Menu Zavřeno

R223 – představení novinek (pt. 1)

Zatímco hráči svádějí lítý boj v Zamořených Kingshillských stokách, tak se nám začínají objevovat první vlaštovky, tedy informace a novinky, týkající se R223. Hlavní náplní tohoto release bude nejenom plánování, ale především nová možnost úpravy vzhledu vybavení, tzv. transmogrification (zvaný též jako transmog).

Transmogrification („transmog“)

Transmogrifikace, zvaná též jako „transmog“, je nové rozšíření hry umožňující hráčům upravit vzhled svého vybavení. Pokud se nám tedy například nelíbí vzhled Draganovy útočné helmy, tak můžeme za poplatek temných mincí změnit její vzhled například na vzhled Starodávné atlantské helmy, přičemž se změní pouze vzhled, nikoli staty a bonusy.

Pro změnu vzhledu musíme nejdříve přistoupit ke kováři v jakékoli z městských oblastí a kliknout na tlačítko „Kustomizace“ (1). Následně se nám otevře rozhraní, které obsahuje vzhled (neboli skin) jednotlivých předmětů ve hře (2). Poté stačí jen zvolit vybraný vzhled, aplikovat jej na naši výbavu a zaplatit požadovaný poplatek v temných mincích (3). Po zaplacení poplatku si můžeme užívat náš nový vzhled (4).

Jednotlivé skiny (vzhledy vybavení) můžeme také dokupovat za temné mince u kováře (a v budoucnu možná i za drakeny). Skiny jednotlivých unikátních předmětů, které máme nyní k dispozici, by měly být přidány do tohoto rozhraní automaticky.

Skiny (vzhled) k zakoupení
zdroj: EN fórum

Zajímavostí je, že změna vzhledu předmětů nehledí na odlišnosti v rámci druhu předmětů čili nám umožní například změnit vzhled Heroldovy ohnivé palice na Tayazský sluneční meč (podmínkou je pouze, že obě zbraně musí být obouruční).

Po aplikaci skinu (malé ikonky vpravo dole u předmětu udávají, že byl aplikován skin)
zdroj: avalon31

Barvy

Barvy již nadále nesetrvávají v inventářích hráčů, ale jsou přesunuty do záložky „Barvy“ v rámci okna kustomizace a právě skrze toto okno je budeme aplikovat na naši výstroj. Použití barvy nestojí žádný poplatek.

Nové okno barev
zdroj: avalon31

Efekty zbraní a odstranění slz stvořitelky

R223 změní způsob aktivování efektů na zbrani. Pro aplikaci efektu bude třeba nasadit příslušnou zbraň a porazit s ní 999 minibossů či bossů. Jakmile toho docílíme, tak budeme mít v rámci okna kustomizace možnost aktivovat na zbrani efekt.

Všechny efekty aktivní na zbraních před R223 zůstanou aktivní i po zavedení R223! Hráči dostanou kompenzaci v podobě zlata za své přebytečné slzy stvořitelky (v poměru 1:1).

Bližší info o odstranění slz stvořitelky najdete zde.

%d bloggers like this: