Menu Zavřeno

R227 – poznámky k patchi

Neoficiální překlad poznámek k release 227.

Drazí hrdinové Dracanie,

hlavním obsahem verze 227 je přepracování Kingshillu, a to nejenom po vizuální a strukturální stránce. Zároveň jsme v této městské oblasti upravili i některé úkoly a přidali nové úkoly pomáhající hráčům lépe se seznámit s hlavním sídelním městem.

R227 zároveň obsahuje i akci „Pašerácká chamtivost“ a aktualizovaný event Poraz neporazitelné.

Užijte si release!

Změny / Novinky

Eventy

 „Pašerácká chamtivost“

 • přidána nová mapa: Skrýš pašeráků
 • přidán nový boss: Asimilovaný pašerák
 • přidáni noví společníci: Šťastné kočičky

Poraz neporazitelné

Postupové lišty

 • byla odstraněna restrikce (svázání) postupových lišt s obtížnostmi
 • bylo upraveno množství postupu na jednotlivých obtížnostech

Odměny

 • zářivý prach byl přidán do posledních dvou postupových lišt
 • péra grafy a srdce novorozence byly přidány do postupových lišt
 • truhla s tělem loutky, která obsahuje tělo náhodné loutky, byla přidána do postupových lišt
 • klíče neohrožených byly přidány do některých postupových lišt
 • odměny jako barvy, emoce a jízdní zvířata, byly přidány do postupových lišt

Klíče neohrožených

 • klíče neohrožených mohou nyní dropnout na všech obtížnostech, přičemž množství klíčů se zvyšuje s obtížností
 • množství klíčů potřebné pro otevření truhel neohrožených bylo změněno

Truhly neohrožených

 • byly přidány nové truhly neohrožených

Nové vybavení

 • byl přidán Pandořin amulet a ozdoba zbraně pro všechny herní třídy

Nová globální nabídka

 • truhla s tělem loutky může být nyní zakoupena u sira Kendricka, sira Hardyho, Leváka Jona a z globálního obchodu během aktivního eventu

Nová Gnobova nabídka

 • péra grafy nyní mohou být zakoupena od Gnoba
 • srdce novorozence nyní mohou být zakoupena od Gnoba

Vybavení

 • plášť/zástava neporazitelnosti má nyní čtvrté náhodné očarování. Toto se vztahuje jen na pláště dropnuté od patche 227

Kingshill

 • Kingshill byl přepracovaný

Úkoly

 • úkol „Kingshill“ byl upraven
 • byly přidány následující úkoly: Slibovaná pomoc, Audience, Místo divů, Lukrativní nabídka, Veselá podívaná

Opravy chyb

Eventy

Poraz neporazitelné

 • chyba, zabraňující hráčům splnit úkol „Poraz neporazitelné!“ prostřednictvím poražení portnutého bosse, byla opravena
 • chyba způsobující, že klony od Khalys či písečné víry od Asara zůstávaly na mapě i po zabití bossů byla opravena

Nov (Blackborg)

 • chyba způsobující, že z Magotiny nepadala Kamizola zaříkávače čarodějnic (torzo) byla opravena

Ponk

 • chyba způsobující, že zvyšování stupně Pláště temnoty vyžadovalo špatný druh předmětu, byla opravena

Schopnosti

Ranger

 • chyba, způsobující, že talent Průrazná hydra (Rozptylová střela) nefungoval na určitých monster, byla opravena

Pašerácká chamtivost

Uvádíme nový typ eventu: Pašerácká chamtivost

Postupové lišty tohoto eventu budeme plnit získáváním temných mincí. Krom drakenů obdržíme jako odměny i cestovní příděly do pašerácké skrýše. Tyto příděly můžeme použít pro vstup na novou mapu na které budeme čelit novému bossovi – Asimilovanému pašerákovi.

Cestovní příděly do skrýše pašeráků mají různé stupně. V závislosti na stupni cestovního přídělu bude z Asimilovaného pašeráka padat více temných mincí, které je vždy zaručeno nehledě na obtížnost mapy. Zvolte si obtížnost, na které jste si jisti tím, že porazíte nového bosse. Nehledě na obtížnost obdržíte stejné množství temných mincí.

Asimilovaný pašerák vždy dropne dva legendární předměty. Navíc obdržíte drakeny, pozlacené čtyřlístky a drakenová jádra jejichž množství je závislé na obtížnosti na kterou vstupujete na mapu.

Asimilovaný pašerák může dropnout jednu z nových šťastných kočiček (bronzová, stříbrná a zlatá). Šance na drop kočiček se zvedá se stupněm cestovního přídělu do pašerácké skrýše, kterou použijeme.

Šťastné kočičky můžeme nalézt v kategorii „Šťastné kočičky“ v sekci „Společníci“ ve sběratelské torně. Bonus za všechny tři kočičky ve sběratelské torně nám pak přidává +10% k dropu temných mincích ze štosu.

Event: Poraz neporazitelné

Klíče neohrožených a truhly neohrožených

Klíče neohrožených mohou nyní dropnout na všech obtížnostech po poražení bosse (dostupného průchodem portálem z Cirkusu Monstrorum). Šance na zisk klíčů neohrožených se zvedá s obtížností.

Existují čtyři typy truhel neohrožených, které můžeme nalézt na Cirkusu Monstrorum, a objevují se v závislosti na obtížnosti.

Mějte na paměti, že všechny truhly můžeme otevřít bez toho, aniž bychom museli porážet bosse na Cirkusu Monstrorum, takže každý hráč může otevřít jakoukoli truhlu, pokud splňuje levelové požadavky pro vstup na Cirkus Monstrurum na příslušné obtížnosti.

V závislosti na typu truhly (dřevěná, bronzová, stříbrná, heroická) obsahují truhly krom běžných odměn i určitou „jackpotovou“ odměnu. Jedná se o jedinečnou odměnou, kterou nebudete moct získat z jiného typu truhel.

Šance na zisk nejlepší jackpotové odměny se zvyšuje s množstvím truhel stejného druhu, které otevřeme. To znamená, že po otevření například čtyř bronzových truhel získáme všechny možné jackpotové odměny z daného typu truhel.

Nový unikátní set

Byl přidán nový unikátní set, který lze získat z truhel porazitelnosti a truhel neohrožených. Šance na zisk tohoto setu z truhel neohrožených je mnohem vyšší. Pokud otevřete všechny čtyři truhly stejného typu, tak obdržíte oba setové předměty (stupeň předmětů je závislý na obtížnosti na které jste vstoupili do Cirkusu Monstrorum).

Setové bonusy

 • (2) +10% rychlost pohybu během boje v místnosti s bossem
 • (3) pro Rytíře řádu draka: +30% bodů života během boje v místnosti s bossem
 • (3) pro ostatní: +30% zdrojů (mana/pára/koncentrace) během boje v místnosti s bossem

Nová Gnobova nabídka a nabídka globálního obchodu

Hráči budou nyní moct nakoupit ingredience pro loutky z eventu Poraz neporazitelné prostřednictvím obchodníků na eventovém tržišti a v globálním obchodu. Tato nabídka bude aktivní pouze během aktivního eventu. Péra grafy a srdce novorozenců mohou být obdrženy otevíráním obou typu truhel porazitelnosti (za 1 či 5 klíčů). Těla loutek můžeme získat z bossů na Cirkusu Monstrorum.

%d bloggers like this: