Menu Zavřeno

Denní nabídka

Informace o denní nabídce za utracené temné mince.

Každý den nalezneme v obchodě za temné mince (pod klávesou T) denní nabídku. Nabídka obsahuje předměty, které můžeme získat, pokud daný den utrácíme temné mince.

Záložka denní nabídky

Nabídka se dělí do tří pomyslných vrstev – bronzová, stříbrná a zlatá (nejvyšší). Abychom obdrželi odměnu ze stříbrné vrstvy, musíme nejdříve získat bronzovou odměnu. Pro nabytí zlaté odměny musíme získat obě předchozí (čili jak stříbrnou, tak zlatou). V rámci každé vrstvy máme na výběr čtyři předměty. Předměty, které chceme za utracené temné mince získat, vybereme stisknutím levého tlačítka. Jakmile vybereme z každé vrstvy jeden předmět, potvrdíme naši volbu stisknutím tlačítka „Přijmout“.

Okno denní nabídky

Začneme tím, že si zvolíme bronzovou odměnu.

Bronzová odměna

Po zakliknutí zvolené odměny se nám zobrazí zarážka v levém sloupci pro utracené temné mince. Takto můžeme vidět množství temných mincí, které jsme utratili a kolik nám zbývá do nejbližší odměny.

Bronzová nabídka – lišta s utracenými mincemi

Bronzovou odměnu už máme úspěšně zvolenu, vybereme si proto stříbrnou odměnu. V tomto příkladu jsme vybrali Cestovní příděl – Herold (mezisvět) za 9776 temných mincí.

Stříbrná odměna

Všimněme si, že zarážka pro stříbrnou odměnu se nám posunula na 10 088 temných mincí, i když stříbrná odměna byla za 9776 temných mincí. Jak již bylo řečeno, abychom získali stříbrnou odměnu, musíme nejprve získat bronzovou odměnu (za 312 temných mincí).

Součet 312 (za bronzovou odměnu) a 9776 (za stříbrnou odměnu) nám dá hodnotu 10 088.

Stříbrná nabídka – lišta s odměnami

Výběr odměn dokončíme volbou zlaté odměny.

Zlatá odměna

Poté, co jsme s volbou denních odměn za utracené temné mince spokojeni, potvrdíme naši volbu tlačítkem „Přijmout“. Lišta na levé straně poté zobrazuje množství utracených temných mincí.

Zlatá nabídka – odměny
%d bloggers like this: