Menu Zavřeno

Jak najít Artayinu mýtinu?

Úkolová linie Ztraceni v lesích zavede hráče do nového stromového bludiště zvaného Pokřivené lesy. V těchto neprobádaných končinách je třeba nalézt Artayinu mýtinu, která se však pro většinu nepozorných dobrodruhů může zdát zcela nedosažitelná. V tomto příspěvku proto shrneme několik tipů a ukážeme způsob, jak cílové destinace dosáhnout snáze.

Hned na začátek by se slušelo popsat, jak vlastně Pokřivené lesy fungují. Jedná se o soustavu map s průchody, které se nám otevřou po aktivaci rangerských pařezů.

Jednotlivé pařezy mohou otevřít vždy jeden či více východů z mapy. Naším cílem je nalézt přesně ty pařezy a průchody, které nás zdárně dovedou na Artayinu mýtinu. To se může na první pohled zdát jako nemožné. Povšimněme si, že některé pařezy jsou obklopeny houbami, což je pro nás klíčová informace. Houby jsou totiž indikátorem toho, že jsme na správné cestě.

Poté, co rozklikneme pařez s houbou už zbývá pouze nalézt správný průchod a projít jím. Průchody mohou být, stejně jako pařezy, obklopeny houbami. I zde platí, že houby označují správnou cestu (respektive průchod, kterým je třeba projít).

Po několika rotacích map a následování hub se zdárně dostaneme na Artayin palouk. Na níže uvedené slideshow naleznete jednotlivé mapy, na kterých jsou zaznačeny pozice pařezů, které je třeba aktivovat a průchodů, kterými je třeba projít.

Za informace k nalezení Artayiny mýtiny děkuji hráči Khrone.

%d bloggers like this: