Menu Zavřeno

Hrůzné stíny (Sargon)

Neoficiální průvodce eventem Hrůzné stíny (Sargon).

Neoficiální průvodce eventem Hrůzné stíny (Sargon).

Obecné info

 • získej kávová zrna z úctyhodných protivníků v Dracanii
 • použij kávová zrna pro vstup na Mrtvou zátoku v noci
 • porážej stínové portály na Mrtvé zátoce a sbírej části stínového portálu
 • odevzdej Jonu Sunlairovi (v Kingshillu) všechny čtyři části stínového portálu a získej tak portál do Sargonovy pevnosti stínů
 • vstup do pevnosti stínů, porážej protivníky a splň úkoly
 • aktivuj stínové oltáře a poraz z nich vyvolané minibosse
 • poražením všech vyvolaných minibossů se vyvolá strážce
 • poražením strážce se zpřístupní vstup do Sargonova trůnního sálu
 • projdi do Sargonova trůnního sálu a poraz jej

Postupové lišty a odměny

Do eventu sbíráme postup v podobě hrůzných stínů, které vypadávají z poražených protivníků na eventových mapách, z bosse Sargona a plněním úkolů. Postupové lišty jsou individuální, takže hráči mají odlišné lišty v závislosti na tom, jaký mají level a zda mají přístupný či splněný úkol z hlavní úkolové linie (označené žlutým vykřičníkem) pro vstup do Sargonovy pevnosti stínů.

Dvě potřebné úkoly z hlavní linie

V postupových lištách se zároveň nachází i Mortisova znamení potřebná pro vstup k Mortisovi.

Level 100 + úkol

Level 100 (bez úkolu)

Level 55-99 + úkol

Level 55-99 (bez úkolu)

Začínáme event

Úvodní úkol nabereme u Jona Sunlaira v Kingshillu.

Mrtvá zátoka v noci

První eventová mapa, na kterou zavítáme, slouží k získání postupu a částí stínového portálu. Portál na tuto mapu nalezneme v severozápadní části hlavního města.

Pro vstup na mapu potřebujeme deset kávových zrn, která padají z úctyhodných protivníků v dungeonech Dracanie. Kávová zrna se skrývají pod záložkou klíče ve vaku s ingrediencemi.

Mrtvá zátoka slouží především ke sbírání částí portálů na pevnost stínů. Tyto části nám mohou vypadnout ze stínových portálů roztroušených po mapě. Rozlišujeme čtyři části stínového portálu a jedině odevzdáním všech čtyř částí u Jona Sunlaira v Kingshillu obdržíme cestovní předmět – Portál do Sargonovy pevnosti stínů.

Sargonova pevnost stínů

Pevnost stínů slouží k plnění úkolů a sbírání eventového postupu. V severní části mapy zároveň nalezneme vstup do trůnního sálu, ve kterém se můžeme utkat se samotným Sargonem.

Na mapě se mohou místy nacházet sběratelé duší. Monstrum v okolí poskytují imunitu vůči našemu zranění. Překonat ji můžeme využitím světelné esence (padá v bílých krystalech nových dungeonů, lze vyrobit na ponku a pochopitelně ji můžeme zakoupit v obchodě za temné mince).

V pevnosti se zároveň na několika místech nachází tyto stínové oltáře. Jejich aktivací dojde k vyvolání minibosse, ze kterého obdržíme postup do eventu a generický drop. Pro zobrazení vstupu k Sargonovi potřebujeme aktivovat všechny oltáře a následně porazit závěrečného strážce v pevnosti.

Sargon

Upozornění!
Pokud jsou ve skupině hráči, kteří se ještě nedostali k úkolu Pán stínů, budou při portu k bossovi odděleni od hráčů, kteří již tento úkol splnili či jej aktuálně plní.

Hlavní záporák celého eventu Sargon se vrátil do Dracanie. Má několik fází a jeho poražením získáme eventový postup a pokud budeme mít štěstí i některý z jeho unikátů. Pro pořažení Sargona je třeba využít světelné esence.

V první fázi je Sargon velmi podobný Heredurovi.

V případě, že jsme ještě nesplnili či neplníme úkol Pán stínů, budeme v druhé fázi bojovat proti této verzi Sargona.

V případě, že máme úkol Pán stínů k dispozici či jsme jej již splnili, čeká na nás tato verze Sargona.

Množství postupu za poražení Sargona

ObtížnostMnožství postupu
Normální103
Bolestivá189
Trýznivá291
Smrtící501
Pekelná810
Nemilosrdná1360
Krveprolití2235

Mortisova znamení

Pro vstup k Mortisovi budeme nově potřebovat Mortisova znamení, která můžeme získat v postupových lištách eventu.

Unikátní předměty

Sargon nabízí nový unikátní set sestávající se z osmi částí. Využití všech částí umožní našim pohybovým schopnostem (v případě mága se jedná například o Portál nebo Ledový výpad) sbírat po dobu dvou minut buff. Po nasbírání 28 vrstev buffu vyvoláme explozi způsobující 600 % našeho základního zranění jakožto zranění temnotou. Zároveň se nám obnoví body života, manu a obdržíme imunitu vůči negativním efektům na 10 sekund. Tento efekt lze spustit jednou za 120 sekund.

Úkoly

Během eventu můžeme plnit řadu úkolů.

Experiment (+ opakovatelný)

Experiment lze splnit na jedné mapě. Před otevíráním vajíček je třeba počkat, než je mají zobrazené všichni hráči ve skupině. V opačném případě se jim rozklikaná vajíčka nezapočítají.

Temná armáda (+ opakovatelný)

Eventové roucho

Během akce můžeme zakoupit eventové roucho, které nám zjednoduší plnění eventu.

Bonusy eventového roucha:

 • navýšená šance na zisk kávových zrn
 • o 20% více hrůzných stínů v kořisti (minimum +1)
 • stínové portály v Mrtvé zátoce v noci mají šanci na dropnutí další části stínového portálu
 • protivníci v Sargonově pevnosti stínů mohou dropnout světelnou esenci
 • ze Sargona mohou vypadnout dodatečná Mortisova znamení (maximálně pět znamení na event)

Tipy a triky

Prokletá amfora

V Mrtvé zátoce v noci můžeme narazit na prokletou amforu. Jejím rozkliknutím dojde k vyvolání minibosse, ze kterého obdržíme eventový postup a další drop. Tohoto minibosse je třeba porazit do 30 sekund, poté zmizí.

V Sargonově pevnosti stínů se prokletá amfora nachází na tomto místě.

Kávová zrna a jejich návratnost

Z monster na eventových mapách nám mohou vypadnout kávová zrna. Obtížnost pekelná a výše nás dokonce dostane do situace, kdy při vyčištění Sargonovy pevnosti obdržíme dostatečné množství kávových zrn, abychom s nimi vstoupili na dvě Mrtvé zátoky (vyčištění monster na dvou Mrtvých zátokách nám umožní prostřednictvím opakovatelného úkolu získat stínový portál do další pevnosti stínů). Tento proces můžeme opakovat pro splnění celého eventu.

%d bloggers like this: