Menu Zavřeno

Kde farmím klíče ke stokám?

Zamořené Kingshillské stoky se pomaličku blíží a dostávám spoustu dotazů kde osobně farmím klíče. Představím vám, proto tři lokace, ve kterých rád běhám a farmím nejenom krysy.

Charakteristika oblastí pro farmení klíčů ke stokám

Klíče ke stokám můžeme pochopitelně farmit v jakémkoli dungeonu Dracanie, přičemž počet houfů krys se pohybuje mezi jedním až čtyřmi či pěti. Pokud proto potřebujeme farmit třeba šupiny na diamanty, tak přitom nasbíráme i klíče. Nicméně oblasti, ve kterých se dobře farmí krysy spojuje jedna vlastnost, a to vzdálenost krys od portu či vstupu do oblasti.

Bouřlivé hory

Jedním ze způsobů, jak farmit kobalt je portování se do Údolí hromů, a poté přechod do Bouřlivých hor. Stejnou taktiku můžeme uplatnit i při farmení krys, jelikož na stejné trase, kterou používáme pro farmení kobaltu (v horní části mapy se nacházejí dvě ložiska) se nacházejí až dva houfy krys. Můžeme tak farmit zároveň kobalt i klíče ke stokám.

Bouřlivé hory

Ostrov Stonekeep

Další z oblastí, kde rád farmím krysy je Ostrov Stonekeep. Hned u vchodu nás z levé strany může překvapit první houf krys, za domem po pravé straně se pak skrývá další houf (a mimo jiné i případný vanadinit), poté u jezírka nalezneme třetí houf a na konci naší cesty na nás čeká případný čtvrtý houf krys a případný vanadinit. Ostrov Stonekeep rozhodně není špatnou mapou na farmení.

Ostrov Stonekeep

Skrytá svatyně

Mou poslední oblíbenou mapou na farmení klíčů je Skrytá svatyně. Při velkém štěstí zde lze narazit až na pět houfů krys roztroušených po vyznačené cestě. Zároveň zde mineme až dvě ložiska berylu potřebného pro vylepšení královských kyanitů.

Skrytá svatyně
%d bloggers like this: