Menu Zavřeno

5v5 Dobývání vlajky

cíl: získat 3 body (či co nejvíce bodů v limitu 15 minut)
čas: až 15 minut

Zmocněte se vlajky protějšího týmu a odneste ji z protivníkovi základny zpět na vaší. Za každou takto odnesenou vlajku získáte jeden bod. Tým, který jako první získá tři body vítězí popřípadně tým, který během patnácti minut nasbírá co nejvíce ukořištěných vlajek.

mapa Dobývání vlajky

popis mapy:
červená – vlajka a základna červeného týmu
modrá – vlajka a základna modrého týmu
fialová – DMG buff zvyšující zranění a rychlost útoku
šedá – DEF buff zvyšující hodnotu zbroje a odolností
zelená – sféra života obnovující 100% bodů života

představení mapy:
Oba týmy mají své čtvercové základny přičemž ve středu jednotlivých čtverců se nacházejí jejich vlajky. Střed mapy představuje rovněž velká plocha určená k zápasení. V horní a spodní části se pravidelně objevují sféry života obnovující 100% bodů života. Uprostřed středové místnosti můžeme najít buff zvyšující hodnotu zbroje a odolností.
Z jednotlivých základen vycházejí cesty dvěma směry. Na konci jedné z nich můžeme nalézt dmg buff zvyšující škody. Zároveń můžeme využít druhé cesty abychom objeli arénu dokola a nepozorovaně pronikli za protivníky či utekli s vlajkou.

Vlajka a jejich funkčnost
Musíme si uvést nějaké informace týkající se vlajky. Vlajku sebereme tak, že přes ní naše postava přejde. Neseme-li vlajku, jsme zpomaleni. Pokud při nesení vlajky použijeme některou pohybovou schopnost, například Šipka, Tanec čepelí, Bojový skok, Výpad, Portál, Raketový skok či některou zrychlující dovednost jako Bojový řev, Adrenalin, Katalyzátor páry (musí být nastaven efekt na zrychlení za 2 body), tak dojde k upuštění vlajky a může ji sebrat kdokoli jiný. Zároveň máme-li na sobě aktivní zrychlení z bojového řevu či adrenalinu, tak nemůžeme vzít vlajku i když na ní stojíme.

Nosiči vlajky a „zašlapávači“
Jakožto „nosič“ je obvykle označován hráč, jehož úkolem je zmocnit se protivníkovi vlajky a donést ji na svou základnu. Nejčastěji tato role připadá warům, jelikož mají k dispozici léčení a Dračí kůži. Nicméně nosit může i jakákoli jiná herní třída, když na to přijde jen warové jsou na toto nejvhodnější.
„Zašlapávač“ je hráč, který si stoupne na místo vlajky svého týmu a brání protivníkům v jejím vzití tím že by přes ni přešli. Nicméně použitím schopností Tanec čepelí či Výpad lze vzít vlajku i když na ní protivník stojí. Zároveň je třeba stát na vlajce poměrně přesně. Tato role nejčastěji připadá mágům či trpaslík, kteří na sebe mohou přitom hodit vortex či tesla věž nicméně velmi často můžeme takto vidět i wara v obraně.

tipy a triky:
V případě, že jsou protivníci v obraně a váš nosič má problém vynést vlajku (v nejhorším možném případě musí spálit Dračí kůži předtím než vlajku vůbec vezme, což je vždy něco co nechcete), tak pošlete několik hráčů dopředu. Obecně je vždy dobré, když jde s nosičem někdo, kdo jej chrání a pomáhá mu zdržováním pronálsedovatelů. Hodí-li mág šikovně vortex na protivníkovu vlajku, tak ji nebude nikdo zašlapávat po dlouhou dobu.
Máte-li více warů v týmu, nebojte se komunikovat a vlajku si případně předávat. Jste-li střelci a dostanete se do pozice, že můžete warovi vlajku vynést, nebojte se tak učinit. Pokud dobíhá war ke konci a má nabitou kůži, je to prakticky zadarmo odnesená vlajka.
Dávejte si pozor na načasování, vidíte-li většinu protivníků blížit se k vaší základně, pak je dobrý čas naběhnout a zmocnit se protivníkovi ne tolik chráněné vlajky a využít času který vám koupí váš tým.