Menu Zavřeno

Jak nalézt Valery a Sibyl v zásvětí?

Jedním z poněkud zapeklitých úkolů může být nalezení Valery a Sibyl v zásvětí. V tomto příspěvku proto shrneme, jak k oběma dvěma NPC dorazit.

Mladší z obou žen, Sibyl, se skrývá v Pokřivených lesích. Dostat se do nich můžeme prostřednictvím mapy Tywyll Dail.

Sibyl se nachází zhruba v polovině první mapy pokřivených lesů. Aby se zobrazila, je třeba k ní přistoupit blízko.

Její matka, Valery, se nachází v Tetaconetlu.

%d bloggers like this: