Menu Zavřeno

Draganův návrat

Neoficiální průvodce eventem Návrat Dragana VII.

Neoficiální průvodce VIII. iterací eventu Návrat Dragana.

Obecné info

 • použijte portál v Kingshillu pro vstup na Hrad Krákor
 • přijměte úkoly od Januse Lišky a postupně najděte vstupy na elementární dungeony
 • vložte čtyři Mocné zakleté perly do soch na hradě Krákor tak, abyste zpřístupnili monstra v jednotlivých křídlech hradu (lze plnit i ve skupině)
 • splňte úkoly u jednotlivých agentů, kteří se nacházejí před vstupy do elementárních dungeonů a získejte tak odměny ze starožitných truhel
 • získejte Tajemný svitek (ze III. postupové lišty nebo z Dragana prokletého) a nasbírejte elementární insignie pro otevření Velké haly (úkolovou linii zadává Janus Liška)
 • navštivte Velkou halu a porazte Dragana prokletého s Černou vdovou
 • sbírejte Mocné zakleté perly pro vstup k bossům a splnění třetí a čtvrté postupové lišty

Perly

Draganův event obsahuje čtyři různé druhy perel. Vysvětlíme si, proto k čemu která z nich slouží.

Postupové lišty a postup

Draganův event obsahuje individuální postupové lišty. Každý hráč tak má odlišné postupové lišty v závislosti na levelu a množství bodů úspěchu.

Rozeznáváme následující typy postupových lišt:

 • Level 20-34
 • Level 35-44
 • Level 45-54
 • Level 55-100 (méně, než 5k bodů úspěchu)
 • Level 100 (více, než 5k bodů úspěchu)

Level 100 (>5k bodů úspěchu)

Level 55-100 (>5k bodů úspěchu)

Level 45-54

Level 35-44

Level 20-34

Hrad Krákor

Hrad Krákor je první eventovou mapou, na kterou zavítáme. Dostaneme se na ni průchodem skrze portál v severovýchodní části Kingshillu. Tato mapa slouží především pro farmení Zakletých perel potřebných pro vstup do elementárních dungeonů a splnění první lišty.

Na mostě vedoucím k hradu nás přivítá Janus Liška, který nás okamžitě zaúkoluje. První úkol vyšle dobrodruhy na průzkum vstupů do elementárních dungeonů. Druhý úkol nám pak umožní aktivovat monstra v jednotlivých křídlech hradu Krákor tím, že vložíme Mocné zakleté perly do čtyř soch příhodně umístěných v jednotlivých sekcích hradu.

Socha černého rytíře
(zdroj: Shearly)

Po aktivaci se objeví monstra (elementálové) v příslušných křídlech hradu. Vybitím vyvolaných protivníků se objeví černí rytíři (minibossové).

Minibossové

 • Pyrrhamor Plamenný – pro jeho vyvolání je třeba vybít všechny okolní ohnivé elementály
 • Salganor Jedový – pro jeho vyvolání je třeba vybít všechny okolní jedové elementály
 • Corwin Bouřlivý – pro jeho vyvolání je třeba vybít všechny okolní bleskové elementály
 • Varrys Chladnokrevný – pro jeho vyvolání je třeba vybít všechny okolní ledové elementály
 • Humfrey Pomstychtivý
 • Generál Insith – objeví se při plnění úkolové linie Příprava na neznámé a odemyká Velkou halu
 • Dragan Junior – strážce (miniboss), který se na Krákoru může vyskytovat na pěti pozicích, objevuje se až po splnění úkolové linie Příprava na neznámé (pro jeho zjevení stačí, aby ji měl splněnu alespoň jeden z hráčů skupiny)

Následující mapa zobrazuje pozice jednotlivých minibossů.

Elementární dungeony

Z hradu Krákor jsou rovněž přístupné čtyři elementární dungeony. Vstup na mapy vyžaduje Zakleté perly. Potřebné množství perel je úměrné s obtížností.

V těchto dungeonech můžeme farmit elementárně nabité perly potřebné pro splnění druhé postupové lišty. Po splnění úkolů u Tajných agentů (nachází se u vstupu do dungeonu) se nám otevře opakovatelný úkol pro boj s elementárními rytíři, ze kterých můžeme získat kostýmy.

Temné pastviny

Pach spálené trávy se nese vzduchem a zlověstné ticho je patrnější než zpěv ptáčků.

Temné pastviny jsou elementárním dungeonem plným plamenných protivníků.

Po poražení ohnivých elementálů (na minimapě zvýrazněných červenou tečkou) se objeví Plamenný rytíř, ze kterého můžeme získat Kostým plamenného bezhlavého rytíře. Vybitím alespoň 80% mapy dojde ke zpřístupnění starožitné truhly (její ikona se objeví na minimapě).

Sirnatá poušť

Na této bohem zapomenuté mapě je patrný štiplavý zápach síry. Dávejte pozor, abyste jej příliš nevdechovali a všímejte si, kam šlapete!

Sirnatá poušť je elementárním dungeonem plným jedovatých protivníků.

Po poražení Nerona, krotitele pavouků (na minimapě zvýrazněný červenou tečkou) a následném rozbití všech pavoučích vajíček se objeví Jedovatý rytíř, ze kterého můžeme získat Kostým bezhlavého jedového rytíře. Vybitím alespoň 80% mapy dojde ke zpřístupnění starožitné truhly (její ikona se objeví na minimapě).

Draganovy vykopávky

Nedávno začal být z Draganových vykopávek slyšet hrozivý rachot. Co jej asi způsobuje?

Draganovy vykopávky jsou elementárním dungeonem plným elektrifikujících protivníků.

Po poražení všech jiskrných elementálů (na minimapě zvýrazněných červenou tečnou) se objeví Bleskový rytíř, ze kterého můžeme získat Kostým bezhlavého elektrifikujícího rytíře. Vybitím alespoň 80% mapy dojde ke zpřístupnění starožitné truhly (její ikona se objeví na minimapě).

Železný les v noci

V Železném lese byli za noci spatřeni železní golemové. Tito hromotluci se srdcem (ze železa) nejsou zrovna známí svou společenskostí. Copak asi plánují?

Železný les v noci je elementárním dungeonem plným ledových protivníků.

Po poražení všech relikviářů (na minimapě zvýrazněných červenou tečnou) se objeví Ledový rytíř, ze kterého můžeme získat Kostým bezhlavého ledového rytíře. Vybitím alespoň 80% mapy dojde ke zpřístupnění starožitné truhly (její ikona se objeví na minimapě).

Bonusové dungeony

V elementárních dungeonech jsme mohli narazit na minibosse (Cadoc Agresivní) jehož poražení se nám může otevřít vstup na jednu ze tří bonusových map – Mystras v noci, Divoký les v noci a Bledý hrob.

Cadoc Agresivní
Otevřený portál na Mystras v noci

Vstup na tyto bonusové mapy je zdarma (nevyžaduje Zakleté perly) a umožní nám získat nějaké elementárně nabité perly a drop navíc.

Divoký les v noci

Vyvolejte a porazte Ohnivé elementály předtím, než zapálí arboretum!

Ohnivé elementály vyvoláte poražením protivníků s červenou tečkou, kteří se na minimapě zobrazí poté, co se k nim přiblížíte. Po vybití alespoň 80% mapy dojde ke zpřístupnění starožitné truhly (její ikona bude viditelná na minimapě).

Mystras v noci

Čelte hordám zlovolných protivníků, kteří se skrývají ve stínech a čekají na příhodnou příležitost na vás zaútočit.

Po vybití alespoň 80% mapy dojde ke zpřístupnění starožitné truhly (její ikona bude viditelná na minimapě).

Bledý Hrob

V Bledém hrobě budeme čelit zlověstné černé vdově, která se objeví po poražení dvou minibossů.

Vypadnout nám z ní může Draganův obranný set nebo Černá vdova (jízdní zvíře). Drop unikátu či jízdního zvířete je garantován.

Množství postupu v závislosti na obtížnosti
 • Normální: 50
 • Bolestivá: 75
 • Trýznivá: 100
 • Smrtící: 125
 • Pekelná: 180
 • Nemilosrdná: 300
 • Krveprolití: 600

Bojiště černých rytířů

Bojiště černých rytířů představuje speciální mapu, na kterou bude hráč nucen jít solo. Vstup na mapu vyžaduje jednu mocnou zakletou perlu.

Bojiště je tvořeno velkou kruhovou místností. Červené tečky znázorňují základní rozestavení minibossů, které musíme postupně eliminovat. Spouští se velkým bojovým gongem v severní části kruhové místnosti.

Bojiště černých rytířů

Draganovo útočiště

Oltář pro aktivaci portálu do Draganova útočiště se v letošní iteraci eventu nachází v místnosti, ve které se původně vyskytoval Dragan Junior. Po aktivaci oltáře (vložením Mocné zakleté perly) dojde k vyvolání minibosse, jehož poražením se nám otevře vstup do Draganova útočiště. Vstup se po 60 vteřinách nenávratně zavře, takže je třeba jím zavčas projít.

Oltář pro vyvolání Dragana

Drop Havraních perel v závislosti na obtížnosti

 • Normální: 16
 • Bolestivá: 24
 • Trýznivá: 32
 • Smrtící: 40
 • Pekelná: 65
 • Nemilosrdná: 120
 • Krveprolití: 250

Velká hala

Velká hala je novou mapou, která se otevře po splnění úkolové linie Příprava na neznámé (vyžaduje Tajemný svitek). Do tohoto dungeonu musíme vstoupit solo. Budeme zde čelit Draganovi a následně i černé vdově. Z Dragana a z truhlice pak můžeme získat Havraní perly, které slouží jako postup do třetí a čtvrté postupové lišty. Zajímavostí je, že při prvním vstupu na mapu nám padnou všechny unikátní předměty z Dragana i ze vdovy.

Tajemný svitek

Tajemný svitek je úkolový předmět, který se nachází v třetí postupové liště eventu. Je potřebný pro splnění úkolové linie Příprava na neznámé a odemčení nové mapy Velká hala.

Drop Havraních perel v závislosti na obtížnosti

 • Normální: 100
 • Bolestivá: 150
 • Trýznivá: 200
 • Smrtící: 250
 • Pekelná: 360
 • Nemilosrdná: 600
 • Krveprolití: 1200

pozn. uvedené hodnoty jsou součtem perel za Dragana i truhlu.

Po prvním splnění Velké haly alespoň na pekelnou obtížnost zároveň obdržíme novou loutku Dragana (neobyčejnou), která lze vylepšit.

Dragan prokletý

Rychlý švih

 • velkou rychlostí mávne halapartnou s velkým dosahem
 • způsobuje 100% fyzického zranění
 • doba dobíjení: 0 vteřin

Ničitel země

 • spustí seismickou vlnu, která omráčí (na 3 vteřiny) všechny zasažené protivníky
 • způsobuje 140% fyzického zranění
 • doba dobíjení: 30 vteřin

Zlostný skok

 • rozběsněn nepříčetným hněvem skočí na hráče a omráčí je na 3 vteřiny
 • způsobuje 60% fyzického zranění
 • doba dobíjení: 10 vteřin

Rozběsnění

 • poskytuje Draganovi imunitu vůči negativním efektům
 • zvyšuje Draganovi zranění o 100%
 • navyšuje Draganovu rychlost pohybu a útoku o 40%
 • doba dobíjení: 60 vteřin

Aktivace laseru

 • aktivuje rotující paprsek, který zraňuje protivníky
 • hráči zasaženi laserem utrpí efekt Dračí dech (ubere 60% každým tikem)

Strašidelný plamen

 • vyvolá plamenný projektil ze své hlavy, který se zaměří na hráče a exploduje po kontaktu
 • exploze deaktivuje laser
 • doba dobíjení: 30 vteřin

Následující video shrnuje informace o Draganovi.

Unikátní předměty

Draganův obranný set

Draganův obranný set se skládá ze čtyř předmětů – pláště, ramena, torza a zbraně. Unikáty obranného Dragana mohou vypadnout z Dragana, Černé vdovy a z bossů ve Velké hale. Bonusy, které nám tento set poskytuje jsou stackovací vrstvy, které nám po úspěšném blocku navýší na pět vteřin účinnost blokování, hodnotu zbroje, hodnotu odolností a zranění.

Draganova elementární zbraň

Zvláštností obranného setu je Draganova zbraň, která lze za pomoci elementárních (ohnivého, jedového a bleskového) kamenů vylepšit na Elementární Draganovu zbraň, která nám umožňují zhmotnit některé elementární efekty (výbuch ohně, výboj blesku, louže jedu) zraňující naše protivníky.

Draganovu zbraň můžeme buď dropnout z Dragana, Černé vdovy či ve Velké hale. Zároveň ji i můžeme vyrobit na ponku za pomoci čtyř součástek. Součástky získáváme z truhly správce, kterou obdržíme například po otevření amfory za klíče.

Pokud ke zbrani přidáme tři elementární kameny (získáme je třeba z Liščí truhly – z amfor za klíče), tak vytvoříme elementární Draganovu zbraň.

Draganův útočný set

Draganův útočný set obsahuje rovněž tři předměty – helmu, rukavice a boty. Unikáty tohoto setu nám mohou vypadnout z Dragana, Černé vdovy a bossů ve Velké hale. Setové bonusy nám pak navyšují zranění, zranění zbraněmi, rychlost pohybu a umožňují nám využívat laser, který likviduje všechny protivníky v dosahu. Draganův prsten nám v úzkých pomůže vyvoláním Černého rytíře, který nás pomůže ochránit a bojuje po stanovenou dobu na naší straně.

Unikáty Černého rytíře

Unikátní předměty černých rytířů nám mohou padat na všech eventových mapách. Tyto předměty nemají žádné setové bonusy.

Amulet Černého rytíře

Amulet Černého rytíře můžeme získat v Bojišti černých rytířů. Jedná se o unikát navyšují zranění u předmětu.

Společníci

Draganův event nám nabízí čtyři společníky. Ohnivého (a posíleného ohnivého) gnóma je třeba vyrobit za použití surovin na ponku. Loutka Dragana (běžná) nám padne z druhé postupové lišty eventu a Loutku Dragana (neobyčejnou) obdržíme za vybití Velké haly.

Výroba Ohnivého a Posíleného ohnivého gnóma

Ohnivý gnóm vyžaduje zlatou náušnici (zahrnuta do postupových lišt), roh (z amfor za klíče) a 8 fénixových plamenů (z amfor za klíče).

Výroba Ohnivého gnóma

Posílený ohnivý gnóm, což je (jak název napovídá) silnější verze ohnivého gnóma vyžaduje zlatou náušnici (zahrnuta do postupových lišt), železný palcát (z amfor za klíče) a 25 fénixových plamenů (z amfor za klíče).

Výroba Posíleného ohnivého gnóma

Bezhlaví jezdci a nové kostýmy

Z hradu Krákor máme přístupné čtyři dungeony – Temné pastviny, Sirnatou poušť, Draganovy vykopávky a Železný les v noci. Na těchto mapách se nacházejí elementálové po jejichž vybití se objeví bezhlavý rytíř, ze kterého můžeme získat některý z nových kostýmů.

Ohniví elementálové
Kostýmy bezhlavého rytíře (plamenný, ledový, elektrifikující, jedový, mocný)

Eventové runy

Postupové lišty eventu obsahují dvě runy, které jsou charakteristické s Draganovým eventem, a to runu regenerace (vkládá se do helmy a navyšuje percentuálně regeneraci bodů života) a runu houževnatosti (vkládá se zbraní či štítů a navyšuje účinnost blokování).

Tipy a triky

Denní výzva – Mocné zakleté perly

Ve zlaté výzvě prostředního sloupce denních výzev se skrývá Mocná zakletá perla.

Dragan v denní nabídce

Tři mocné zakleté perly se zároveň občas nacházejí jako odměna za splnění všech devíti denních výzev.

Otevírání šampionů na hradu Krákoru

Abychom si zpřístupnili monstra v bočních koridorech hradu Krákor (po celou dobu eventu), tak musíme nejdříve splnit příslušný úkol, který po nás bude vyžadovat rozkliknutí čtyř soch černých rytířů (rozklikávání nás stojí červené perly). Není proto od věci zkusit si nalézt skupinu a domluvit se na společném spravedlivém rozkliknutí, aby tak každý nemusel utratit čtyři perly, ale třeba jen jednu.

Proklatě prokleté amfory

Na eventových mapách se mohou vyskytnout černé amfory. Po jejich rozkliknutí dojde k vyvolání šampiona, kterého je třeba do 30 vteřin porazit. Odměnou nám z něj pak jsou užitečné předměty do eventu (převážně drakeny a perly). Postupně sem budu přidávat lokace prokletých amfor.

Prokletá amfora na hradu Krákor
Prokletá amfora na Temných pastvinách
Prokletá amfora na Sirnaté poušti
Prokletá amfora v Železném lese
Prokletá amfora v Mystrasu v noci

Velká hala – drop unikátů

Jakmile poprvé porazíme protivníky na Velké hale, tak obdržíme unikáty nejenom z Dragana, ale i z Černé vdovy. Velká hala je sice solo mapa, ale můžeme v ní umřít (neváže se na ní stejná restrikce jako třeba na Bojiště černých rytířů).

Drop unikátů ve Velké hale

Draganova speciální jednotka

Draganovu speciální jednotku tvoří šest elitních rytířů (Rukh, Pjarn, Claude, Everett, Vernon a Dyl), kteří jsou obtížní na poražení. Měli by se nacházet na čtyřech dungeonech dostupných z hradu Krákor a v dalších třech bonusových dungeonech. Zároveň by nás měli obdarovat štědrým množstvím havraních perel. Za poražení všech šesti elitních rytířů je speciální titul.

Rukh, člen speciální jednotky
Úspěchy spojené se speciální jednotkou

Truhlice herních tříd

V eventových dungeonech (s výjimkou hradu Krákoru) nalezneme truhlice Nui (z eventu Všichni za jednoho). Pro každou herní třídu je vždy jeden druh truhel. Pouze daná herní třída pak může zabít příslušnou truhlu. Pro zničení truhly je zároveň třeba speciální esence (dropuje na eventových mapách nebo ji lze zakoupit za temné mince). Truhlice pak celé skupině poskytnou kameny duší, zakleté perly a klíče k amforám.

Kompletní mapy s truhlicemi herních tříd naleznete zde.

%d bloggers like this: