Menu Zavřeno

Elementární talenty a proč je používat

Nedávné rozšíření přineslo do hry nové talenty, které nám propůjčují moc nad jednotlivými elementy. Mnoho hráčů však stále nevidí jejich potenciál, a proto se jej pokusíme v tomto příspěvku ozřejmit.

Elementární talenty jsou skupina čtyř nových talentů dostupných ve zkušenostním talentovém stromě. Vybrat si z nich můžeme vždy jeden a jeho aktivace poskytne některým naším schopnostech možnost aplikovat různé efekty. O jaké efekty se jedná?

Zkrocení jedu

Zelená čísla budou nyní vyskakovat i z protivníků. Otrava způsobí 2 % našeho zranění (namísto bodů života protivníka) jakožto zranění jedem po dobu dvou sekund. Zároveň navýší hráčovu odolnost vůči jedu, avšak sníží odolnosti všech ostatních elementů.

Zkrocení ohně

Stejně jako zkrocení jedu způsobuje tři sekundy 1 % našeho zranění (namísto bodů života protivníka) ve formě ohně. Zvyšuje naši odolnost vůči ohni a snižuje odolnost vůči všem ostatním elementům.

Zkrocení ledu

Bezpochyby jeden z nejužitečnější elementů, který nalezne své uplatnění zvláště při boji s bossem. Zpomalí protivníkovu rychlost útoku o 5 % a rychlost pohybu o 2 % za každou vrstvu. Při nasbírání padesáti vrstev se nám podaří například i zkrocení zlé pavoučice Arachny.

Zkrocení blesku

Specializace určená pro herní třídy schopné využít zranění bleskem (využít ji tedy mohou čarodějové a do jisté míry i paromechanikusové). Za každou vrstvu elektrifikace dojde k navýšení zranění bleskovými schopnostmi o 5 % (až na +250 %).

Elementární postihy bez nastavení talentů

Některé schopnosti mohou samy o sobě způsobovat elementární postihy (aniž bychom měli přiřazeno Zkrocení ohně, ledu, jedu či blesku). Jedná se především o schopnosti čaroděje kruhu. Podrobněji je shrnuje tato tabulka.

Závěrem

Výhodou všech těchto elementárních talentů a jejich postihů je skutečnost, že jejich efekt je mezi jednotlivými hráči ve skupině sdílen. Hráči tak mohou spolupracovat, aby rychleji na bosse nakupili například efekt námrazy a zpomalili jej.  Nepodceňujme proto jejich důležitost. Správná volba elementárních talentů nám může značně zjednodušit hru.

Důležitou poznámkou na konec je imunita bossů vůči elementárním postihům během jejich štítové fáze. Štíty jsou u bosse zobrazeny modrým barem životů, teprve po jejich zničení lze bosse například zpomalit.

%d bloggers like this: