Menu Zavřeno

R231 – představování novinek #4

Představování novinek (R231) s číslovkou čtyři se věnuje nové podobě Kinghillu během eventu, nabídce u Gnoba a Phestose a eventovým úkolům, které bude Phestos zadávat.

Velikonoční event – Barevný Kingshill

Kingshill dostane během velikonočního eventu nový pestrobarevný nádech a jaro na nás bude skutečně dýchat ze všech jeho koutů.

Gnobova nabídka

Patch 231 rozšíří Gnobovu nabídku o možnost nákupu fragmentů pekelné cesty za drakeny.

R231 – nabídka (Gnob)

Velikonoční event – Phestosova nabídka

Eventové NPC, Phestos, který má své stanoviště na eventovém tržišti bude mít během velikonočního eventu nabídku spojenou s touto akcí. Pestrobarevná esence je potřeba pro porážení Obřího vejce a protivníků na Velikonočním ostrovu. Pokud bychom nechtěli s eventem ztrácet čas, můžeme nakoupit falešná festivalová vajíčka (postup do eventu) za temné mince. Poslední záložka u Phestose poté zahrnuje Prach zrození jara (padá z úctyhodných monster, ale lze zakoupit za temné mince), který slouží pro vstup na Velikonoční ostrov.

Pestrobarevná esence
Falešná festivalová vajíčka (postup do eventu)
Prach zrození jara (pro vstup na Velikonoční ostrov)

Velikonoční event – Phestosovy úkoly

U Phestose nás během velikonočního eventu bude čekat krátká úkolová linie Tvrdá skořápka. Odměnou z obou úkolů nám jsou drakeny. Druhý úkol nám zároveň po odevzdání poskytne tříhodinové eventové roucho (navyšuje množství postupu o +50%).

Tvrdá skořápka (1/2)

  • ukažte Phestosovi 999 barevné esence získané z úctyhodných protivníků
  • ukažte Phestosovi 20 misek s prachem zrození jara z úctyhodných nepřátel
  • promluvte si znovu s Phestosem
Tvrdá skořápka (1/2)

Tvrdá skořápka (2/2)

  • porazte Obří vejce v jakémkoli dungeonu Dracanie
  • projděte portálem na Velikonoční ostrov
  • porazte všechny trolly na Velikonočním ostrově
  • porazte Darana Zkaženého na Velikonočním ostrově
  • promluvte si s Phestosem v Kingshillu
Tvrdá skořápka (2/2)

R231 – představování novinek

%d bloggers like this: