Menu Zavřeno

Poznámky k patchi 222 (první část)

Tento příspěvek slouží jakožto neoficiální překlad první části poznámek k release 222. Příspěvek byl doplněn o mé vybrané ilustrace z jednotlivých představování novinek.

Drazí hrdinové Dracanie,

Tento release obsahuje mnoho úprav pro zlepšení současného systému a event, který jsme tu už nějakou dobu neměli. Poskytneme vám stručný popis k jednotlivým tématům.
V rámci tohoto patche představíme upravený event Zamořené Kingshillské stoky. Došlo ke kompletnímu předělání eventových výzev a přidání nových odměn v podobě nových společníků a nového unikátního setu.
Na základě zpětně vazby od komunity ohledně nových eventových rouch: od nynějška do nabídky rovněž přidáváme verze eventových rouch pro eventy Nov a Úplněk, které budou mít trvání po celý rok. Tato celoroční roucha budou pochopitelně levnější než kdybychom po celý rok kupovali jednotlivá roucha na každý event Nov či Úplněk.
Zároveň jsme zvýšili šanci na drop unikátních předmětů z mezisvětů a vylepšili využití například přenosné tavírny. (například během tavení na jízdním zvířeti)
Na konci tohoto příspěvku můžete nalézt seznam menších vylepšení a úprav chyb, které jsme v této verzi vydali.
Věříme tomu, že se vám budou líbit změny a že se těšíte na nadcházející event Zamořené stoky.

Zamořené Kingshillské stoky

Úprava toxických výparů (minieventů)

Namísto toho abychom museli střídat mezi přístavem a stokami pod královskou kryptou bude výzva obsahovat kompletně novou oblast a nového bosse.

Všechna monstra v oblasti budou stále vyžadovat Esenci protilátky (nebo eventové roucho) pro to, aby mohla být potažena.

Co je to Esence protilátky a kde se dá najít?

Esence protilátky (vpravo) je speciální esence, která je potřebná pro poražení určitých monster v Zamořených stokách.

Získat ji můžeme několika způsoby:

 • 1. dropem (např. v postupových lištách)
 • 2. složením na ponku
  Kombinace temného prachu (1), kanálového parazita (2), návnady na krysy (3), lilie nočního světla (4). Tyto suroviny můžeme získat v dungeonech na eventu. Některé ze surovin získáváme z poražených nepřátel, jiné sbíráme přímo.
(zleva: temný prach, kanálový parazit, návnada na krysy, lilie nočního světla
zdroj: EN fórum DSO)
 • 3. zakoupením v obchodu
  Všechny čtyři suroviny lze zakoupit za 20 temných mincí každou.

Na které mapy budeme potřebovat Esenci protilátky:

 • Opuštěný kanalizační průchod
 • Schovaná jeskyně
 • Stoky pod hradem
 • + všichni červové

Změny na Stokách pod tržištěm

Současná struktura mapy byla v několika místech upravena (například v menších místnostech na západní části mapy). Nyní se zde nachází jedna velká mistnost, což zlepšuje celkový výkon a množství vyvolaných krys.

Navíc jsme přidali novou jeskynní oblast, která svým vzhledem lehce připomíná Hagastovu kavernu. Tato oblast bude centrální oblastí pro otevírání nových oblasti spojených s eventovými minivýzvami. Na těchto mapách jsme přidali nový typ unikátních protivníků.

Vzhledem k výše uvedeným změnám bude vstup na mapu nyní vyžadovat klíče ke stokám.

Zamořené stoky – Invaze krys

V určité časy před začátkem hlavního eventu se budou v určitých dungeonech Dracanie (mimo mezisvěty) objevovat kanálové krysy, jejichž poražením můžeme obdržet klíče k mapám stok ještě před samotným začátkem eventu. Využívejte sociálních médií jako například Discordu, abyste byli informováni o místě výskytu krys.

Set bořiče jedu a Blouzniví nepřátelé

Nový set Bořičů jedu můžeme získat v různých oblastech na eventu.

1. řada – mág
2. řada – ranger
3. řada – war
4. řada – trpaslík
(zdroj: YT video)

Jednotlivé obranné části (helma, ramena, torzo, rukavice a boty) mají jakožto jedinečné očarování +5 zdrojů (zlost, koncentrace, mana, pára) a +640 odolností vůči jedu. Zbraň má jedinečné očarování +5 zdrojů a +36% zranění u tohoto předmětu.

Následující tabulka znázorňuje odkud padají jednotlivé části unikátní výstroje.

Unikátní předmětJak lze získat
HelmaRozběsnění nakažení červi
RamenaBlouzniví nepřátelé
ZbrojMhorblik
RukaviceZ monster po použití ručního kola
BotyZ mrtvých občanů v opuštěném kanalizačním průchodu
ZbraňKanální smrtící červ

Setový bonus

 • (2) +10% odolností vůči jedu
 • (3) +10% rychlosti útoku
 • (4) Zasažení protivníci obdrží efekt Jedový náboj, který jim způsobí až 1000% základního zranění jakožto zranění jedem.
  Za každý udělený zásah získá hráč jeden stack (náboj), který zvyšuje zranění Jedového náboje o 5%. Celkové množství zranění je závislé na počtu stacků, které hráč nasbírá během 10 sekund od prvotního zásahu monstra.
 • (5) Za každé zasažení protivníka získá hráč efekt Vytrvalost. Jakmile hráč nasbírá 100 stacků efektu Vytrvalost, tak obdrží buff Jedovatá síla, která hráči navýši zranění o 150% na 10 sekund.
 • (6) Bonusové zranění efektu Jedová síla je navýšeno ze na 300%.

Níže uvedení Blouzniví protivníci reprezentují set bořiče jedu pro jednotlivé herní třídy a slouží pro demonstraci nového setu. Zároveň mohou dropnout jednu z části setu.

(zleva – trpaslík, mág, ranger, war
zdroj: EN fórum DSO)

Tyto protivníky můžeme nalézt na následujících mapách:

 • Stoky pod tržištěm
 • Stoky pod přístavem
 • Stoky pod královskou kryptou

Nové runy

Menší runu odolností vůči jedu můžeme získat z kanálních smrtících červů.Menší runu jedovatých trnů můžeme získat z Mhorblika.

runa odolnosti vůči jedu, runa jedovatých trnů
Amulet odvrácení

Amulet odvrácení
Amulet odvrácení můžeme vytvořit zkombinováním legendárního amuletu, 35x wyrmího jedu, 80x zlověstné divoké růže a menší runy odolnosti proti jedu.

Amulet odvrácení
(zdroj: EN fórum DSO)

Nový objekt – Ruční kolo

Pro aktivování ručního kola je třeba jednoho klíče do stok. Jakmile ruční kolo použijeme, tak dojde k vyvolání několika náhodných objektů jako například bonusové amfory či silných protivníků. Ruční kola jsou rovněž zdrojem dvou nových petů.
Můžeme je nalézt na následujících mapách:

 • Stoky pod tržištěm
 • Stoky pod přístavem
 • Stoky pod královskou kryptou

Nové eventové výzvy – Běsnící červi

Běsnící červi jsou krátké eventové výzvy na vyšších obtížnostech, které vyžadují efektivní strategii. Poběží čtyřikrát denně a zavedou hráče do různých dungeonů Dracanie (pouze na pekelné obtížnosti!). V rámci eventu Zamořené Kingshillské stoky budeme mít 48 takovýchto výzev.

Eventové okno (E) nás bude informovat o tom v jakém dungeonu se právě běsnící nakažení červi nachází. V každém z těchto dungeonech se na mapě objeví 5 hromádek hlíny, pod kterými se mohou červi nacházet. Hráči budou muset využívat vrtáky (viz. screen níže) aby odstranily jednu kupku hlíny, ve které mohou najít užitečné předměty jako například vrtáky, klíče ke stokám, zlato nebo samotného běsnícího nakaženého červa. Na každé mapě se bude nacházet pouze jeden červ.

vrták

Z každého červa padne postup do příslušné postupové lišty a na konci každé postupové lišty najdeme jednu lahvičku wyrmího jedu potřebnou pro vytvoření amuletu odvrácení. Pro vytvoření amuletu odvrácení budeme potřebovat 35 wyrmího jedu. Vzhledem k tomu, že z každé lišty dostaneme pouze jeden wyrmí jed je proto třeba splnit co nejvíce výzev. Na každou postupovou lištu potřebujeme 1500 postupu.

Potřebné vrtáky můžeme získat buď z bossů (toxičtí smrtící červi a Mhorblik), mrtvých občanů, které můžeme nalézt v novém dungeonu – Opuštěný kanalizační průchod. Vrtáky mohou být rovněž zakoupeny v obchodu za temné mince v průběhu výzev „Běsnící červi“.

Eventový balíček na „Běsnící červi“

Na tyto minivýzvy budou mít hráči po čas minivýzvy možnost zakoupit si v obchodu za reálné peníze následující dva balíčky:

 • Běsnící hurikán (180x vrták, 1500x eventový postupu)
 • Zuřící bouře (60x vrták, 500x eventový postup)

Nový boss: Mhorblik

Nový boss – Mhorblik
(zdroj: YT video)

V rámci eventu Zamořené Kingshillské stoky můžeme poměřit své síly s novým bossem – Mhorblik.

Pro to, abychom se mohli k Mhorblikovi dostat potřebujeme splnit určité podmínky.

Zaprvé je třeba splnit úkolovou linii (4 úkoly), kterou nám zadá Sir Hardy. Tím, že mu pomůžeme porážet monstra, která se nacházejí pod Kingshillskými stokami nám otevře skrytý průchod. Po splnění všech čtyř úkolů dostaneme úkol, který nás zavede přímo na Mhorblika.

Boj s bossem: Mhorblik

Mhorblik je statický boss, který se nachází uprostřed místnosti a používá různé schopnosti.

Předtím než vůbec boj s bossem započne, se v místnosti objeví 8 kontaminovaných červů, kteří musí být poraženi (nacházejí se ve dvou skupinách po čtyřech). Jakmile červy porazíme, tak Mhorblik otevře své oko a začne na nás útočit. Podíváme se nyní na jeho schopnosti:

Boss schopnost: Stalaktitová střela

Mhorblik vystřelí paprsek energie ke stropu místnosti a způsobí částečný kolaps a pád několika kamenů. Zpočátku jsou kameny cíleny na hráče (zasažení hráči jsou omráčení), nicméně jakmile boss klesne pod 60% svých bodů života, tak budou kameny cílit i na některé náhodné pozice v místnosti.

Boss schopnost: Střela smrtícího mrknutí

Mhorblik vyšle několik svých posluhovačů přímo k hráči, aby jej nakazil. Pokud je hráč zasažen tak obdrží debuff, který po krátké chvíli způsobí explozi. Všichni hráči zasaženi touto explozí (vyjma hráče, který byl nakažen) dostanou efekt Umlčení a dostanou stejný debuff (čili po chvíli sami explodují). Vzhledem k tomu, že toto může vézt k nekonečnému řetězci umlčování, tak musí hráči reagovat a hýbat se rychle.

Boss schopnost: Toxický výbuch

Velmi silný výbuch okolo bosse bude způsobovat velké množství zranění všem zasaženým hráčům. Hráči se mohou schovat za některý ze dvou velkých kamenných bloků ve spodní pravé a levé části boss místnosti pro to, aby nebyli zasaženi.

Druhá fáze boss: Jedovatá záplava

Vedle výše popsaných bossových schopností bude Mhorblik pravidelně zaplavovat části místností jedem jakmile ztratí zhruba 70% svých životů.

Nová monstra: Plivající koule
Na plivající kouli můžeme narazit v opuštěném kanálním průchodu či v Mhorblikově skryté jeskyni. Tyto jedovaté potvory budou plivat jed, vyvolávat posluhovače a jiné protivníky.
Plivající koule v Mhorblikově jeskyni nemohou být zničeny. Jinými slovy, čím déle bude boj s bossem trvat, tím více potvor budeme muset porazit.

Noví společníci

Smrtící mrknutí
Můžeme získat poražením nového bosse, Mhorblika.

Smrtící mrknutí
(zdroj: EN fórum DSO)

Tento společník zvyšuje rychlost útoku a hodnotu kritických zásahů.

 • Vylepšený: +4% rychlosti útoku, +3% hodnoty kritických zásahů
 • Kouzelný: +7% rychlosti útoku, +7% hodnoty kritických zásahů
 • Neobyčejný: +11% rychlosti útoku, +11% hodnoty kritických zásahů
 • Legendární: +13% rychlosti útoku, +15% hodnoty kritických zásahů

Stylová myška
Po použití ručního kola může dojít k vyvolání stylové myšky jakožto protivníka, po jejím poražení ji můžeme získat jako společníka.

Stylová myška
(zdroj: EN fórum DSO)

Tento společník zvyšuje odolnosti vůči jedu.

 • Vylepšený: +6% odolností vůči jedu
 • Kouzelný: +12% odolností vůči jedu
 • Neobyčejný: +18% odolností vůči jedu
 • Legendární: +24% odolností vůči jedu

Krysí král
Krysí král může být získán po použití ručního kola. Je třeba jej porazit abychom ho získali jako společníka. Krysí král se může objevit pouze pokud je viditelný v Kingshillu před některou z map.

Příklad: Když použijeme ruční kolo na Stokách pod tržištěm, tak se zde může krysí král objevit pouze pokud jsme jej spatřili v díře v zemi před vstupem do Stok pod tržištěm. To stejné platí i pro zbylé dvě mapy.

Mějte proto na paměti: Pouze pokud je krysí král vidět před některým z dungeonů, tak je v tomto dungeonu šance na jeho zisk z ručního kola!

Krysí král
(zdroj: EN fórum DSO)

Bonusy krysího krále:
Existuje malá šance, že z poražených monster vypadne malá kupka hlíny.
Existuje malá šance, že z poražených monster ve stokách vypadne malá kupka hlíny ze stok.
(pozn. kupky hlíny lze otevřít a padají z nich odměny jako například malé množství drakenů, drakenových jader, neobyčejné věci, drahokamy atd.)

Eventové roucho – Zamořené stoky

Nové eventové roucho zamořených stok bude na 25 dní a bude poskytovat následující bonusy:

 • 50% větší drop bronzového postupu do lišt minivýzev
 • 50% větší drop stříbrného postupu do lišt minivýzev
 • 50% větší drop zlatého postupu do lišt minivýzev
 • není třeba využívat esenci protilátky ani mocnou esenci protilátky pro poražení monster ve stokách

Eventová roucha – měsíční eventy
Nová roční roucha (365 dní) mohou být pořízeny na eventy Blackborg (Nov) a Valhorm (Úplněk). Efekt mají stejný jako roucha na jednotlivé akce jen mají dobu trvání jednoho roku a jsou levnější oproti tomu kdyby hráč musel kupovat jednotlivá roucha.

Vybavení a jádra
Zesilující jádra – Pláště: Potřebné množství zesilujících jader a zlaté příze bylo sníženo, například T0 → T1 bylo původně 100 zesilujících jader + 10 zlaté příze, nově to bude 10 zesilujících jader + 5 zlaté příze

Úpravy kořisti
Zvýšili jsme šanci na zisk náhodných světových unikátů z monster a bossů v mezisvětě. Tato změna ovlivní například drop prstenů z bossů a torzo z Grimmaga. Tyto změny neovlivní drop regulérních unikátních předmětů z mezisvěta jako například setů z bosse.

Úpravy předmětů

 • Tavírna může být použita i když hráč sedí na jízdním zvířeti
 • Ikona Fénixova plamenu byla změněna
 • Zvýšili jsme cenu prodeje run
 • Zvýšili jsme cenu skládání run na ponku

Nabídka výbavy
Od tohoto release bude Gnob v Kingshillu permanentně nabízet Temnou zbroj a set Dračího stříbra.

Opravy chyb
Opravena chyba způsobující že někteří strážci v dungeonech byli imunní vůči efektu ničitele zbroje.

Známé chyby
Některé z textů v Zamořených Kingshillských stokách jsou zatím k dispozici pouze v angličtině. V rámci dalšího release dojde k doplnění překladů těchto textů.

%d bloggers like this: