Menu Zavřeno

II. seznámení s předmětem

Hned na úvod si musíme vysvětlit či specifikovat nějakou terminologii, kterou budeme používat. Jako názorná demonstrace nám poslouží následující screen na kterém si vše názorně ukážeme.

Základní hodnoty (PvE) / platné hodnoty (PvP)
Bílé základní hodnoty předmětu nazýváme jako staty a jsou závislé na stupni předmětu. Snažíme se získat unikátní předměty s pokud možno co nejvyššími hodnotami. Při přenosu na ponku nedochází ke změně těchto hodnot.

Očarování
Modré očarování předmětu nazýváme jako očarování a není závislé na stupni předmětu. Snažíme se poskládat legendární předměty s nejvyššími hodnotami požadovaných druhů očarování. Při přenosu na ponku dochází k přepisu očarování v předmětu do kterého přenášíme očarováním z předmětu, ze kterého přenášíme.

Jedinečné hodnoty
Jedinečné hodnoty jsou očarování specificky spojená s daným unikátem. Při ponkování nedochází k jejich přepisu.

Setové bonusy
Setové bonusy představují bonusy, které získáme pokud nosíme příslušný počet částí setu. Tyto bonusy se rovněž nemění při ponkování.

🡒 pokračujte na III – očarování