Menu Zavřeno

Grimmagovo hvězdné roucho

Grimmagovo hvězdné roucho

Grimmagovo hvězdné roucho nám může vypadnout z monster v Q1.


Grimmagovo hvězdné roucho

Základní hodnoty (PvE) / platné hodnoty (PvP)

Očarování

Jedinečné hodnoty

Body many: +25.0-30.0%

Obnovuje 1.00 bodů many za sekundu


→ Na přehled unikátních předmětů (Čaroděj kruhu)

%d bloggers like this: