Menu Zavřeno

Banovací vlna v Drakensang Online

Neoficální překlad příspěvku o nové sérii banů.

Drazí hrdinové,

bohužel jsme nuceni ještě jednou rozjet vlnu banování tak, abychom potrestali podvodníky. Netolerujeme žádné hráče využívající bugy k tomu, aby získali výhodu nad ostatními.

Všeobecné obchodníky podmínky v bodě 1.2.9 striktně zakazují využívání bugů a chyb k nabytí výhod.

Žádáme všechny hráče, aby identifikované chyby okamžitě ohlásili herní podpoře či na našem Discordu.

(zdroj: DSO Discord)

%d bloggers like this: