Menu Zavřeno

Atlantští LORDI – Grimmag

datum potvrzené aktivity: 5. 2. 2022

Atlantští LORDI

Atlantští LORDI jsou nejstarší a nejstabilnější gildou na Grimmagu. Její zaměření je primárně na PvE (běháme eventy, farmíme mezisvěty i normální mapy). Komunikace mezi jednotlivými hráči je pro nás klíčová, a proto během hraní využíváme program Discord, který se pro mnohé z nás stal neodmyslitelnou součástí každodenního hraní v gildě.

Jsme gildou výběrovou a hráče do našich řad si pečlivě volíme. U lidí se kterými dobrovolně trávíme čas společným hraním nám jde především o charakter dotyčné osoby, nikoli jeho herní staty. Zastáváme názor, že herní staty lze společnými silami časem zdokonalit, osobnost člověka je však neměnná.

Jako každou gildou, nebylo tomu jinak ani u nás, prošlo našimi řadami hodně hráčů. Za tu dobu co gilda existuje se vykrystalizovalo stabilní jádro věrných hráčů, kteří gildu pomáhají posouvat dál a reprezentují nás, čehož si ceníme.

Jsme aktivní gildou v mnoha směrech. Máme vlastní webové stránky (přesněji blog), který slouží k prezentaci gildy navenek a máme i FB skupinu pro členy gildy a vybrané osoby pro sdílení informací ze hry. Protože jsou v gildě dospělé osoby, které mají své rodiny a povinnosti, tak hrajeme převážně v odpoledních hodinách, navečer a někteří jedinci i v noci. Čas od času pořádáme „gildovní soutěže“, kde odměnou bývají temné mince.

Máme vlastní gildovní erb, trička, karty na „Prší“, přívěšky, odznáčky aj. Jako hráči se pravidelně scházíme na gildovních srazech minimálně 2x do roka, kdy v létě se jedná o třídenní společné aktivní trávení volného času ve společnosti fajn bandy lidí. 🙂

Část naší gildy se zároven v létě 2018 rozhodla vyrazit na společnou dovolenou do Chorvatska!

Vytvořili jsme si zároveň vlastní deskovou hru – Drakensang a pečeť univerza, která se stala neodmyslitelnou součástí našich srazů.

V následující slideshow si můžete prohlédnout některé z našich počinů. 🙂

Fotka z VI. oficiálního gildovního srazu (2019)

Vedení naší gildy (Triáda)

Azachiel – mistr gildy, ranger
Rozzmetal – oficír, war
Amperion – oficír, mág

Akademie

Vedle hlavní gildy (AtlantštíLORDI) máme naši akademii jménem AtlantskéAKADEUM. Nově příchozí hráči jsou nejdříve přijati do akadea. V rámci této akademie setrvávají po nějakou dobu, mají možnost hrát a poznávat své spoluhráče stejně jako máme zase my možnost poznat je.

Pokud hráč nazná, že se mu v našich řadách líbí, s našimi členy si po lidské stránce rozumí a baví jej s námi trávit čas, tak může po určitém čase (doba je individuální) požádat o vstup do hlavní gildy. O jeho přijetí poté rozhoduje příslušný oficír s přihlédnutím na názory členů hlavní gildy.

Na rozdíl od jiných gild se našich hráčů nezbavujeme. Namísto toho je přesouváme do pasivní části naší gildy a v případě jejich návratu je na jejich žádost zařadíme do aktivní části gildy. O tomto kroku je hráč vyrozuměn emailem. Toto neplatí pro akademii, kde jsou hráči neaktivní déle než tři měsíce bez podání jakékoli informace o délce a případně důvodu jejich absence vyloučeni. Hráči se mohou pochopitelně do našich řad vracet.

Jednotná barva pláště

Charakteristickým poznávacím znamením členů naší hlavní gildy je plášť nabarvený na indigo (slovensky noční modrá). Výjimku z tohoto pravidla představuje pouze plášť hrdiny.

Výňatek z pravidel pro vstup do gildy

1) věk 21+, CZ/SK národnost
2) level postavy 100
3) pravidelná aktivita (čili ne že bude hráč hrát dnes večer a za měsíc v poledne)
4) komunikační program Discord
(podrobnější pravidla jsou v kodexu cti)

Kodex cti

Naši členové gildy vyznávají pravidla chování, která v mnohém vycházejí ze základů slušného chování a svornosti. Tato pravidla můžete zhlédnout v následujícím videu.

Zaujala tě naše gilda? Tak neváhej a podej si přihlášku o vstup prostřednictvím níže uvedeného formuláře!

%d bloggers like this: