Menu Zavřeno

Heredurova královská vůle (Ranger)

Heredurovu královskou vůli můžeme získat z Heredura v mezisvětě (Q3).


Heredurova královská vůle

Základní hodnoty (PvE) / platné hodnoty (PvP)

Očarování

Jedinečné hodnoty

Účinnost blokování +10.00%

Zvyšuje zranění způsobované schopnosti Probodnutí o 20%.

Heredurova pýcha (0/2)

(2): Kritické zranění +20.00%

(2): Odolnost vůči mrazu +10.00%

(2): Nepřátelé zasažení Probodnutím jsou na dobu 3,0 sekund pokryti námrazou. Jejich rychlost pohybu je snížena o 20% a rychlost útoku o 5%. Tento účinek je kumulativní až do třínásobné hodnoty.


→ Na přehled unikátních předmětů (Ranger)

%d bloggers like this: