Menu Zavřeno

Běžné drahokamy

Běžné drahokamy představují drahokamy, které můžeme získat běžným způsobem jako je například za poražení monster, bossů či jejich prvních šest stupňů koupit v obchodu za temné mince. Tyto drahokamy se poté dále dělí do dvou skupin, a to na útočné a obranné drahokamy.

Útočné drahokamy
Do této kategorie spadají rubíny a onyxy. Jedná se o drahokamy, které lze vkládat do obouruční zbraně, jednoruční zbraně či ozdoby zbraně.
Rubín zvyšuje hráčovo zranění a vkládá se do zbraně, zatímco onyx zvyšuje hráčovu hodnotu kritických zásahů (čili šanci na způsobení kritického zásahu) a vkládají se do ozdoby zbraně.
Následující tabulka zobrazuje jaké jsou hodnoty drahokamů na příslušných stupních.

tabulka s rubíny
tabulka s onyxy

Obranné drahokamy
Obranné drahokamy pod sebe zahrnují kyanity, diamanty a ametysty. Tyto drahokamy lze vkládat do všech slotů s výjimkou zbraně a ozdoby zbraně. Kyanity zpravidla vkládáme do torza a ramen, diamanty do opasku a pláště a ametysty do prstenů a rukavic. Ostatní sloty můžeme obsadit obrannými drahokamy dle naší libosti.
Kyanit zvyšuje hráčovu hodnotu zbroje, diamant zvyšuje hráčovu hodnotu odolností a ametysty zvyšují body života. Množství životů, které ametysty poskytují se pak liší také podle herní třídy.
Následující tabulka zobrazuje jaké jsou hodnoty na příslušných stupních.

tabulka s kyanity
tabulka s diamanty
tabulka s body života

→ pokračujte na Běžné drahokamy (klenoty)