výsledného předmětu (útočný/obranný)
 • přísady (ohlodané kosti, sušené maso, prokletá krev) budou definovat délku trvání (krátký, dlouhá, instantní)
Příklady

Láhev určuje, že se jedná o nápoj. List udává, že půjde o obranný nápoj (životy = obranný stat). Prokletá krev pak způsobuje, že tento nápoj bude účinkovat instantně.

Filtrační papír udává, že se jedná o medicínu. Rostlinná šťáva určuje, že tato medicína bude útočného typu (rychlost útoku = útočný stat). Sušené maso pak udává, že medicína bude mít dlouhé trvání (dvě hodiny namísto půl hodiny, kterou bychom získali přidáním ohlodané kosti).

Výroba unikátních předmětů

Pro výrobu setového nebo unikátního předmětu použijí vloží hráči na ponk specifickou ingredience od bosse, rudu a generický předmět daného typu. Rarita ingredience od bosse závisí na obtížnosti. Ingredience z bosse můžeme získat na obtížnostech bolestivá a vyšší. Rudy lze získat porážením monster nebo využitím multinástrojů. Generický předmět určuje level předmětu. Rudy pak ovlivňují sílu očarování.

Pro výrobu plášťů je namísto rudy vyžadována příze, kterou můžeme získat páráním plášťů na ponku.

Pro výrobu unikátních předmětů z mezisvěta je třeba na ponk přidat ještě prsten z příslušného mezisvěta. Prsteny lze získat z monster v příslušném mezisvětě. Level prstenu rovněž ovlivňuje level výsledného unikátu.

Sférická křemenová jeskyně / Zářivá jeskyně

V rámci patche 248 představíme dva nové dungeony – Sférickou křemenou jeskyni a Zářivou jeskyni.

Sférická křemenová jeskyně

Pro vstup do Sférické křemenové jeskyně musí hráč navštívit Thaba u kterého bude mít každý den denní úkol.

Křemenoví strážci v tomto dungeonu dropují sférické fragmenty v závislosti na obtížnosti. S troškou štěstí vám pak můžeme ze strážce Chileose padnout Sférický amulet navyšující talent Měnič sfér o dva body a drop sférický fragmentů v kořisti o +2.

Úkoly

U Thaba budeme mít každý den úkol na získání sférické cesty. Vyžaduje po nás získat 50 předmětů z monster v Hagastově kaverně (v normálním světě). Druhý úkol nás odmění 250 sférickými fragmenty za pobití určitého množství monster.

Zářivá jeskyně

Pro vstup do Zářivé jeskyně musí hráč odcestovat do Jarlshofnu a splnit úkol Nový objev od Roxany (zadavatelka zelené úkolové linie). Po splnění úkolu se v Hognisově dole zpřístupní vstup do jeskyně. Pro vstup na mapu potřebujeme rozbité multinástroje, které lze získat používáním multinástrojů. Multinástroje můžeme zároveň vyrobit z rozbitých multinástrojů v poměru 1:5.

Zářivý safírový set

Ze strážců v Zářivé jeskyni může padnout zářivý safírový set (skládá se z torza a nárameníků). Setový bonus nám umožní po sebrání ingredience získat vrstvu buffu. Buff lze nastackovat až 10x a vydrží dvě minuty. Každá vrstva navýší rychlost pohybu o 5% a buff zmizí po změně mapy nebo vypršení jeho trvání.

Nový klenot

Ze strážce v zářivé jeskyni nám zároveň může vypadnout klenot lovce ingrediencí, který navyšuje množství ingrediencí v kořisti. Nosit můžeme až tři tyto klenoty.

Nová jízdní zvířata

Ze strážce v Zářivé jeskyni můžeme zároveň získat i tyto dva nové ještěry.

Automatické skripty

Pomocí automatických skriptů budou vyměněny staré ingredience na nové. Připravte se proto na mnoho balíčků po levé straně!

Co dál?

Žraločí muž konečně vyvstal z hlubin a bude součástí nového paralelního světa – Gorgy. Současné mezisvěty budou zároveň přepracovány a vylepšeny.

V patchi 249 zároveň plánujeme vydání nového systému pro věrné hrdiny nazvaného Bonus veterána.

%d bloggers like this: