Menu Zavřeno

Boty z kůže gorgony (Paromechanikus)

Boty z kůže gorgony jdou získat z M’Edusy v mezisvětě (Q9).

Boty z kůže gorgony

Základní hodnoty (PvE) / platné hodnoty (PvP)

Očarování

Jedinečné hodnoty

Hodnota kritického zásahu: +7.50%

Pokaždé když kriticky zasáhneš nepřítele, získáš efekt zkázonosná voda. Tento efekt vyvolá na tvé pozici každé 3 sekundy vodní sféru. Každá vodní sféra zůstane aktivní 10 sekund a během této doby bude okolním nepřátelům způsobovat zranění jedem odpovídající 25% tvého základního zranění. Cooldown: 30 sekund.

M’Edusina neutuchající zášt (0/2)

(2): Rychlost útoku: +10.00%

(2): Hodnota odolnosti vůči temné magii: +10.00%

(2): Když vodní sféra zmizí, exploduje, přičemž způsobí okolním nepřátelům zranění jedem odpovídající 300% tvého základního zranění.

%d bloggers like this: