Menu Zavřeno

IX. ponkování plášťů

Release 220 přinesl do hry možnost vytvářet na ponku pláště síly a pláště střežení. V rámci release 221 budeme mít možnost pláště přenášet do unikátních plášťů. V této kapitolce se podíváme na to jaké máme možnosti při ponkování a vylepšování plášťů.

Pokud jsou vám ještě nějaké informace ohledně plášťů nejasné (jako například jak se vytvářejí, co je příze a zlatá příze či jaké máme druhy plášťů), tak věnujte svou pozornost na kapitolu Příze a výroba plášťů.

Hovoříme-li o výrobě plášťů, pak se nám nabízejí dvě možnosti jak je vytvářet, a to buď ponkováním s přenosem nebo náhodným ponkováním. Musíme si hned na začátku uvědomit, že pláště na rozdíl od ostatních předmětů se nedají moc dobře získávat (jsou podmíněny investicí drahokamů), ponkování s přenosem proto nemusí být nejlepší volbou jelikož vyžaduje mnohem více materiálu (více plášťů na spálení) pro to abychom dosáhli slušného výsledku. Doporučoval bych proto pláště ponkovat náhodně.

Pro vytváření plášťů máme základní dva recepty, které se liší stupněm použitého drahokamu a množstvím vyžadované příze.

První recept vyžaduje 200 příze a surový až obyčejný drahokam. Výstupem tohoto je plášť s náhodnou vzácnosti. Čím vyšší je stupeň investovaného drahokamu, tím větší máme šanci na vyšší raritu pláště.

ponkování pláště síly

Druhý recept vyžaduje 50 příze a normální až královský drahokam. Výstupem tohoto je neobyčejný až legendární plášť (s určitou šancí na plášť unikátní). Čím vyšší je stupeň investovaného drahokamu, tím větší máme šanci na vyšší raritu pláště.

ponkování pokročilého pláště síly

Pro ponkování náhodných statů obecně platí, že u vyšších stupňů máme o něco málo vyšší šanci na zlatá očarování, což je přesně to, co nás zajímá. Osobně se tedy snažím vytvořit za pomoci normálních drahokamů dva neobyčejné pláště a doplním je třeba dvěma neobyčejnými předměty na co nejvyšším stupni. Alternativou je využít tři pláště a jednu jinou neobyčku, toto má výhodu ve větší šanci na vytvoření pláště.

ponkování legendárního pláště metodou náhodného ponkování

Šance, že tento ponk uspěje je okolo 50%, přičemž využití dvou předmětů na sedmém stupni zaručuje, že výsledný plášť bude mít dvě až čtyři zlatá očarování (nevíme však předem jakého budou druhu). Hráči, kteří nemají dostatek drahokamů, mohou zvolit metodu ponkování přes pláště za 200 příze a využít třeba surových drahokamů, ale spotřeba příze je takto mnohem větší, nicméně bych se vyvaroval ponkování pláště pokud hráč již nemá většinu kamenů na slušné úrovni.

V současné době bohužel nemáme informace o tom jaká rarita pláště padá s jakou pravděpodobností při využití drahokamů stupně surový – obyčejný.

Vytvořenému plášti můžeme zvyšovat stupeň, a to za pomoci zesilujících jader a příze. Pokud se jedná o plášť síly, pak doplňujeme legendární zbraň o stupeň vyšší než je plášť. Jedná-li se však o plášť střežení, pak na ponk vložíme legendární torzo. Níže uvedená tabulka zobrazuje kolik jader je třeba k vylepšení pláště.

počet příze a jader pro zvýšení stupně pláště
zdroj: Pegonn, (CZ/SK, DSO fórum)

Od R221 budeme mít možnost přenášet námi vytvořené legendární pláště do plášťů unikátních. K tomuto budeme vyžadovat buď drakenová či pozemská jádra v závislosti na tom do jakého pláště přenášíme.

počet jader na vylepšení/přeponkování pláště
zdroj: Pegonn, (CZ/SK, DSO fórum)