Menu Zavřeno

OdpadliciSkCz – Grimmag

datum potvrzené aktivity: 1. 2. 2021

Tato gilda má aktuálně uzavřen nábor.
Prezentace gildy v almanachu je aktuální.

Zdraví gilda OdpadliciSkCz, která hledá nové členy do svých řad.
Jsme gilda, ve které se nachází jak ostřílení veteráni, tak i mladí rekruti. Jádro gildy je složené z pevných pilířů, které zastupují dlouhodobí hráči. Ti už mají vybudované postavy a bohaté zkušenosti co se týče hry. Pocházíme původně z jiných gild, které se rozdělili. Z toho vychází i samotný název gildy. Tím že jsme se společně znali, tak jsme založili novou gildu, ve které došlo k celkové restrukturalizaci. Byly jsme původně spíš jen uzavřenou skupinou. Přesto jsme se rozhodli že otevřeme dveře naší gildy, pro nové potenciální členy co by se k nám rádi přidali. Tak že pokud jste se zatím stále nikde nezačlenili, tak je to pro vás nová příležitost.
Máme zájem především o hráče co už jsou schopní běhat inferno a prokazují i určitou samostatnost.
Nabízíme sdílení dlouhodobých zkušeností ze hry, skupinové hraní, pomoc na peklech a eventech. Zároveň i oceníme určitou samostatnost a iniciativu hráče, aby se nebál případně i sám rozvíjet své zkušenosti a nebyl odkázán a závislí pouze na skupinovém hraní. Najdou se u nás členové z gildy co hrají pravidelně jak v dopoledních hodinách, tak i pozdním večeru, větší část gildy samozřejmě pak přes herní hodinovou špičku.

Požadavky pro přijetí

  1. Server: GRIMMAG
  2. Maximalní lvl jaký je možný dosáhnout ve hře + otevřené mezisvěty.
  3. Věk 18+ (výjimka může být udělena, jde nám hlavně o pohodovou a nekonfliktní společnou konverzaci) větší část gildy tvoří osazenstvo věkově starší hráčů.
  4. Aktivita – v případě neaktivity delší než týden bez omluvy vyhazujeme v případě selekce místa pro nové členy (pokud budete mít nějaké problémy a nebudete mít možnost se omluvit, tak vás rádi nabereme zpět).
  5. Pro tanky: ustát minimálně inf4.
  6. Pro ostatní: vrch DMG 50K na šedé esenci s petem bez dalších buffů.
  7. mít možnost TS3, později nahradí TS discord.
  8. Registrovat se do naší FB skupiny, kde probíhá veškerá zásadní komunikace a poslat do ní vaše staty.

V případě zájmu kontaktujte ve hře:

Mistr gildy: Tedošek111cz

Oficíři: Stříbrovous, Tatariel

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na případné zájemce. Hodně štěstí a dobrého dropu ve hře.

%d bloggers like this: