Menu Zavřeno

Skupinové farmení červených perel na Draganově eventu

Event Draganův návrat je poměrně náročný na vyžadované množství mocných zakletých perel. V tomto příspěvku si proto představíme zajímavou metodu, jak mohou skupiny alespoň čtyř hráčů farmit potřebné perly.

Opakovatelný úkol – Neomezený výhled

Jedním z úkolů, kterým nám zadá Janus Liška na Hradě Krákor, je Neomezený výhled (1/1). Vyžaduje po nás zabití tisíce černých panošů, čtyřiceti černých rytířů a dvou Draganů.

Neomezený výhled (1/1)
(zdroj: DSO Wiki)

Černé panoše nalezneme v různých koutech Hradu Krákor.

Neomezený výhled (1/1) – černý panoš
(zdroj: DSO Wiki)

Černými rytíři myslíme jednoho čtyři rytíře (minibosse) na Hradě Krákor. Rytíře vyvoláme vybitím všech elementálů dané barvy.

Neomezený výhled (1/1) – černý rytíř
(zdroj: DSO Wiki)

Po splnění úkolu se nám otevře možnost jej opakovat a získat tak zajímavé odměny. Poražením 2000 panošů, 80 rytířů a pěti Draganů obdržíme tři mocné zakleté perly a velkou truhlu s perlami, která obsahuje 200 zakletých perel a 5 klíčů k amforám. Navíc z ní obdržíme buď 250, 500 nebo 999 zakletých perel. Zároveň máme šanci na to, že získáme navíc ještě jednu či dvě mocné zakleté perly. Právě tento opakovatelný úkol může být alfou a omegou našeho farmení kýžených červených perel.

Opakovatelný úkol
(zdroj: DSO Wiki)

Štěstí je vrtkavé. Jedná se o faktor, který člověk neovlivní i když u hry sedí XY hodin. Výhoda výše popsaného úkolu tkví ve třech mocných zakletých perlách, které jsou garantované úkolem. Tento způsob farmení je optimální pro čtyř až pětičlenné skupiny hráčů se zásobou zakletých perel. Spočívá v opakovaném plnění úkolu a spolupráci za cílem společného získávání perel a není závislý na štěstí.

Jak farmit perly pomocí úkolu?

Jak již bylo řečeno, tento způsob farmení je určen primárně pro skupiny o čtyř až pěti hráčích, kteří se na Hradě Krákor rozmístí před jednotlivé vstupy do dungeonů (Temné pastviny, Sirnatá poušť, Draganovy vykopávky a Železný les v noci). Hráči vždy vyčistí svou část mapy (viz. screen níže) od elementálů a černých panošů. Po pobití všech elementálů se vyvolá černý rytíř, kterého porazíme. Poté každý hráč skočí do nejbližšího dungeonu. Jakmile jsou všichni mimo Krákor, opět se na něj vrátí a celý proces se opakuje.

Mapka jednotlivých hráčů při farmení

V průměru takto každé kolo hráči pobijí zhruba 100 černých panošů a 4 černé rytíře. Pro splnění úkolu je třeba tento proces zopakovat zhruba 20x (může se lišit v závislosti na počtu panošů, kteří se vygenerují na Krákoru).

Pak už zbývá jen pětkrát zabít Dragana. Každý člen skupiny může jednou vyvolat Dragana. Tím pádem bude mít každý hráč ve skupině alespoň dvě červené perly jako profit a zároveň si každý přijde na množství postupu za polovinu Velké haly (ekvivalent půl červené perly), takže minimální zisk je 2,5 červené perly. Splnění opakovatelného úkolu vyžaduje většinou 25-40 minut. V průměru však většina hráčů dosáhne času okolo 30 minut, což dělá zisk 5 perel za hodinu. V případě, že by skupina sehnal donora na Dragana pochopitelně množství získaných perel vzroste. Stejně tak, pokud by se hráčům poštěstilo a získali by bonusové červené perly z truhlice s perlami.

Tento způsob farmení může být zajímavější pro skupiny více hráčů, kterým zatím nepřeje štěstí například při farmení Draganových vykopávek.  

%d bloggers like this: