Menu Zavřeno

Královská kniha strážce (Čaroděj kruhu)

Královskou knihu strážce můžeme zakoupit u Emilie nebo ji získat otevíráním Tajemných krychlí.

Královská kniha strážce

Základní hodnoty (PvE) / platné hodnoty (PvP)

Očarování

Jedinečné hodnoty

Rychlost útoku: +6.00%

Cooldown schopnosti Strážce je zkrácen o 30.00%.

%d bloggers like this: