Menu Zavřeno

Přípravy a informace k rozšíření hry

Neoficiální překlad příspěvku o přípravách a informacích k rozšíření hry – Dark Legacy.

Drazí hrdinové,

rozšíření hry s názvem Dark Legacy je očekáváno na konci tohoto měsíce a jak již bylo odhaleno, jedná se o opravdu velké rozšíření obsahu se značným množstvím novinek a upravených mechanik. Krom poskytnutí zajímavého a nového příběhu, je naším cílem vybalancovat jednotlivé herní třídy. Znamená to, že dojde k úpravě nejenom u stávajícího systému schopností a talentů, ale i výbavy a ponkování.

Ve stručnosti: Abychom zjednodušili ponkování a vylepšili vybavení, bylo třeba implementovat určité technické změny. Tyto změny způsobují, že předměty, které nebudou do CE naponkovány za pomoci křišťálových jader, nebude možno po rozšíření hry použít na ponku.

Co z toho vyplývá pro hráče? Pokud budete chtít využít stávající unikátní předměty po rozšíření hry, budete je muset do rozšíření hry alespoň jednou naponkovat za pomoci křišťálových jader. Je jedno jaký legendární předmět do nich přenesete.

Shrnutí: Všechny současné unikátní předměty, do nichž bylo přeneseno očarování, budete moct použít po rozšíření hry na ponku.

Odstranění a kompenzace

Runy moci už nebudou nadále využívány pro zvyšování úrovně předmětů. Předměty na vyšší úrovni bude třeba získat z monster na vyšší úrovni. Proto dojde k odstranění všech investovaných run moci a jejich navrácení do vaku s měnou. Runy moci budeme využívat pro ponkování.

Vzhledem k přepracování systému run, drahokam a klenotů, dojde k automatickému vyndání všech drahokamů, run a klenotů z předmětů hráčů a jejich přesunutí do inventáře. Pokud dojde k plnému zaplnění inventáře, budou drahokamy uloženy do dodatečného inventáře (inventáře pro přetečení předmětů, se kterým nemůžeme nakládat, pouze drží naše předměty, které jsou po uvolnění místa v inventáři přesunuty zpět). Temné mince, které jste investovali do rozšíření slotů v předmětech budou navráceny.

Zastaralé unikátní předměty (označené níže uvedeným červeným textem) budou po nahrání rozšíření automaticky roztaveny a runy moci za ně připsány do vaku s měnou.

Veškeré odstranění a kompenzace předmětů bude provedena skripty během synchronizace Dark Legacy.

%d bloggers like this: