Menu Zavřeno

Aktuální aktivita na webu

Některým návštěvníkům neušla snížená aktivita, kterou jsem měl v posledním týdnu na webu. Začaly mi docházet dotazy zda almanach jako takový nekončí. Všechny bych rád ubezpečil, že projekt nadále pokračuje a v tomto příspěvku se dozvíte, co se vlastně dělo a dít bude.

Abych předešel panice, tak musím hned na úvod prohlásit, že almanach jako takový nekončí a připravuje se jeho rozšíření o nové kapitoly.

Proč tedy ta snížená aktivita? Je to velmi prosté. Jak asi většina z vás ví, tak jsem student. Na konci září mi začal semestr, a proto většinu času trávím v přednáškových místnostech či odborných laboratořích mé fakulty. Má škola je pro mne mou prací, a bohužel se do ní na rozdíl od některých jedinců nechodím jen vyspat. Krom toho mám i přítelkyni a přátelé (ať už mimo hru či ve hře), kteří si zaslouží můj čas i pozornost.

Almanach jako takový pro mne představuje časovou zátěž. Každý den trávím jednu až dvě hodiny tvorbou nového obsahu a seznamováním se s novinkami a aktuálním děním ve hře tak, abych o tom mohl poté psát a informace vám, věrným návštěvníkům webu, představovat v co nejsrozumitelnější a nejzáživnější formě. Při přípravě náročnějšího textu, jako například průvodce eventy, dosahuje má celková časová investice v průměru deseti až patnácti hodin. Většinu tohoto času trávím seznamováním se s novým obsahem, ať už aktivní či pasivní formou. Musím velmi ocenit pomoc, která se mi v tomto od určitých hráčů dostává.

Mnozí by si možná mohli říct, že není nic těžkého na tom sepsat nějaký text. Když však vezmeme v úvahu všechny náležitosti takového průvodce eventem, tak zpravidla většinu času strávím tím, že sestavuji nějakou logickou strukturu členění textu, která nejenom vhodně reflektuje nové informace, ale podává je ve snadno pochopitelné a stravitelné formě. Jakmile vytvořím takovou strukturu a vyberu k tomu vhodné podklady v podobě obrázkových ilustrací, tabulek či dalších přehledů, tak teprve začínám psát. Existují lidé, kteří umění psát texty dovedli na takovou úroveň a chrlí jeden textový obsah za druhým, nicméně já se mezi ně zatím neřadím, a proto mám ještě co zlepšovat.

Vzal jsem si proto nyní týden volna a odmlčel se na webu, abych mohl lépe zvážit organizaci mého volného času a frekventovanosti nového obsahu v almanachu.

Je nad slunce jasné, že se mi samotnému nepodaří držet tempo jednoho příspěvku na webu denně. Spíše proto můžete očekávat dva až tři příspěvky týdně. Almanach jako takový však bude pokračovat nadále.

%d bloggers like this: