Menu Zavřeno

Jádra

Při ponkování je třeba využívat tzv. jader. Jedná se o předměty umístěné ve sběratelském vaku a slouží pro přenášení očarování či zvedání stupně předmětu. Jádra dělíme obecně do dvou skupin:
1) výrobní jádra: podle druhu unikátu (drakenová, pozemská, hmotná)
2) přenosová jádra: podle účelu ponku (duchovní, zesilující, křišťálová)

Následující tabulka znázorňuje všechny druhy jader, jejich využití a způsob jakým se dají získat.

tabulka jader a jejich využití

Ukážeme si ještě názorný příklad použití jader na ponku. V tomto příkladu přenášíme očarování z legendárního amuletu do Krvavého runového amuletu. Pozice jsou brány směrem zleva.

příklad využití jader na ponku
  1. pozice – unikátní předmět, do kterého přenášíme
  2. pozice – legendární/unikátní předmět ze kterého bereme očarování
  3. pozice – výrobní jádra (drakenová/pozemská/hmotná) podle druhu unikátu
  4. pozice – přenosová jádra (duchovní/křišťálová/zesilující) podle účelu ponku

Množství jader, které je potřeba na ponku se odvíjí podle stupně unikátního předmětu:

tabulka počtu jader pro práci na ponku