Menu Zavřeno

R250 – představování novinek #2

Současný systém talentů herních tříd byl přepracován. Namísto dvou bodů můžeme do jednotlivých talentů vložit až pět bodů, přičemž získáme bonusy za každý investovaný bod. Druhé představování novinek se zaměřuje na změny pro rytíře řádu draka a čaroděje kruhu. Rangerové a paromechanikusové vyjdou v dalším článku k R250.

Specializace herní třídy představuje dva talenty, jejichž volbou můžeme vylepšit naše herní postavy. Do jedné ze dvou specializací můžeme nyní vložit až dva body (každý talent specializace stojí 10 talentových bodů).

Nový systém umožní hráčům vložit až pět bodů a získat tím dodatečné benefity za každý bod.

Rytíř řádu Draka

První válečníkova specializace zaměřená na obranu učiní z válečníka nezastavitelnou zeď.

1 bod+50% zbroje
+50% zlosti za utržené zranění
obnoví 1% max. bodů života za každého protivníka zasaženého Mocným obloukovým úderem
2 bodyPokud klesnou body života pod 33%, obdržíš 100% zbroje na 10 sekund.
+5% zbroje na 5 sekund po použití Bojového skoku.
+2% zbroje na 3 sekundy za každého zasaženého protivníka Výpadem (max. 10 vrstev)
Za každý bod+5% zbroje
+5% více zbroje pro Bojový skok
+2% více zbroje pro Výpad
+1% léčení z Mocného obloukového úderu
+2 sekundy k trvání Dračí kůže

Druhá specializace učiní z rytíře nezastavitelného berserkera rozsévajícího zkázu a strach v řadách nepřátel.

1 bod+30% rychlosti útoku
+2 zlosti ke všem schopnostem generujícím zlost
2 bodyKaždý kritický zásah sníží dobu dobíjení všech aktivních schopností o 1 sekundu.
+5% zranění na 5 sekund po použití Bojového skoku.
+2% zranění na 3 sekundy za každého zasaženého protivníka Výpadem (max. 10 vrstev)
Za každý bod+5% rychlosti útoku
+5% více zranění pro Bojový skok
+2% více zranění pro Výpad
+1% kritické hodnoty po použití Zlostného bojového řevu
+5% nalomení zbroje k Seismické vlně
+1 zlosti ke každé schopnosti generující zlost

Čaroděj kruhu

Máte problémy s manou? Nevadí vám sebepoškozování? Se specializací Krvavý mág můžete pro vyvolávání schopností namísto many využívat vaše životy a získat přitom i vyšší zranění.

1 bodSchopnosti již nestojí manu. Použitím schopnosti utržíš fyzické zranění.
+30% zranění.
Zranění Strážce je sníženo o 50%, ale obnovuje 2% tvých bodů života každou sekundu dokud je naživu.
2 bodyPoražením protivníka máš 20% šanci na spuštění buffu Krvavý hněv (+10% zranění, +20% rychlosti útoku na 10 sekund).
Za každý bodLéčení od Strážce je navýšeno o 2%.
+5% zranění
Snižuje trvání krvácení o 0,1 sekundy.

Talent Krvavý mág způsobuje, že se použitím schopnosti zraníme. Neaplikujeme na sebe však už původní efekt krvácení, jedná se pouze o jednorázové zranění redukovatelné zbrojí. Množství utrženého zranění odpovídá hráčovým bodům života a shrnuje jej níže uvedený seznam.

 • Teleport – 7,5%
 • Mrazivý výpad – 12,5%
 • Úder blesku – 12,5%
 • Ledová koule – 6,3%
 • Meteor – 15%
 • Vortex – 12,5%
 • Blesková koule – 7,5%
 • Ledový poryv – 5%
 • Manipulace – 20%
 • Strážce – 20%
 • Ohnivý strážce – 20%
 • Destrukce – 22,5%
 • Ledová nova – 20%

Zasvěcená koncentrace doposud navyšovala regeneraci many a poskytovala manu za poraženého protivníka. Nově poskytuje bonus k nějakým schopnostem.

1 bodMagická střela, Řetězový blesk, Ledová střela a Ohnivá koule obnovují 2 many za zásah.
Pokud tvé životy klesnou pod 33% obdržíš efekt Vyčerpání (sníží zranění o 10% a rychlost útoku o 20% na 10 sekund).
2 bodyPoražením protivníka obdržíš 2 body many.
Za každý bodTrvání Vortexu je navýšeno o 2 sekundy.
Trvání Manipulace je navýšeno o 1 sekundu.
Doba dobíjení Destrukce je snížena o 2 sekundy.

R250 – představování novinek

%d bloggers like this: