Menu Zavřeno

R236 – představování novinek #1

Zatímco hráči zápasí s Draganem se na testovacím serveru objevují první informace o nadcházejícím eventu Letní slavnost. V prvním představování novinek si představíme event jako takový stejně tak jako novou speciální měnu.

Letní slavnost – o eventu

Patch 236 přinese nový event Letní slavnost, která se ve skutečnosti skládá ze dvou akcí.

První akce, zhruba osmidenní, se nazývá přípravná. Během ní mohou hráči plnit úkoly sbíráním předmětů z úctyhodných monster a získávat tak postup do eventových lišt, které je odmění solárními mincemi a solárními tokeny. Solární mince, což je nová měna si popíšeme později, ale solární tokeny jsou předměty, které používáme k otevření speciálních truhel s odměnami (obsahují mimo jiné i nového společníka a jízdní zvíře).

Druhá akce se zaměřuje na oslavy, během kterých budeme moct hrát minihry a získávat tak postup do eventu, stejně tak jako další solární mince. Nashromážděné mince zároveň můžeme vyměnit u obchodníků za zajímavé předměty.

Obě dvě akce provází nová mapa zvaná Kalodoro (přístupná z Kingshillu), která se vizuálně velmi podobá mapě Mystras. Během příprav potřebujeme pro vstup na Kalodoro eventový tiket (získává se porážením monster) a plníme na něm úkoly, zatímco během oslav se zde nacházejí minihry a eventoví obchodníci.

Letní slavnost – oslavy

Solární mince

Solární mince jsou novou měnou, která bude představena v Letní slavnosti. Mince byly přidány do měšce s mincemi.

Solární mince

Solární mince pak můžeme u obchodníků vyměnit za zajímavé odměny. Na jednotlivé nabídky se podíváme v některém z následujících představování novinek.

pozn. Informace uvedené v tomto článku vycházejí ze subjektivního pozorování testovacího serveru. Výsledná podoba na produkčním serveru se může lišit.

R236 – představování novinek

%d bloggers like this: