Menu Zavřeno

CE – Informace z livestreamů a sociálních sítí

Svět Dracanie už delší dobu napjatě očekává nové rozšíření nazvané Dark Legacy. V této sekci almanachu budou shrnuty všechny zatím potvrzené a známé informace, které budou postupně aktualizovány.

Drakensang Online – Dark Legacy
(vydání 01. 12. 2020)

Obsah

Příběhové ochutnávky

Příběhové trailery budou přeloženy a rozebrány v připravovaném příspěvku. Zde jsou odkazy na devět již vydaných trailerů:

Nové schopnosti

Očekávat můžeme také vydání nových schopností. Některé herní třídy obdrží schopnosti dvě, zatímco jiné získají schopnost jednu.

Rytíř řádu Draka

Warové se mohou těšit na jednu novou schopnost, která by měla po zapnutí reflektovat část utrženého zranění.

Ranger

Rangerové, stejně jako warové, obdrží jednu novou schopnost. Obklopí se rojem bzučivých včel, které budou zraňovat okolní protivníky.

Čaroděj kruhu

Čarodějové se dočkají dvou nových schopností. První z nich jsou elektrické bola zanechávající zónu, která zraňuje protivníky.

Druhou schopností je ledový výpad, který umožňuje překonat monstra.

Paromechanikus

Paromechanikusové obdrží dvě schopnosti. První z nich je plamenomet, kterým mohou zapalovat protivníky.

Druhou schopností je tato nášlapná mina, která ochromí protivníky.

Nové talenty

Jednotlivé herní třídy dostanou i nové talenty spojené s různými elementy – ohněm, ledem, jedem a bleskem.

Rytíř řádu Draka

Dračí hněv způsobuje sekundární výbuchy pod jednotlivými protivníky.

Po vyvolání Bojové zástavy dojde k vyvolání tří rytířů řádu draka, kteří bojují na vaší straně.

Ranger

Šipka zanechá v místě doskoku bleskové pilíře, které zraňují protivníky.

Po použití Tance čepelí dojde k vytvoření ohnivých kruhů zapalujících protivníky.

Adrenalin vyvolává ledové výbuchy na svém začátku a konci.

Lovecký šíp má šanci na spuštění sekundárního efektu jedových šipek, které se rozletí všemi směry. Protivníci zasažení probodnutím zároveň explodují

Paromechanikus

Po použití Raketového skoku zanechají paromechanikusové na zemi hořící kruh zraňující protivníky.

Ultrarezonanční raketka vyvolá na místě své exploze bleskové pilíře.

Po použití Katalyzátoru páry můžeme očekávat ledové výbuchy způsobující zranění okolním nepřátelům.

Čaroděj kruhu

Po použití ohnivé koule a meteoritu může dojít ke spuštění sekundárních efektů ohnivých koulí a vírů.

Novinky představené v rámci CE

Novinky, které by měly být implementovány do hry v rámci nacházejícího rozšíření, jsou zpravidla představovány prostřednictvím oficiálních livestreamů nebo CE puzzlí. Pod každým dílkem puzzlí se skrývá jedna z připravovaných novinek.

Přehled statů postavy

Přehled statů postavy se dočkal úpravy. Nově v něm najdeme i informaci o rychlosti pohybu, bonusu k dropu mincí, snížení spotřeby zdrojů apod.

Talentové body zkušenosti

Přepracovány by měly být talenty v záložce Zkušenosti. Do každého talentu budeme moct investovat jeden až deset bodů, přičemž čím více bodů do talentu vložíme, tím větší bude výsledný efekt.

Talenty se poté dále dělí na aktivní (ve sloupcích po levé části) a pasivní (v sekcích po pravé části).

Rytíř řádu Draka
Čaroděj kruhu
Ranger
Paromechanikus

Týdenní a měsíční výzvy

V současnosti jsou ve hře implementované denní výzvy. Nově se můžeme těšit na týdenní a měsíční výzvy, které by nás měli podpořit v pravidelném přihlašování do hry.

Nové obtížnosti

Stávající systém obtížnosti bude přepracován. Pekelnou I až VII nahradí pouze jedna pekelná obtížnost. Nově budou přidány obtížnosti nemilosrdná a krveprolití.

Mapy normálního světa budou dostupné na všech obtížnostech (normální, bolestivá, trýznivá, smrtící, pekelná, nemilosrdná, krveprolití).

Mapy paralelního světa (mezisvěta) budou dostupné na obtížnostech pekelná, nemilosrdná a krveprolití.

Nová mapa

Mapa světa se dočkala úpravy. Jednotlivé části světa budeme moct rozkliknout, a poté se teprve portnout do konkrétní oblasti.

Mapa světa
Přiblížená část Durie

Transferování očarování

Stávající systém ponkování bude obměněn (či přepracován) o možnost transferu očarování. Transfer očarování přenést očarování z jednoho předmětu (libovolného typu) do jiného předmětu.

V praxi to znamená, že budeme moct přenášet například očarování zranění u tohoto předmětu ze zbraně do amuletu.

Pro transfer se využívají runy moci.

Zrušení stupňů předmětů

Současné stupně předmětů budou zrušeny. Nově budou předměty charakteristické svou „úrovní“, která bude odvozena od levelu protivníka jehož poražením předmět získáme.

pozn. Vaše aktuální předměty neztratí hodnotu! Předměty s vyšším stupněm budou mít vyšší úroveň, takže pokud budeme mít například Heroldovu ohnivou bouři na stupni 10, bude mít o hodně vyšší úroveň předmětu (a tím pádem i více síly) než Heroldova ohnivá bouře na stupni 6. Úsilí, čas a peníze vložené do výbavy se nestanou bezcennými s Dark Legacy.

Nové jízdní zvíře

Rozšíření hry zároveň představí i nové jízdní zvíře, které je skutečně extravagantní.

Štíty u bosse

Každý boss obdrží štíty, které budeme muset překonat předtím, než budeme mít možnost bosse zranit. Pod lištou s životy se zobrazují ikony pro jednotlivé atributy bosse (zbroj, odolnosti vůči mrazu, ohni, blesku, jedu a temnotě). Červená ikona označuje bossovu slabinu, zatímco zelená označuje jeho silnou stránku. Měli bychom se vyvarovat zraňování bosse elementem vůči kterému je silný.

Úkoly

Úkoly půjde nově plnit na jakékoli obtížnosti. Zároveň budou nyní poskytovat zkušenosti relativně k dalšímu levelu (tj. např. 15% bodů zkušeností k dalšímu levelu) namísto pevné hodnoty (např. 15 234 bodů zkušeností).

Nový systém run a drahokamů

Stávající systém run a drahokamů v předmětech se dočká značných úprav. V prvé řadě dojde k navýšení množství slotů pro drahokamy až na 10. Množství slotů v předmětu je přímo úměrné úrovni předmětu (nezapomeňte, že stupně předmětů budou převedeny na nový systém úrovní) s tím, že předměty na maximální úrovni mají všech deset slotů. Jednotlivé sloty zároveň půjde otevřít i za temné mince.

A kam se s těmito novými sloty na drahokamy poděly runy? Runy, stejně tak jako klenoty budeme vkládat do nových „předmětů“. V okna inventáře nám pod ikonou vaku s přísadami přibude nová záložka pro tzv. trinkety (volně přeloženo jako „cetky“ či „tretky“), do kterých budeme runy a klenoty vkládat. Nevíme, zda tyto trinkety budou přidávat i nějaké bonusy.

Úpravy se dočká i povyšování drahokamů. V současnosti potřebujeme vždy tři kameny nižšího stupně, abychom vytvořili jeden drahokam vyššího stupně (tj. ze tří surových rubínů můžeme udělat jeden odštípnutý rubín). Nově budeme ke zvyšování stupně drahokamu potřebovat určité ingredience. Bohužel nám zatím nebylo odhaleno o jaké ingredience a případně jakým způsobem se budou získávat.

Nově bychom měli mít možnost postavu osadit až 40 runami a 30 klenoty. Drahokamy budou pravděpodobně limitovány na 30 od každého druhu, runy poté na 5 od každého druhu.

Nové vzhledy předmětů

Nové obyčejné předměty v rámci Content Expansionu budou mít tyto vzhledy. Hráči, kteří si zakoupili Balík temného odkazu mají tyto vzhledy zpřístupněny už nyní.

Rytíř řádu Draka
Čaroděj kruhu
Ranger

Změna funkcionality run moci

Runy moci, které se v současné době používají k navýšení levelu předmětu, obdrží novou funkcionalitu. Nově je budeme využívat při práci na ponku. Nebudeme s nimi již moct vylepšit level předmětu.

Nové lokace

Těšit se můžeme na více než osmnáct nových lokací, mini dungeony a labyrinty, ve kterých bude objevovat skrytá tajemství. Mapy divočiny i dungeony by zároveň měly být mnohem větší výzvou.

Drop běžných plášťů

Z monster po rozšíření hry budeme moct dropnout základní šedé pláště.

Ofenzivní štíty pro wary

Rytíři řádu Draka v současné chvíli mají pouze jeden typ předmětu do vedlejší ruky, a to je obranný štít. Nově obdrží útočný štít, který bude poskytovat podobné možnosti jako třeba poskytuje toulec rangerům, kniha čarodějům kruhu a kleště paromechanikusům.

Maximální dosažitelný level

Nový maximální dosažitelný level nyní bude… level 100.

Návrat starého známého

Novým bossem v rozšíření hry bude náš starý známy – Sargon.

Často kladené otázky

Přeložil jsem a seskupil často kladené otázky a odpovědi z DSO Discordu a informace, které jsme se dozvěděli od vývojářů.

Runy, drahokamy a klenoty

Kolik run a klenotů budeme moct po CE použít?

Budeme moct použít 30 klenotů, 40 run a až 130 drahokamů. Runy jsou limitovány na pět od každého typu a drahokamy jsou limitovány na 30 až 50 od každého typu (toto nastavení není finální).

Jak to bude s runami? Tím myslíme runy, které poskytují bonusy (u tohoto předmětu), což jsou např. runy vitality a runy na odolnosti.

Runy budou nově ovlivňovat celkové staty hráče namísto původních statů u předmětů. Např. runy vitality budou nyní namísto bonusu +% bodů života (u tohoto předmětu) poskytovat bonus +% bodů života.

Budeme mít možnost naše runy rovnou vložit do nějakého šperku?

Hned po nahrání CE obdrží hráči balíčky s předměty, do kterých půjde vložit runy a drahokamy. Zároveň však bude třeba nalézt nějaké nové předměty.

Co bude s drahokamy zhodnocení? Budeme je moct nějak využít i v novém systému vylepšování drahokamů?

Drahokamy zhodnocení budeme moct využít i po rozšíření hry.

Vzhledem k tomu, že dojde k představení nových map, budou do hry implementovány i nové ingredience pro drahokamy?

Ve hře budou nové drahokamy a vyšší rarity run.

Bude možno rozebrat stávající koalescence?

Ano, budete mít možnost je rozebrat.

Ponkování

Bylo řečeno, že můžeme transferovat očarování mezi jednotlivými předměty nezávisle na typu předmětu. Znamená to tedy, že můžeme přenést například kritické zranění z obouruční zbraně do prstenu?

Ano.

Co se stane se základními mechanikami ponku jako například zesilujícími a křišťálovými jádra?

Jádra se již nebudou využívat k ponkování.

Zavedení kompletní anarchie do ponkování a umožnění hráčům udělat maximální ponky a drahokamy během jednoho měsíce… to zní velmi špatně. Co ohledně hráčů, kteří utratili obrovská kvanta zlata a času, aby dosáhli maximálních statů, které nyní budou moct mít všichni?

Hráči, kteří utratili zlato a investovali svůj čas do vymaxování statů budou stále mít výhody oproti „ostatním“.

Pokud nebudou předměty na stupni 10 převedeny na nejsilnější maximální level, budeme mít možnost jejich úroveň nějak navýšit pomocí ponku?

Ne, pomocí ponku nebude možnost navýšit level předmětu jako tomu bylo doposud.

Co se stane s jádry po rozšíření?

Jádra budou převedena na runy moci.

Budeme nyní runy moci využívat jen k ponkování?

Ano.

Vybavení a předměty

Budou předměty na stupni 10 ekvivalentní předmětů, které půjde získat na krveprolití?

Ne, předměty na stupni 10 nejsou ekvivalentní předmětům z krveprolití.

Budete v rámci rozšíření hry upravovat již existující sety a setové bonusy?

Ano.

Proč dojde k oslabení některých setů v rámci CE?

Během rozšíření dojde k rebalancování některých aktuálně hraných setů.

Dojte k úpravě BP (bojového potenciálu) jednotlivých předmětů? Bylo by možné rozdělit bojový potenciál na defenzivní a ofenzivní?

Současná mechanika bojového potenciálu bude ze hry kompletně odstraněna a nahrazena průměrným levelem itemů.

Budou staré zbraně jako Heroldova ohnivá bouře nebo Krvavá runová hůl stále nejlepší zbraně pro čaroděje kruhu?

To záleží na vámi preferovaném herním stylu.

V rámci rozšíření hry dojde k odstranění stupňů předmětů. Nebudeme tudíž mít možnost vylepšit si naše předměty tak, jako jsme je mohli vylepšit doposud. Bude po CE nějaká možnost vylepšit námi používané předměty?

Úroveň předmětu nebude možno zvýšit. Pokud budete chtít nalézt předmět na vyšší úrovni, budete si jej muset dropnout na vyšších obtížnostech.

Dojde k nějakým úpravám v základních statech a očarováních předmětů?

Rozpětí základních statů bude více náhodné a očarování budou nyní navázána na základní staty. Očarování na vašich aktuálních předmětech bude upraveno na nový systém. Celková síla předmětů by se neměla změnit.

Co se stane s předměty na levelu 55, které jsou povýšeny na level 60 za pomocí run moci?

Runy moci budou z předmětů odebrány a navráceny zpět hráčům.

Staty na předmětech budou náhodné?

Staty na jednotlivých předmětech budou náhodné jako je tomu nyní, ale čím vyšší obtížnost absolvujete, tím menší bude náhodný faktor.

Mnoho hráčů má nyní zlaté základní staty, budou rozšířením protočeny?

Ne!

K novému systému levelu itemů. Co bude s unikátními předměty, které kupujeme u obchodníků (např. předměty horlivosti) či s Nerozbitným magma a Licoměrnou trofejí (pláště z Herolda a M’Edusy), budeme mít možnost je nějak vylepšit na maximální level?

Obě dvě tato témata aktuálně rozebíráme a jejich řešení není zatím finální a veřejně známé.

Obdržíme nové pláště?

Základní pláště budou nyní padat z monster, unikátní pláště od bossů se dodělávají.

Měna

Co se stane s fragmenty materi po rozšíření hry? Většinou je nyní využíváme pro nákup zesilujících jader.

Fragmenty materi budou potřebné pro další věcí v rámci CE.

Co se bude po rozšíření hry hodit více – Runy moci nebo zlato?

Závisí to na tom, čemu se chcete věnovat. Pokud chcete ponkovat, měli byste se zaměřit více tavení předmětů, a tím pádem získávání run moci.

Schopnosti a talenty

Dojde k rozšíření znalostního stromu?

Ano, znalostní strom bude rozšířen.

Proč obdrží jednotlivé herní třídy odlišné množství nových schopností?

Nové schopnosti pro ostatní třídy jsou ještě dodělávány.

Jak to bude s vylepšováním současných schopností? Například na mágův vortex lze nyní nastavit snížená spotřeba, zraňování protivníků apod. Budeme si moct nastavit tyto bonusy i po rozšíření?

Vylepšovat budeme samotné schopnosti. Zároveň budou do hry přidány i předměty (vybavení), které nám umožní vylepšit či změnit schopnost.

Ostatní otázky

Kdy bude rozšíření hry dostupné na test serveru?

V plánu je nahrát rozšíření hry na test server na konci října.

Dojde k rozšíření stávajícího inventáře?

Ne.

Pokud plánujete kompletně předělat hru, nezvažujete zároveň i změnu na modernější grafický engine?

Snažíme se využívat současný nebula engine naplno. A to znamená kvalitnější grafiku, vylepšené 3D textury a mnohem víc.

Jaký bude nový maximální level?

Tato informace bude brzy odhalena.

Kolik nových map bude přidáno v rámci rozšíření hry?

Těšit se můžete na více než 18 nových mini-dungeonů.

Kostým z úkolu Stíny minulosti bude automaticky rozdán všem po rozšíření hry?

Ne, způsob získávání kostýmu stínového lovce zůstane stejný.

Otevřel jsem úkolovou linii Stíny minulosti pomocí bonusového kódu, který se rozdával navrátivším se hráčům. Pokud nyní zakoupím balíček temného odkazu, budu moct udělat novou úkolovou linii Stínů minulosti?

Ano, měli byste mít možnost udělat úkolovou linii znovu.

Nechávat si tajemné krychle či je rozklikávat? A co ohledně platinových očarování?

Schovávejte si platinová očarovávání a rozklikávejte tajemné krychle.

Co se stane s různými stupni tajemných krychlí, které nyní máme v inventářích?

Téma tajemných krychlí není v současné době ještě dořešené.

Co se stane s premium v rámci Dark Legacy? Obdrží nějaké bonusy?

Nové bonusy na premium nejsou zatím plánovány, ale nezapomeňte, že poskytuje slevu na ponkování a navýšení množství získaných bodů zkušeností.

Účinnost blokování a kritické zranění bude ze hry odstraněno. Co se stane se současnými runami, očarováními, znalostmi, společníky, buffy, předměty a bonusovými sety, které tyto bonusy poskytovaly?

Budou překonvertovány na novou verzi kritiky a blokování.

Budeme v CE využívat fragmenty pekelné cesty pro vstupy na mapy?

Fragmenty se budou stále využívat, ale toto není ještě finální rozhodnutí.

Bude v rámci rozšíření hry přidán nový PvP mód nebo dojde ke změnám v rámci PvP?

Nový PvP mód není plánován v rámci rozšíření hry.

Plánují se nějaké speciální úpravy PvP?

Aktuálně ne.

%d bloggers like this: